הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ת 61753-11-19

לפני כבוד השופטת שרון הינדה

התובעת:
מורנה מעצבים בע"מ

נגד

הנתבע:
אהוד יוסף כדורי

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים, אני ממנה את הגב' פנינה אריאלי, טל 0523231323, פקס 0774020870, כמומחית מכריעה מטעם בית המשפט, בתחום הגרפולוגיה, על מנת לחוות דעתה ביחס לאמיתות חתימת הערבות השנויה במחלוקת בהליך זה.
ככל שקיימת מניעות כלשהי מצד הגרפולוגית לקבל עליה המינוי, לרבות משום היכרות עם מי מהצדדים או כי העניין אינו בתחום מומחיותה, תודיע על כך לבית המשפט בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו.
בהיעדר מניעות תאשר המומחית בתום המועד האמור כי היא מקבלת עליה המינוי ותנקוב בשכרה.
המומחית תעביר לצדדים דרישת שכר טרחתה בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו.
בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחית בחלקים שווים.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחית תוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם ותיק המשטרה ככל שיהיה בידיהם.
העתק כל פניה אל המומחית יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחית תמציא חוות דעתה לתיק בית המשפט בתוך 30 ימים ממועד קבלת המסמכים מהצדדים ורק לאחר ששכר טרחתה ישולם.
שאלות הבהרה יופנו למומחית תוך 15 ימים מיום קבלת חוות הדעת והמומחית מתבקשת להשיב עליהן תוך 15 ימים נוספים.

לאחר קבלת חוות הדעת, תוכרע התביעה בהתאם להסכמות הצדדים בדיון מיום 4.3.20.
תז"פ ליום 15.6.20 לבדיקת הגשת חוות הדעת.
המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים ולמומחית.

ניתנה היום, ט' אדר תש"פ, 05 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.