הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 20952-01-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

בלו ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ערן הרשקוביץ ואח'

נגד

הנתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אילנה גולדרט ואח'

החלטה

בהחלטה זו אסקור הקיים בתיק זה לקראת ישיבה מקדמית הקבועה בפניי ליום 23.02.20 ואתן הוראות דיוניות להמשך ניהול התיק.

מובהר המובן מאליו למעשה, כי ככל שקיימת אי-הלימה בין תוכן מסמכי כתבי הטענות, הראיות וההחלטות הקיימים בתיק זה לבין תוכנם המוצג בהחלטה זו, התוכן הראשון הוא הקובע.

סקירת הקיים בתיק:

ביום 09.01.19 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "כספית" ע"ס 5,901 ₪, בסדר דין מהיר. מדובר בתביעת מבוטחת להפרשי תגמולי ביטוח בגין רכיב מע"מ. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי ב יום 02.11.14 היה רכב מסוג שברולט ספארק, מ.ר 2383632 (להלן: "הרכב"), מעורב בתאונת דרכים ועקב כך הוכרז "כאובדן גמור". עוד נטען שם כי בנסיבות אלה שילמה הנתבעת לתובעת סך 34,711 ₪ במסגרת תשלומים הנובעים מפוליסת הביטוח הרלוונטית שהנפיקה הנתבעת. בנוסף נטען בכתב התביעה כי ביוני 2018 התקבלה אצל התובעת דרישת רשות המיסים לתשלום מע"מ "בין היתר בגין אירוע התאונ ה נשוא תביעה זו". כמו כן נטען שם כי ע"פ פס"ד ברת"ק (מרכז) 4832-12-12 תשעה מיליון (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) נ' יוסף מאיר שטרסברג "התמורה המתקבלת בידי החברה בקרות אירוע של אובדן מוחלט או גניבת רכב חייבת במע"מ" ואילו הנתבעת לא שילמה לתובעת רכיב זה במסגרת התשלומים שנזכרו לעיל וכעת היא נדרשת לשלמו.
הערת ביהמ"ש: כתב התביעה הוגש ללא תצהיר אימות וללא רשימת גילוי מסמכים, בניגוד לדין!
מעמד הצדדים ע"פ כתב התביעה
התובעת היא בעלת הרכב ומבוטחת אצל הנתבעת.
הנתבעת היא מבטחת הרכב.
נספחים לכתב התביעה
אישור תשלום רלוונטי לרכב מאת "מזרחי ספיר (משפחת חיון)" לתובעת.
מסמך על נייר רשמי של רשות המסים שכותרתו "החלטת מיסוי 6369/19".
מכתב מיום 30.07.18 מאת "מס ערך מוסף רחובות" לכבוד התובעת.
מכתב "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" מאת ב"כ התובעת לכבוד הנתבעת.
אישור מסירת "דרישה לתשלום הפרשי מע"מ" לנתבעת המראה כי לכאורה בוצעה המסירה ביום 03.10.18 ונושא חותמת "מחלקת הדואר" אצל הנתבעת.
הערת ביהמ"ש: לא צורף תצהיר שליח מוסר.
ביום 24.07.19 הוגש מטעם הנתבעת כתב הגנה בו נטענה, בין היתר, טענה מקדמית של התיישנות. עוד נטען שם, בין היתר, כי הנתבעת "ביטחה את הרכב נשוא התביעה עבור מר אלי חיון אשר דיווח לנתבעת דיווח כוזב בעת עריכת הפוליסה" באופן שהרכב שימש כרכב השכרה (בניגוד לתנאי הפוליסה) ונהג הרכב בעת התאונה היה אדם ששכר את הרכב מהמבוטח , מר חיון. בנוסף נטען בכתב ההגנה כי "למבוטח ו/או לרכב לא הייתה פוליסת ביטוח מתאימה אצל הנתבעת" כך שלתובעת ולנתבעת אין יריבות בתביעה זו. כמו כן נטען שם התנהגותו של המבוטח, מר חיון, עולה כדי מרימה בתגמולי ביטוח וכי התובעת צריכה להגיש תביעתה נגדו בלבד.
נספחים לכתב ההגנה
רשימת גילוי מסמכים.
תצהיר אימות מיום 11.07.19 מאת מצהיר ששמו אינו ניתן לזיהוי ומוצהר כי הוא עובד הנתבעת.
מסמך "תוספת לפוליסת ביטוח רכב" שהופק ע"י "יורם זילברמן סוכנות לביטוח נ.ש" לכבוד "חיון אלי" עבור הרכב.
דו"ח חקירה מיום 30.05.16 מאת "הוכמן חקירות" לכבוד ב"כ הנתבעת.
החלטת כבוד הרשמת הבכירה חן מאירוביץ מיום 05.04.17 בתא"מ (ת"א) 60808-12-16.
פסק דין מיום 29.10.17 מאת כבוד הרשמת הבכירה חן מאירוביץ בתא"מ (ת"א) 60808-12-16 ובתא"מ (ת"א) 45198-08-15 שהדיון בהם אוחד.
הערת ביהמ"ש: לא צורפו לכתב ההגנה "טפסי הודעה" (שיש להניח שנמסרו לנתבעת), בניגוד לדין!
בהחלטתי מיום 25.07.19 קבעתי את אופן הגשת ראיות הצדדים, תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים, כך:
התובעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום.
הנתבעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום מיום הגשת ראיות התובעת.
בהחלטתי מיום 20.08.19 קבעתי כי אי-קיום הוראות החלטת 25.07.19 יביא למחיקת התביעה מחוסר מעש.
ביום 21.08.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה מוסכמת להארכת המועד להגשת ראיות עד יום 15.09.19.
בהחלטתי מיום 21.08.19 קיבלתי את הבקשה.
עד מועד כתיבת שורות אלה טרם הוגשו ראיות מטעם מי מהצדדים.

הוראות דיוניות

בנסיבות התיק והעניין, מבוטלת הישיבה המקדמית ביום 23.2.20.

אמתין להגשת ראיות הצדדים.

בנוסף, אפנה ב"כ שני הצדדים להחלטתי מיום 3.9.19 בתא"מ 20982-01-19 + להחלטתי מיום 8.9.19 בתא"מ 21182-01-19. על פניו נראה כי התובעת מגישה סדרת תביעות דומות, ועד כה ניהלה אותן במקביל!!

תז"פ ביום 16.9.19.

ההחלטה תישלח לב"כ הצדדים, בפקס ידני.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ט, 09 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.