הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 73863-01-19

לפני כבוד השופט רועי פרי

המאשימה

מדינת ישראל
באמצעות תביעות תל אביב
ע"י עו"ד אור הדאיה

נגד

הנאשם
אסף יוסף אזרזר
ע"י ב"כ עו"ד עידן שני

גזר דין

הנאשם הורשע על יסוד הודאתו, במסגרת הסדר טיעון דיוני, בעבירות של גידול סם מסוכן, לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג- 1973 (להלן: הפקודה) , החזק ת סם שלא לצריכה עצמית , לפי סעיף 7(א) +7(ג) רישא לפקודה והחזקה כלים להכנת סם לפי סעיף 10 רישא לפקודה.

למקרא עובדות כתב האישום, נטען כי ביום 10.12.18 שכר הנאשם דירה ברחוב הכנסת בגבעתיים, בתמורה לסכום של 4,650 ₪ לחודש. ביום 21.1.19 גידל הנאשם ב-5 חדרי הדירה, 359 שתילים של סם מסוכן מסוג קנביס בכמות כוללת של 2.784 ק"ג נטו, החזיק בכלים המשמשים לגידול סמים, לרבות מנורות הלוגן, שנאים, אדניות, חומרי דישון, שרוולים, מפוחים ומזגן. בנוסף החזיק הנאשם במטבח הדירה בסם מסוג קנביס במשקל של 0.8 גרם, שלא בהיתר.

לא נקשר הסדר עונשי בין הצדדים. הנאשם נשלח לקבלת תסקיר (חובה מפאת גילו) מאת שירות המבחן וחוו"ד מטעם הממונה על עבודות השירות. כל צד טען כראות עיניו.

התובע המלומד, הפנה לנסיבות ביצוע העבירות, הערכים המוגנים והפגיעה בהם. הפנה לתמונות המעבדה (ת/1). הפנה לכמות השתילים והמשקל, התכנון, שכירת הדירה וחלוקת הגידול על פני חמשת חדרי הדירה לצד ציוד המעבדה שנתפס. התובע עתר למתחם שנע בין 14-24 חודשי מאסר לריצוי בפועל. הפנה לפסיקה. הפנה לתסקירי שירות המבחן שהתקבלו לתיק וטען כי הנאשם לא עבר הליך טיפולי משמעותי. הנאשם נעדר עבר פלילי. ביקש למקם את הנאשם בתחתית המתחם לו עתרה התביעה לצד ענישה נלווית בדמות מאסר מותנה, קנס, פסילת רישיון נהיגה בפועל ופסילה מותנית, לצד חילוט הרכוש המופיע בהודעת החילוט שבכתב האישום.

הסנגור המלומד, עשה ככל שניתן לטובת מרשו, תוך שלימד עליו סנגוריה רהוטה. הסנגור הפנה לכך כי הנאשם הודה במיוחס לו עוד בשלב החקירה המשטרתית ובפתח משפטו בכתב האישום כמות שהוא, תוך חסכון בזמן שיפוטי ניכר.

הסנגור הפנה לגילו הצעיר של הנאשם שביצע את העבירות עוד בטרם מלאו לו 19 שנים, הפנה למצבו הבריאותי של הנאשם (ס/1) ולעובדה כי מטעמים אלה לא גויס לצה"ל, ובחלל זה על רקע התמכרותו לסם ביצע את העבירות מושא תיקנו. הסנגור לא ביקש ליפות מהדברים וער הוא לתסקירו הראשון של שירות המבחן ולקשיים עליו הצביע השירות בעניין הנאשם, כמו גם שרידי הסם שנמצאו בבדיקותיו הראשונות של הנאשם. עם זאת בהמשך הנאשם עבר כברת דרך, תוך שיתוף פעולה מלא עם שירות המבחן, נטילת חלק בכל המפגשים ו השתלבותו במרכז "יתד".
המדובר במי שעבר ועובר טיפול ושינה מאורחות חייו בתקופה של שנה ומחצה מאז קרות האירוע, ללא שנרשמו לחובתו הפרות וללא פתיחת תיקים חדשים.
הסנגור ציין כי המתחם הראוי מתחיל בנסיבות תיק זה במאסר שירוצה בעבודות שירות, תוך שהפנה לפסיקה מגוונת.
הסנגור עתר להשית על הנאשם מאסר בדרך של עבודות שירות ולא ברף הגבוה, לצד פסילת רישיון מותנית והסכים לחילוט הרכוש. ביקש להימנע מפסילת רישיון הנהיגה בפועל לאור השיקום והעובדה כי הנאשם כיום עובד.

הנאשם בדברו האחרון, הביע חרטה על מעשיו. הנאשם טען כי על אף שתחילה התנגד לטיפול ומסר דגימות שתן המעידות על שרידי סם, כיום שיקם את חייו ונמצא במקום אחר מבעבר. הנאשם טען כי עובד כיום בסופר כשליח וכאחראי על השליחים, נקי מסמים ומתמיד בטיפול .

דיון והכרעה

על פי תיקון 113 לחוק העונשין, העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, אשר מכוון ליצירת יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיה ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו.
על בית המשפט, בקביעת מתחם העונש ההולם, להתייחס לנסיבות ביצוע העבירות, הערך המוגן שבבסיסן ומידת הפגיעה בו, בשים לב למדיניות הענישה הנוהגת.

נסיבות ביצוע העבירות מושא תיקנו מלמדות על חומרה לצד תכנון מוקדם מצד הנאשם. המדובר במעבדת סמים עמוסה בציוד (ת/1), כשלצורך כך שכר הנאשם דירה בגבעתיים, וגידל בחמשת חדריה שתילים של סם הקנביס, ובסך כולל 359 שתילים במשקל של 2.78 ק"ג לצד החזקת סם, שלא לצריכה עצמית.
הרקע לביצוע העבירות הינו התמכרותו של הנאשם לסם, חשיפתו לחברה שולית ונטייתו לסיפוק צרכים מידי ורווח מהיר, דהיינו לצורך בצע כסף – ראו בעניין תסקירו של שירות המבחן מיום 3.9.19.

לעניין הערכים המוגנים, כידוע, נזקי הסמים ופגיעתם בחברה משתרעים על מרחבים ניכרים. פגיעתם של הסמים בחברה רחב היקף הוא הן אשר למשתמש הבודד, משפחתו והמעגל הקרוב, הן אשר לחברה כולה לאור הפעילות הפלילית של הצרכן המבקש לספק את הדחף לסם ומבצע על הדרך עבירות נוספות, בעיקר מתחום הרכוש.

בנוסף, מעגלי הייצור והשיווק של הסם מייצרים כשלעצמם פעילות עבריינית נרחבת, כאשר הרווחים העצומים מגיעים לעיתים לארגוני פשיעה וטרור ומאפשרים את פעילותם הפוגענית.

בעניין זה אפנה לפסיקתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת עפ"ג 31126-05-14 מדינת ישראל נ' חריט (12.01.2015): "בהינתן המציאות הנוכחית שבה גידול הסמים הפך להיות מכת מדינה, יש להילחם בו בחומרה כאשר הביטוי לכך יהיה בהעלאת רף הענישה. המגדלים והמפיצים מצויים באותו מקום עצמו מבחינה ערכית ומעשית גם יחד".

הצדדים הפנו לפסיקה מגוונת.

אני כשלעצמי, אפנה לפסיקה הבאה:

עפ"ג (תל-אביב) 15813-01-20 עגיב נ' מדינת ישראל (7.5.20)- גידול של 46 שתילי קנביס במשקל כולל של 257 גרם לצד החזקת כלים והחזקת קנביס לצריכה עצמית במשקל של 0.97 גרם. נקבע מתחם עונש הולם הנע בין מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל- 12 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית. נדון ל- 60 ימי מאסר שירוצו בעבודות שירות לצד ענישה נלווית. הערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נדחה.

רע"פ 4512/15 אברהם הרוש נ' מדינת ישראל (6.7.15)- שם הורשע המערער על יסוד הודאתו, בין היתר, בעבירה של גידול סמים, עת גידל במרתף בית פרטי אותו שכר 378 שתילי קנביס במשקל כולל של 283 גרם. נקבע מתחם עונשי הולם שבין של"צ ומאסר מותנה ל-24 חודשי מאסר בפועל. נדון בבית משפט השלום למאסר בפועל של 10 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וקנס בסך של 5000 ₪. בית המשפט המחוזי הפחית את עונשו ל- 7 חודשי מאסר והבקשה לרשות ערעור נדחתה ע"י בית המשפט העליון.

עפ"ג (תל-אביב) 31126-05-14 מדינת ישראל נ' יהודה חריט (12.1.15)- גידול של 50 שתילי קנאביס במשקל כולל של כ- 763 גרם והחזקת כלים. נקבע מתחם עונשי הולם שתחילתו במאסר מותנה שלצדו של"צ ועד שנת מאסר בפועל. נדון לצו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 250 שעות, מע"ת וקנס בסך 5,000 ₪. בית המשפט המחוזי סבר כי שגה בית משפט קמא במתחם העונשי אותו קבע וקבע כי מתחם הענישה בעבירה של גידול סם מתחיל מעונש מאסר בפועל עד ל-18 חודשי מאסר. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, ביטל את העונש שהוטל על הנאשם והשית עונש של 6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

ת"פ 24879-05-18 מדינת ישראל נ' שדה (16.1.20)- גידול של 20 שתילים של סם הקנאביס במשקל כולל של 900 גרם לצד החזקת כלים. נקבע מתחם עונשי הולם שנע בין מאסר, ולו קצר, שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית. הנאשמים נדונו לצו של"צ בהיקף של 300 שעות, צו מבחן למשך 18 חודשים ביחס לכל נאשם, מע"ת וקנס כספי על כל נאשם בסך של 2,500 ₪.

רע"פ 4816/13 שלום מרדכי נ' מדינת ישראל (9.7.13)- גידול של 210 שתילי קנביס במשקל של 902 גרם. נדון ל- 4 חודשי מאסר בפועל. הערעורים לבית המשפט המחוזי והעליון נדחו.

ת"פ (ת"א) 29879-10-16 מדינת ישראל נ' תומר מנחם בנין (11.9.17)- גידול שני שתילי קנביס במשקל של 1.2 ק"ג ו במשקל של 27.42 גרם נטו. נקבע מתחם עונשי ההולם הנע בין מספר חודשי מאסר שניתן לרצותם בעבודות שירות, לבין עשרה חודשי מאסר בפועל, כעונש עיקרי. נדון ל-5 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מע"ת, קנס בסך 1,000 ₪, התחייבות בסך 1,000 ₪ למשך שנתיים, פסילה מלקבל רישיון נהיגה ופסילה מותנית.

ת"פ (תל-אביב) 58928-03-15 מדינת ישראל נ' ירון לוי (17.9.17)- החזקת קנאביס במשקל 11.94 גרם נטו וגידול קנאביס במשקל של 1901.70 גרם נטו. נקבע מתחם עונשי הולם הנע בין 4 חודשי מאסר שניתן לרצותם בעבודות שירות, לבין 8 חודשי מאסר בפועל, כעונש עיקרי. נדון לחודשיים מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות, מע"ת, פסילה מלקבל רישיון נהיגה או לנהוג למשך 6 חודשים ושלושה חודשי פסילה מותנית.

ת"פ 52657-11-18 מדינת ישראל נ' בן יעקב (8.3.20)- גידול של 10 עציצי קנאביס במשקל 1.96 קילוגרם לצד החזקת כלים והחזקת סם מסוג קנאביס במשקל 459 גרם המחולק לשקיות. נקבע מתחם עונש הולם הנע בין מס' חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל-15 חודשי מאסר לצד ענישה נלוות. נדון ל- 5 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, מאסר מותנה , קנס, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים.

ת"פ (תל-אביב) 41941-03-19 מדינת ישראל נ' בוחניק (24.5.20)- גידול של 4 עציצים גדולים של סם הקנאביס במשקל כולל של 2.2 ק"ג נטו. נקבע מתחם עונשי הנע בין מספר חודשי מאסר, שיכול וירוצו בעבודות שירות, ועד ל-12 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית. נדון ל- 90 ימי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, בניכוי ימי מעצרו, מע"ת, קנס בסך 1,200 ₪.

ת"פ (כ"ס) 59087-01-18 מדינת ישראל נ' טל סביון (11.6.19)- גידול של 209 שתילי סם מסוג קנבוס, במשקל של 2.9 ק"ג. נקבע מתחם שנע בין 7 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל-15 חודשי מאסר, לצד רכיבי ענישה נלווים. בית המשפט לא מצא מקום לבטל את הרשעת הנאשם בדין אך מצא מקום לסטות ממתחם הענישה. נדון לחודשיים מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מע"ת, 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה על תנאי וקנס כספי בסך 2,000 ₪.

ת"פ (ירושלים) 14829-07-16 מדינת ישראל נ' דוד בן ישי (4.7.18)- גידול של 227 עציצי קנבוס בגדלים שונים, במשקל של 3.18 קילוגרם נטו והחזקת כלים. נקבע מתחם עונש הולם הנע בין שישה חודשי מאסר שיכול שירוצו בעבודות שירות ועד למאסר בפועל בן 18 חודשים, לצד ענישה נלווית צופת פני עתיד. נדון ל-6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, מע"ת, קנס בסך 1,000 ₪ וצו מבחן.

ת"פ 39324-07-17 שלוחת תביעות מרום הגליל והגולן נ' ליאור רחמים (22.5.18)- גידול 5 שתילים קנבוס במשקל 3.25 ק"ג. נקבע מתחם עונש הולם הנע בין מאסר על תנאי ועד 12 חודשי מאסר בפועל. נדון ל-3 חודשי מאסר על תנאי, צו מבחן, קנס ופסילה על תנאי.

עפ"ג (ת"א) 40089-12-14 מדינת ישראל נ' יוגב מורי (18.3.15)- החזקת 2.8 גרם קנאביס לצריכה עצמית וגידול של 15 שתילים במשקל כולל של 3,480 גרם. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין מאסר על תנאי לבין 6 חודשי מאסר בפועל. נדון למע"ת למשך 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 3,000 ₪ וצו מבחן למשך שנה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי בית המשפט קמא שגה במתחם העונשי שקבע. בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 6 ל-18 חודשים וגזר על הנאשם עונש של 6 חודשים שירוצו בדרך של עבודות שירות, לצד פסילת רישיון הנהיגה לשנה.

רע"פ 1787/15 עמר נ' מדינת ישראל (24.3.15)- גידול סמים בהיקף של 4.3 ק"ג קנביס. נקבע מתחם שבין 8 ל- 20 חודשי מאסר בפועל. נדון ל- 8 חודשי מאסר בפועל, מע"ת וחילוט כספי. הערעור נדחה בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון. בית המשפט העליון קבע כי מדובר במתחם עונש י הולם.

ת"פ (כ"ס) 33806-01-16 מדינת ישראל נ' פשרל גולדנברג (11.12.18)- גידול של 122 שתילי קנבוס במשקל 18.9 ק"ג. נקבע מתחם עונשי הולם שנע בין 5 ל-15 חודשי מאסר בפועל, כעונש עיקרי וקנס שנע בין 2,000 ל-8,000 ₪. בית המשפט סבר כי יש מקום לסט ות ממתחם העונש ההולם והנאשם נדון לצו של"צ בהיקף של 250 שעות, מע"ת, צו מבחן וקנס.

עפ"ג (מחוזי תל אביב) 44763-08-19 נתנאל אוחנה נ' מדינת ישראל (16.12.19) – הנאשם שכר דירה וגידל בחובה, עשרות רבות של שתילי קנביס במשקל כולל של 14 ק"ג נטו.
בן 22 ללא עבר פלילי. בית משפט השלום קבע מתחם עונשי הולם הנע בין 8-24 חודשי מאסר. נדון בבית משפט השלום ל- 8 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית. ערעור ההגנה התקבל בבית המשפט המחוזי, הצדדים הסכימו למתווה שהציע בית המשפט, להמיר את תקופת המאסר ב-9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, ללא ניכוי ימי המעצר, בכפוף לחוו"ד הממונה.

לאחר ששמעתי ברוב קשב טיעוני הצדדים, עמדתי על נסיבות ביצוע העבירות, הערכים המוגנים והפגיעה בהם, בהינתן פוטנציאל הנזק והתכנון, בשים לב למדיניות הפסיקה הנוהגת וגיוונה כאמור לעיל, מצאתי לקבוע מתחם עונשי הולם שנע בין מספר חודשי מאסר, שיכול וירוצו בעבודות שירות, ועד ל -15 חודשי מאסר לריצוי בפועל לצד ענישה נלווית.

מיקומו של הנאשם בתוך המתחם

הנאשם צעיר לימים, בן 20, רווק, מתגורר בראשל"צ עם הוריו ועובד כאחראי על משלוחים בסופר מרקט. הנאשם סובל ממחלת אסטמה ומחלות רקע נוספות שלא יפורטו מפאת צנעת הפרט (ס/1). הנאשם נעדר עבר פלילי, נטל אחריות מלאה על מעשיו, הן בשלב החקירה המשטרתית והן בפתח משפטו, חסך בזמן שיפוטי ניכר, בזמנה של התביעה הכללית וחסך בזמנם של עדי התביעה.
מאז קרות האירוע לא נפתחו כנגד הנאשם תיקים חדשים.

לתיק הוגשו שלושה תסקירים מאת הגורם המקצועי הוא שירות המבחן.
השירות סוקר את נסיבותיו של הנאשם, מצבו הרפואי, התמכרותו לסם בגיל 17 לצד העובדה כי גדל במשפחה מורכבת. הנאשם נטל אחריות מלאה על מעשיו . השירות התרשם כי הנאשם אינו מאופיין בדפוסים עבריינים מושרשים, והליך המעצר היווה טלטלה עבורו.
בתחילה התקשה הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן ולמסור בדיקות שתן נקיות, עם זאת לאחר מכן חלה התייצבות בבדיקות ואלה העידו כי התנקה מסמים.
הנאשם הגיע באופן עקבי למפגשים בשירות המבחן.
הנאשם שלל בתחילה צורך בהמשך השתלבות בטיפול בתחום ההתמכרויות, והשירות זיהה נטייה להתנהלות אימפולסיבית, קשיים בויסות דחפים וחשיפתו לחברה שולית, תוך רצון לסיפוק דחפים מידיים.
הנאשם שינה מהתייחסותו אשר לטיפול והמשיך למסור בדיקות שתן נקיות משרידי סם.
הנאשם השתלב בקבוצת עוברי חוק צעירים, וההתרשמות הינה כי השתלב בקבוצה באופן מטיב, משתף בתכנים מחייו ולוקח חלק פעיל בקבוצה.
שירות המבחן קובע בפה מלא כי יש בהליך הטיפולי כדי להגביר את הבנתו ומודעותו של הנאשם לדפוסיו וקשייו ובכך להפחית מרמת הסיכון להישנות ביצוע עבירות בעתיד.
שירות המבחן ממליץ כי ככל שבית המשפט יטיל על הנאשם מאסר ירוצה זה בדרך של עבודות שירות, תוך שלא תוטל מלוא התקופה על מנת לאפשר לנאשם לרכז מאמציו לתפקוד תקין ובתוך כך להשית עליו צו מבחן למשך שנה.

הנאשם שהה במעצר ממש 4 ימים ולאחר שחרורו שהה בתנאים מגבילים כאלה ואחרים, מבלי שנרשמו לחובתו הפרות כלשהן.

התקבלה חוו"ד הממונה על עבודות השירות אשר מצא את הנאשם מתאים לריצוי עבודות שירות במגבלות.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, מבלי להקל ראש במעשיו של הנאשם, כמות הסם והשתילים, היקף ציוד המעבדה והתכנון המוקדם כמפורט לעיל, בהינתן הטעמים שמניתי ובתוך כך נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, גילו הצעיר מאוד של הנאשם, נטילת אחריות מלאה עוד בשלב החקירה, חסכון בזמן, השינוי שערך הנאשם באורחות חייו, השתלבות בטיפול במסגרת שירות המבחן, ניקיון מסמים לצד יציבות תעסוקתית, העדר פתיחת תיקים חדשים והפוטנציא ל השיקומי עליו מצביע השירות – מצאתי למקם את הנאשם בתחתית מתחם העונש ההולם, ובתוך כך שלא להשית עליו את מלוא התקופה המותרת על פי דין, בעבודות שירות, לאור המלצת הגורם המקצועי הוא שירות המבחן, אשר לשיקו מו של הנאשם והצורך בהמשך הטיפול.

אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

הנאשם יתייצב לריצוי עבודות השירות ביום 14.10.20, עד השעה 08:30, כשהוא מצויד בתעודת זהות, במפקד שב"ס, מחוז המרכז, יחידת עבודות השירות, רמלה.

אני מזהיר את הנאשם כי אי מילוי עבודות השירות עלול להוביל להפקעתן וריצוי יתרת התקופה מאחורי סורג ובריח.

6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי שהנאשם לא יעבור בתקופה זו כל עבירה על פקודת הסמים מסוג פשע.

חודשיים (2) מאסר על תנאי למשך שנתיים, והתנאי שהנאשם לא יעבור בתקופה זו כל עבירה על פקודת הסמים מסוג עוון.

אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים, והתנאי שהנאשם לא יעבור בתקופה זו כל עבירה על פקודת הסמים או נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקה משכר או סם.

קנס בסך של 2000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם עד ולא יאוחר מיום 6.9.20.

אני מחלט את הרכוש המפורט בהודעת החילוט שבכתב האישום , בהסכמת ההגנה - 1080 ₪, טלוויזיה וציוד מעבדה לטובת קרן הסמים שלפי פקודת הסמים.

צו מבחן למשך שנה מהיום.

אני מזהיר את הנאשם כי אי עמידה בצו המבחן, חזרה לשימוש בסמים או חס וחלילה פתיחת תיקים חדשים – עלולה להוביל להפקעת הצו, החזרתו של הנאשם לבית המשפט וגזירת ענישה חלופי ת ונוספת.

צו כללי למוצגים – סמים יושמדו. ככל שישנם מוצגים נוספים בתיק זה יטופלו בהתאם להחלטת קצין משטרה מוסמך.

ככל שקיימים פיקדונות בתיק זה או בתיקים קשורים – מ"י/מ"ת – הקנס יקוזז מההפקדה, בהסכמת ההגנה באולם, וככל שתיוותר יתרה תושב לנאשם או למי מטעמו בכפוף לכל דין או החלטה אחרת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 ימים מהיום.

המזכירות תשלח העתק מגזר הדין לשירות המבחן ולממונה על עבודות השירות.

ניתן היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, במעמד הצדדים.