הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 12557-04-16

לפני
כבוד ה שופט נמרוד אשכול

התובעים:

  1. עידן טילינגר רוז
  2. ליאת גוליט טילינגר רוז

ע"י ב"כ עו"ד מרדכי גדרון

נגד

הנתבעים:

  1. רימון אבישר
  2. מזל אבישר

ע"י ב"כ עו"ד ליעוז הקרי

3. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רם צרפתי

החלטה

1. בתיק זה הוגשה תביעה על סך 10,062 ₪ שעיקרה השבת הוצאות בגין תיקון נזקים ששילמו התובעים לקבלן שבצע התיקון , בשל רטיבות בדירתם המגיעה מדירת הנתבעים ( ראה חשבונית התיקון אשר צורפה כנספח ו' לכתב התביעה). עוד מפרט כתב התביעה כי סכום החשבונית נמוך משמעותית מהערכת המהנדס בעניין זה. התובעים פנו לנתבעים על מנת שישיבו להם את הסך ששולם על ידם וזאת בהסתמך על החלטות שיפוטיות ובה בנות שהיו בין הצדדים. אולם, כמפורט בכתב התביעה , הסכום טרם הושב להם ולפיכך הוגשה התביעה.

2. התביעה הוגש ה בסדר דין מקוצר. עיון בהחלטות השיפוטיות אשר יפורטו להלן, מלמד שהמחלוקת שנותרה היא עלות השיפוצים וכן טיבם (בעניין זה ראה ס' 10 לבקשה למחיקת כותרת). בהחלטות השיפוטיות שניתנו בין הצדדים בהליכים קודמים , כפי שיפורט בהמשך, אשר חל קן נתנו תוקף להסכמת הצדדים , האחריות לתיקון הנזקים בשל האירוע שנטען בכתבי הטענות בהליכים אלו הוטלה האחריות לתיקון הנזקים על הנתבעים . כל שנותר במחלוקת , ביחסים בין התובעים לנתבעים 1 ו -2 , עניינו היקף העבודות, עלותן וטיבן.

לאור האמור ניתנה החלטה ביום 16.3.2017 על מתן רשות להגן המותנית בהפקדת סך של 6,000 ₪.הסכום הופקד על ידי הנתבעים וניתנה רשות להגן.

3. המבקשים העלו טענה כי מדובר במעשה בית דין וזאת בשים לב לפסק דין בתיק מספר 40646-09-14, שניתן על ידי כבוד השופטת רונית פינצ'וק מיום 9.12.2014. בפסק הדין נקבע בין השאר: "ניתנת לתובעים רשות לפיצול סעדים לצורך הגשת תביעה כספית בגין הנזקים שנגרמו להם (בין היתר, הנזקים המפורטים בחוות דעת המומחה שנערכה על פי החלטתי, ולאחר שהוגש כתב התביעה)".

בענין זה ניתנה ביום 16.03.2017 החלטה הדוחה טענות הנתבעים כי יש למחוק התביעה על הסף מחמת מעשה בי דין.

התובעים הגישו תביעה נוספת שמספרה 62635-03-15, שעניינה בין השאר ביצוע תיקונים על ידי הנתבעים. בעניין זה התקיים דיון ביום 29.10.2015 בפני כבוד השופט אריאל צימרמן, במסגרתו נקבע: "לאחר השלמת השיפוצים, הרי שב"כ הצדדים יתאמו ביניהם את השלמת סוגיית התשלומים, על מנת לייתר צורך בהליכים משפטיים עתידיים" (עמ' 1, שורות 17-25 לפרוטוקול דיון האמור).

4. פסק הדין של כבוד השופטת פינצ'וק והדיון לפני כבוד השופט אריאל צימרמן לאחר מכן, מלמדים על הסכמה בין הצדדים בנוגע לתיקון הנזילות על ידי הנתבעים. כל שנותר להכריע הוא, האם הסכום הנדרש על ידי התובעים (סכום אשר שולם על ידם בפועל), הוא סכום סביר וכן ניתן לבדוק ביצוע התיקונים בפועל.

בפועל, לאור האמור לעיל, לא היה מקום להגשת תביעה זו. הצדדים היו צריכים לפעול כפי שהתחייבו בדיון לפני כבוד השופט צימרמן, ולהסדיר ביניהם נושא התשלום עבור ביצוע התיקונים. הדבר לא הסתייע והוגשה תביעה שלישית אשר מתנהלת לפניי.

6. לאור האמור לעיל, ובהמשך להחלטות קודמות של בית משפט זה, בשים לב לסכום התביעה שבמחלוקת ולעלויות שידרשו על ידי הצדדים לניהול ההליך ,אני סבור כי אין מקום להמשך בניהול הליכים, אלא יש מקום להסדיר נושא החשבונית ששולמה כמ פורט לעיל.
לא ניתן גם להתעלם מדברי ב"כ התובעת לעניין הסכמות אליהן הגיע עם ב"כ הקודמת של הנתבעים בהליך זה (ראה שורות 12-15 לפרוטוקול מיום 17.7.2017 ). כמו כן יש לקחת בחשבון שהדירה כבר נמכרה על ידי התובעי ם וכיום היא מוחזקת על ידי אחרים (ראה דיון מיום 2.2.2017).

7. בית המשפט מציע , בשים לב לסכום השנוי במחלוקת , לפסק הדין שניתן ולדיון בפני כב' השופט צימרמן ,כי לסילוק מלא וסופי של התביעה ישלמו הנתבעים לתובעים סך 7,500 ₪. בנושא זה בית המשפט חוזר על האמור בעמ' 3 שורות 29-32 להחלטה מיום 2.2.2017.

ב"כ הנתבעים יודיע לבית המשפט בתוך 21 ימים האם הוא מקבל הצעה זו, אשר לא תחייב את בית המשפט בבואו ליתן פסק דין אם יידרש בהליך זה.

לחילופין כל הסדר אחר אליו יגיע ב"כ הנתבעים עם ב"כ התובעים על מנת לייתר הליך זה , המהווה, כלשונו של בית המשפט העליון, "גלגול שלישי" של המחלוקת בין הצדדים.

ככל שיידרש, יודיע ב"כ הנתבעים האם בכוונתו להמשיך לנהל הליך זה בין השאר על מנת לאפשר לו לפעול כנגד חברת הביטוח וזאת כמפורט בהודעה שהוגשה על ידו לבית המשפט. גם זאת תוך 21 יום.

8. התיק יובא לפניי בתוך 21 ימים .

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ז, 13 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.