הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 32159-04-18

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעת:

שלמה תחבורה (2007) בע"מ

נגד

הנתבעת:

מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

פסק דין

1. לפני תביעה כספית לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב התובעת במהלך תאונת דרכים שאירעה אל מול רכב מבוטח הנתבעת.

2. הצדדים חלוקים בשאלת האחריות לאירוע התאונה ולנזקיה.

עיקר טענות הצדדים

3. לטענת התובעת, ביום 10.9.17 סטה רכב הנתבעת מנתיב נסיעתו לנתיב נסיעת רכב התובעת, פגע בו וגרם לו לנזקים. נזקי רכב התובעת הוערכו על ידי שמאי מטעמה ומוערכים נכון ליום הגשת התביעה על סך של 56,535.14 ₪.

4. לטענת הנתבעת, ביום האירוע, עת נסע רכבה בנתיבו כדין, לפתע הגיח והתפרץ רכב התובעת לנתיב נסיעת רכב הנתבעת, פגע ברכבה וגרם ברשלנותו לקרות התאונה.

דיון והכרעה

5. בדיון שנערך בפני העידו נהגי רכבי הצדדים. ראשית העיד נהג רכב התובעת, אשר מסר כי נסע בנתיב הימני ומשהבחין במשאית הנתבעת שנוסעת לפניו בנתיב הימני החליט לעוקפה ובעת שהחל בעקיפה פתאום סטתה המשאית לנתיב השמאלי ופגעה בו, ואזי הועף הוא שמאלה ונעצר במעקה הבטיחות . בסיום התאונה פונה הוא לבית החולים. בחקירתו הנגדית לא נמצאה כל סתירה לעדותו הראשית והתרשמתי כי היתה זו עדות מהימנה של העד התואמת אף את מוקדי הנזקים ברכבו, כפי שהוצגו בתמונות ובחוות דעת השמאי.

6. בעדותו הראשית מסר נהג רכב הנתבעת, כי נסע הוא עם משאית סמיטריילר בנתיב ימני ופתאום הבחין ברכב המגיע במהירות באלכסון לכיוונו אשר שפשף את צד שמאל אחורי של המשאית בחלקה האמצעי של העגלה ועד לפינה האחורית. בשל כך, סטה הוא לשוליים ועצר בצד הכביש. לטענתו, נהג רכב התובעת מסר לו כי איבד שליטה וסירב להזמין אמבולנס. התיקון לרכבו עלה לו סך של כ-20,000 ₪ ששולמו על ידו. לטענתו, שכר הוא עורך דין לצורך תביעת נזקיו, אולם, לא הוצגה על כך כל ראיה מצידו. אף לא ברור מדוע לא הוגשה תביעה לבית המשפט בחלוף שנתיים מאירוע התאונה ואף לא הוגשה תביעה שכנגד במסגרת תיק זה. עניין זה לא נמצא מהימן ו נראה כי לא בכדי נמנע הוא מלתבוע את נזקיו אלו.

7. בחקירתו הנגדית עומת הוא עם האמור בטופס הודעתו לחברת הביטוח מטעמו, בה תיאר כי נהג רכב התובעת היה עסוק בטלפון בעת האירוע. לטענתו, הבחין בו במראה מגיע באלכסון כשהוא עסוק עם משהו בידו. תשובתו זו לא היתה מהימנה דיה בעיני שכן לא היתה חד משמעית וברורה וזו לא הועלתה בחקירתו הראשית אלא אך כשנשאל לגביה. אף עלה ספק הכיצד זה הבחין במראה את הרכב המגיע באלכסון מאחור ובאותה עת את נהג הרכב עסוק בטלפון. גם טענתו כי לאחר התאונה חיפש נהג רכב התובעת את הטלפון שהיה מצוי במושב האחורי אינה מעידה כלל כי זה התעסק בטלפון בעת הנהיגה אלא אך כי לאחר התאונה הועף המכשיר למושב האחורי ונמצא שם .

8. יתר על כן, עיון בתמונה שהציגה הנתבעת ממכשיר הטלפון הנייד, המציג את רכב התובעת באמצע הכביש , אין בה כדי לחזק את גרסת הנתבעת כי אם לקבוע את המקום שבו נעצר הרכב בלבד לאחר שזה פגע במעקה הבטיחות והוטח לאחור. בעיקר לא מתיישבת טענת נהג רכב הנתבעת כי רכב התובעת הגיח באלכסון ופגע במשאית ואזי הוטח הוא לשמאל ופגע בחזיתו במעקה הבטיחות. הדעת נותנת כי אילו היה כן היה רכב התובעת נמעך מתחת למשאית הנתבעת ולא סוטה עוד לשמאל עם חזית רכבו. דווקא גרסת נהג רכב התובעת מתיישבת עם עובדות המקרה והשכל הישר, שלפיהן סטיית המשאית לנתיב השמאלי גרמה לנזקים לאורך הצד הימני של רכב התובעת ולסטייתו לנתיב השמאלי עם חזית רכבו עד לפגיעה במעקה הבטיחות.

9. מכל האמור לעיל, מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת, אשר הוכחה במאזן ההסתברויות ובהתאם לנטל השכנוע הנדרש במשפט אזרחי. לפיכך, מצאתי להטיל את האחריות לתאונה על נהג רכב הנתבעת ולקבוע כי זה סטה מנתיב נסיעתו וגרם ברשלנותו לפגיעה ברכב התובעת .

10. יחד עם זאת, נזקי התובעת לא הוכחו כדבעי. בכתב תביעתה ציינה כי מצורפת חשבונית תיקון, אולם למעט חוות דעת שמאי וחשבונית שכ"ט שמאי לא צורפה כל חשבונית תיקון המעידה על נזקיה הנתבעים של התובעת. יתר על כן, בחוות דעת השמאי מטעמה צוין במפורש כי ערך הנזק הינו מעל ל-60% משווי הרכב וכי הרכב אסור בשיקום ואת שרידיו ניתן לממש לפירוק בלבד. בהערת השמאי נכתב, בעמ' 8 לחוות דעתו , כי סה"כ התביעה תקבע עם קבלת חשבונית מכירת שרידים. אלא שלכתב התביעה לא צורפה חשבונית בגין מכירת שרידי הרכב. ומכאן, שאין זה ניתן לקבוע מהו הנזק הקונקרטי שנגרם לתובעת , שגם אותו מחויבת היא להוכיח כדין. לפיכך יוצא , כי התובעת לא עמדה בהוכחת כל מרכיבי ויסודות תביעתה.

סוף דבר

11. לאור האמור לעיל, הנני דוחה את התביעה בשל אי הוכחת שיעור הנזק הנתבע .

12. בנסיבות אלו, לא מצאתי לעשות צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ח תשרי תש"פ, 27 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.