הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 14339-05-17

מספר בקשה: 6
לפני כבוד השופט אמיר צ'כנוביץ

התובע:

דורון כהן

נגד

הנתבע:

שגיא קינן

פסק דין

מונחת בפני תביעה כספית בגין פרסום לשון הרע ע"ס 50,000 ש"ח .
בדיון שהתקיים ביום 18.2.18 , הסמיכו הצדדים את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה ללא הנמקה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984.

בהחלטה מיום 18.2.18 נקבע כי הנתבע יהיה רשאי תוך 7 ימים ממועד הדיון להעביר לב"כ התובע מסמכים נוספים שברצונו להגיש, כאשר ב"כ התובע יהיה רשאי להגיש הסתייגות תוך 7 ימים מקבלתם, ובהעדר הסתייגות יגישו הצדדים סיכומים בכתב במקביל תוך 45 ימים .
ב"כ התובע הגיש סיכומיו אולם לא הוגשו סיכומים מטעם הנתבע.
בנסיבות אלה, ניתנה החלטה מיום 29.4.18, לפיה נוכח אי הגשת סיכומי הנתבע, יודיע תוך 7 ימים עמדתו בנדון.
ע"פ הודעת ב"כ התובע ההחלטה מיום 29.4.18 הומצאה לנתבע בהדבקה לאחר שלושה ביקורים במענו של הנתבע ביום 16.5.18. אף שחלף המועד לא הגיש הנתבע נכון למועד פסק דין זה כל התייחסות בנדון.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירים ובכל יתר החומר שהוגש לתיק נכון למועד פסק הדין , אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 2 0,000 ₪.
כמו כן, מחייב הנתבע בהוצאות אגרה בסך 625 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ).

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ד סיוון תשע"ח, 28 מאי 2018, בהעדר הצדדים.