הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 25996-08-19

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

כלמוביל פתרונות מימון בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד איייל בדור

נגד

נתבעים

  1. נחמן מהצרי
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חיים הקמן

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 04.04.2019 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 90-133-39 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-672-01, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא לעניין נסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוגשו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם הדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס, שהייתה קוהרנטית, התיישבה עם מוקדי הנזק בכלי הרכב, והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג הפרטית, שלא הותירה בי רושם דומה.

השתכנעתי כי נהג הפרטית אשר דרכו נחסמה בידי כלי רכב אחר שעצר לפניו הסיט את הפרטית שמאלה בניסיון לעקוף את כלי הרכב שחסם את דרכו, אלא שעשה זאת מבלי לוודא כי הנתיב השמאלי פנוי ובהתעלמות מוחלטת מהאוטובוס שנסע משמאלו.

בנוסף, מוקדי הנזק בכלי הרכב – בפרטית בדופן הקדמית השמאלית ובאוטובוס בדופן הימינית האחורית – תומכים במסקנה זו. מוקדי הנזק מעידים כי הפרטית סטתה שמאלה בעת שהאוטובוס נסע משמאל לפרטית טרם הספיק לחלוף לגמרי על פניה, אחרת היה מצופה לראות נזק לדופן הימינית הקדמית באוטובוס.

בנסיבות העניין, לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג האוטובוס למנוע את התאונה.

לאור מסקנתי בשאלת האחריות ברור כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר.

6. לפיכך, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות, למעט שכר העד כפי שנפסק בדיון.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שהיא שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ג' אב תש"פ, 24 יולי 2020, בהעדר הצדדים.