הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 22887-12-18

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

  1. איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
  2. אסמו טקלה

נגד

נתבעים

ג'מאל ראעי חרבוש

החלטה

לפניי הודעה מטעם התובעים שהוגשה ביום 30.12.19 אך על קיומה למדתי רק היום.

בהודעה מוסר ב"כ התובעים כי כתב התביעה המתוקן, שעותק ממנו צורף להודעה, נמסר לנתבע עוד ביום 10.6.19. להודעה צורפו מסמכי מסירה (אישור מסירה+תצהיר שליח) שעל פיהם ביום 10.6.19, ביישוב ג'לג'וליה, נעשה ניסיון מסירה לנתבע ע"י שליח פרטי והנתבע סירב לקבל את המסמכים וסירב לחתום על אישור המסירה.

עוד נמסר בהודעה, בהתייחס להוראות החלטתי מיום 29.12.19, כי לב"כ התובעים אין כל עניין בתיק המקביל המתנהל סביב אותה תאונה נשוא תביעה זו (תא"מ [ת"א] 17131-05-19) וכי אין לו כל צורך בהוספת "רכבים נוספים שאין להם עניין בתביעה זו" לכתב התביעה המתוקן.

בנסיבות אלה אני מורה כך:

כתב התביעה המתוקן שהוגש כעת לראשונה לתיק בית המשפט בצירופו להודעה מטעם התובעים מיום 30.12.19 מתקבל לתיק.
ב"כ התובעים ימציא כדין ובמסירה אישית את כתב התביעה המתוקן הזה לנתבע.
מובהר כי במקרה ששוב ייתקל השליח המוסר בסירוב קבלה ו/או חתימה של מקבל המסירה, יידרש מהתובעים (ע"מ לתמוך בטענת מסירה כדין עתידית אפשרית) להציג תצהיר שליח מוסר חדש, ובו פירוט נרחב של כל נסיבות מסירת מסמכי כתב התביעה המתוקן , לרבות פירוט הנתונים שבעקבותיהם יציין השליח שפגש את הנתבע דווקא (או קרוב משפחה, אם תבוצע המסירה באופן זה) וזה סירב לקבל המסמכים ו/או לחתום על אישור מסירתם, ושל כל הפעולות אותן ביצע השליח כדי לוודא שהנתבע אכן התגורר במקום מסירת המסמכים במועד המסירה. בתצהיר יימצא תיאור מפורט של מה ראו עיני השליח במקום ושל חילופי הדברים במקום וכן תשובה לשאלה, האם השליח ביצע פעולות תיעוד כלשהן (צילום/הקלטה/רישום) של הקיים במקום ו/או של אופן ביצוע המסירה – וככל שפעולות כאלה אכן יבוצעו, יש לצרף תוצריהן לתצהיר.
בנוסף תצורף (כאמור, במקרה נוסף של סירוב קבלה/חתימה ע"י הנתבע) שאילתא עדכנית ממרשם האוכלוסין ובה פרטיו האישיים של הנתבע, כולל כתובת מגוריו וכן כתובתו למשלוח דואר (ככל שקיימת כתובת נוספת כזו).
מסמכי המסירה (אישור מסירה + תצהיר שליח + שאילתא ממשרד הפנים, במידת הצורך) יוגשו לתיק ביהמ"ש עד יום 20.2.20.
מוארך המועד בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש ב-30 יום מהיום.
ככל שלא תיעשה פעילות בתיק (ע"י מי מטעם הצדדים) בתוך המועד המוארך, תיחשב התביעה כמחוקה מחוסר מעש ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת, והמזכירות תסגור את התיק. למעקב ויישום ע"י המזכירות.
כל הפגרות באות במניין הימים.
תשומת הלב לכך, כי עפ"י הנחיה מיום 1.6.17 של נשיא בתי המשפט במחוז ת"א, כב' השופט אביחי דורון, בקשה למתן ארכה, המביאה לכך שבמשך תקופה העולה על תשעה חודשים מיום הגשת התביעה לא מוגש כתב הגנה (ולכן התיק לא נקבע לדיון), חייבת להיות מנומקת והיעתרות לה תיעשה מטעמים מיוחדים בלבד.

המזכירות מתבקשת לעדכן פרטי ו של הנתבע בתיק ביהמ"ש (מען) ע"פ האמור בתצהיר השליח המוסר שצורף להודעת התובעים ולתייק את כתב התביעה שצורף להודעה בתיקיית כתבי טענות בתיק.

ניתנה היום, ב' שבט תש"פ, 28 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.