הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 32394-08-19

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובע:

ג'סי שלו

נגד

הנתבע:

פנחס צדוק

התובע: בעצמו
הנתבע: בעצמו

פסק דין

לאחר קבלת הבהרות והסברים מפורטים, הסמיכוני בעלי הדין לפסוק במחלוקת שנפלה ביניהם על דרך הפשרה וללא נימוקים. זאת בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועל יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו באולם.

שמעתי את הצדדים לפניי, שבתי ובחנתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, ולאחר כל אלה החלטתי לחייב את הנתבע לשלם לתובע סכום סופי וכולל של 1,200 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ניתן היום, י"ט חשוון תש"פ, 17 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.