הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 34644-06-19

לפני כב' השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

תובעת

סדר צלם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה זלצר

נגד

נתבעת

פסיפס-עיתון למידע על שירה- ספרי שירה ואמנות

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים, כפי שמשתקפת מפרוטוקול הדיון מיום 16.9.2019, לפיה יפסוק בית המשפט בתובענה על דרך הפשרה ללא הנמקה וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ניתן בזאת פסק דין, כדלקמן -

הנתבעת תשלם לתובעת סך כולל של 16,000 ש"ח לסילוק מלא ומוחלט של התובענה, זאת בשני תשלומים שווים עוקבים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד ליום 13.12.19 והתשלו ם הבא עד לאותו תאריך בחודש העוקב. איחור של עד 5 ימים לא יהווה הפרה. היה והנתבעת לא תעמוד בביצוע הסדר הפשרה במועדו וכסדרו. יעמוד מלוא סכום פסק הדין לפירעון מיידי.

הנתבעת תוסיף ותישא בהוצאות התובעת ובשכ"ט ב"כ בסך כולל של 4,000 ש"ח.

ניתן היום, ט"ו חשוון תש"פ, 13 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.