הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ח 10589-07-16

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעת:
עירית בני ברק

נגד

הנתבע:
רוני שמואל

החלטה

הנתבע עתר בבקשה לזימון של שלושה עדים. בהמשך להחלטתי מיום 11.3.2019 ולאחר שהתקיימה ישיבת הוכחות בהליך, הודיע ב"כ הנתבע כי ניתן לוותר על עדותה של הגב' רות מוזס (עמ' 128, ש' 16; עמ' 129, ש' 16). אשר לעדים הנוספים – מר יהודה וצלר ומר יעקב אשר – ב"כ הנתבע הודיע כי הוא מבקש לזמנם. ב"כ התובעת התנגד לכך.
הנתבע מעלה טענות קשות לחובת התובעת. קיימת מחלוקת, האם כל אותן טענות רלוונטיות להליך הנוכחי, שעניינו פינוי מנכס מסוים. תמונת המצב התבהרה במידה מסוימת לאחר שמיעת העדים שהתייצבו. עם זאת, למעשה – העד היחיד מטעם התובעת הוא עד שלא הייתה לו נגיעה אישית למחלוקת בזמן אמת. לתובעת ניתנה הזדמנות להודיע על זימון העדים כעדי תביעה (פרוטוקול מיום 4.6.2018). היא לא עשתה כן. מידת הקשר הישיר של העדים למחלוקת המתייחסת לתיק הנוכחי אינה ברורה באופן וודאי. עם זאת, גם התנהלות הצדדים – שניהם, בהם התובעת עצמה – אינה בהירה ואינה ברורה באופן חד משמעי. גם בשלב זה, ניתן לומר כי סוגיות שונות נותרו בלתי מוסברות (אף שלא ניתן לקבוע כי אותן סוגיות אמנם רלוונטיות באופן מובהק להליך הנוכחי ולנכס הנוכחי). על מנת להבטיח כי לפני בית המשפט תהיה תמונה מלאה ככל הניתן של המסכת העובדתית, מצאתי מקום להתיר לנתבע לזמן את העדים. הפקדה כספית בוצעה זה מכבר.
המתנתי עם ההחלטה, על מנת למצוא מועד דיון לפני הפגרה. יומן הדיונים מלא. בשלב זה נקבע מועד בשעת צהריים. אני מבהיר כי במועד זה עשוי לחול עיכוב בשמיעת העדויות, בשל תורנות שקבועה במקביל. עם זאת, אני רואה חשיבות לסיים את שמיעת העדויות לפני הפגרה, ולא ראיתי מנוס מקביעת הדיון במועד הנוכחי.
נקבעת בזה ישיבת הוכחות נוספת ביום 14.7.2019 בשעה 15:00.
בדיון תישמע עדותם של שני עדי ההגנה שזימונם אושר.
אני מורה אפוא על זימונם של מר יהודה ווצלר ומר יעקב אשר לדיון. המזכירות תפיק זימונים.
באחריות ב"כ הנתבע לבצע מסירה אישית כדין של הזימון לעדים – מבעוד מועד.

ניתנה היום, י' סיוון תשע"ט, 13 יוני 2019, בהעדר הצדדים.