הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 68787-10-18

לפני כבוד השופט שאול אבינור

המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד קארי קסה
פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

נגד

הנאשם:
מאיר כהן
ע"י ב"כ עו"ד שחר מנדלמן

גזר דין
א. רקע כללי והסדר הטיעון בין הצדדים:
הנאשם הורשע – על יסוד הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, שניתנה במסגרת הסדר טיעון – בריבוי עבירות של החזקת טובין מפרים סימן מסחר רשום לשם מסחר בהם, לפי הוראות סעיף 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן – פקודת סימני מסחר) .
על פי הנטען בעובדות כתב האישום המתוקן, ביום 01.08.16 בשעה 12:10 לערך החזיק הנאשם בביתו ובחצרו, לשם מסחר, פריטי לבוש וכדורים המפרים סימני מסחר (להלן – הטובין המפרים). מדובר בהפרת סימני מסחר של ארבע חברות שונות, הרשומים כדין בפנקס סימני המסחר בישראל. הטובין המפרים לא יוצרו על ידי החברות, שגם לא התירו את סימונם בסימני המסחר הרשומים שלהן , והכל תוך שהנאשם ידע שיש בסימון הטובין המפרים כדי להטעות.
פרטי הטובין המפרים הם כלהלן:
(א) 50 פריטי לבוש, המפרים את סימן המסחר הרשום של חברת Lacoste.
(ב) 118 פריטי לבוש, המפרים את סימן המסחר הרשום של חברת Hugo Boss.
(ג) 686 כדורים מסוג "Viagra", המפרים את סימן המסחר הרשום של חברת Pfizer.
(ד) 898 כדורים מסוג "Cialis", המפרים את סימן המסחר הרשום של חברת Eli Lilly.
במסגרת הדיונים המקדמיים כפר הנאשם בעובדות כתב האישום והתיק הועבר לשמיעת הראיות לפניי. ואולם, זמן מה לאחר מכן הוגשה בקשה מוסכמת לבחינת התאמת הנאשם "לבית משפט קהילתי לאור נסיבותיו האישיות " (ר' בבקשה מס' 5 וההחלטה שניתנה בה). ואולם, בדיקת שירות המבחן (מיום 06.11.19) מצאה העדר התאמה, בין השאר על רקע התובנה הנמוכה שהנאשם גילה למצבו, כך שאפשרות זו ירדה מהפרק.
עובר לשמיעת הראיות הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר טיעון, שהוגש לפניי גם בכתב. מדובר בהסדר הכולל הסכמות דיוניות ומהותיות, כלהלן:
במישור הדיוני – המאשימה עתרה לתיקון כתב האישום, כ פי העובדות שתוארו לעיל. במסגרת כתב האישום המתוקן הושמטה טענת-עובדה נוספת – שהופיעה בכתב האישום המקורי – אשר ייחסה לנאשם רכישת 2,000 כדורים מפרים נוספים .
במישור העונשי – המאשימה הודיעה כי תגביל את טיעוניה לעונש לענישה שתכלול 9 חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בעבודות שירות, בצירוף לענישה נלווית של מאסר על תנאי וקנס כספי. ההגנה, מצידה, תהיה חופשית בטיעוניה, כאשר המאשימה לא תתנגד לבקשה לקבלת תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם . עם זאת הוסכם כי ההגנה לא תעתור לביטול ההרשעה.
במסגרת הדיון שנערך לאחר מכן חזר בו הנאשם מכפירתו בעובדות כתב האישום, הודה בעובדות כתב האישום המתוקן שהוגש, והורשע על יסוד הודאה זו בעבירות כאמור בפסקה 1 דלעיל. בית המשפט נעתר לבקשות הצדדים והורה על הכנת תסקיר שירות המבחן וחוות דעת הממונה על עבודות השירות.

ב. עיקר תסקיר שירות המבחן:
תסקיר שירות המבחן (מיום 26.01.20) מפרט את נסיבות חייו הלא-פשוטות של הנאשם, יליד שנת 1960 (בן 60 שנים כיום). אין מקום לחזור כאן על הפרטים ובתמצית יצוין כי הנאשם – המתגורר כיום בגפו – מובטל מזה שנים רבות ומתקיים בעיקר מקצבת ביטוח לאומי ומעבודות מזדמנות בשוק. לאורך השנים פיתח הנאשם דפוסי התמכרות לסמים מסוכנים, חלה התדרדרות במצבו הבריאותי והנפשי, הוא נקלע לחובות ואף הגיע לכדי ניסיונות אובדניים.
לנאשם עבר פלילי מכביד, הכולל שש הרשעות קודמות במגוון של עבירות, לרבות עבירות רכוש ואלימות. עם זאת, הרשעתו הקודמת האחרונה היא ישנה מאוד , משנת 2004. מבחינה טיפולית, בחודש נובמבר 2019 השתלב הנאשם מרצונו ביחידה לטיפול בהתמכרויות בתל-אביב ומסר בדיקות שתן קבועות, שנמצאו נקיות. עם זאת, הנאשם התייחס באופן מצמצם לאחריותו – תוך טענה שהכדורים המזויפים נועדו לשימושו העצמי בלבד – והתקשה להעמיק במשמעות עיסוקו בכדורים מזויפים והסיכונים העשויים להיגרם עקב כך לעצמו ולציבור.
שירות המבחן התקשה להעריך האם אכן ערך הנאשם שינוי בדפוסיו ההתמכרותיים, כאשר כזכור בזמנו נמצא הנאשם לא-מתאים לבית משפט קהילתי, בין השאר משום שדיווח על שימוש מזדמן בסמים ובאלכוהול. בנוסף שלל הנאשם צורך בסיוע טיפולי מעבר לזה העומד לרשותו ביחידה לטיפול בהתמכרויות. עם זאת, שירות המבחן העריך כי השתלבותו הוולונטרית של הנאשם ביחידה הנ"ל עשויה לשקף עייפות מסוימת מניהול אורח חיים שולי. בנסיבות אלה המליץ שירות המבחן לבית המשפט לשקול השתת עונש של מאסר בפועל, שהנאשם יוכל לשאתו בדרך של עבודות שירות, לצד צו מבחן למשך שנה במסגרתו ימשיך הנאשם בטיפול בו החל.

ג. עיקר הראיות והטיעונים לעונש:
כראייה לקביעת העונש הגישה ב"כ המאשימה את גיליון המידע הפלילי של הנאשם (סומן ע/1). כאמור, לנאשם עבר פלילי מכביד, הכולל שש הרשעות קודמות במגוון עבירות, הגם שהרשעתו הקודמת האחרונה היא ישנה מאוד , משנת 2004.
ב"כ המאשימה עמדה בטיעוניה על עובדות כתב האישום המתוקן, שבהן כאמור הודה הנאשם, כמו גם על הערכים החברתיים שנפגעו כתולדה מביצוע העבירות על ידי הנאשם. בהקשר זה ציינה ב"כ המאשימה את הערכים החברתיים של ההגנה על זכות הקניין וההגנה על הסחר המקומי והבינלאומי, לרבות תדמיתה הבינלאומית של מדינת ישראל בכל הקשור לאכיפת החוק וההגנה על סימני מסחר.
ב"כ המאשימה הדגישה את נסיבות החומרה שבמקרה דנא, ובהן ריבוי סוגי הטובין המפרים והכמויות הגדולות של טובין מפרים שהחזיק הנאשם, והכל לצורך עשיית רווח כספי קל באופן לא חוקי. בהקשר זה עמדה ב"כ המאשימה, במיוחד, על החומרה שבהחזקת כדורים מזויפים לשם מסחר, נוכח הפגיעה בבריאות הציבור העלולה להיגרם מצריכתם, הטעונה ככלל מרשם רופא. בנסיבות אלה עתרה ב"כ המאשימה לקביעת מתחם עונש הולם מחמיר , שבין 4 חודשי מאסר בפועל לבין 14 חודשי מאסר בפועל.
אשר לגזירת עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם עתרה ב"כ המאשימה לקביעתו באמצע המתחם. ב"כ המאשימה הפנתה, בהקשר זה, להתרשמות שירות המבחן מנטילת האחריות החלקית בלבד של הנאשם ומניסיונו לצמצם את אחריותו, וכן לעברו הפלילי המכביד של הנאשם. ב"כ המאשימה עתרה אפוא להשתת עונש של תשעה חודשי מאסר בפועל, אותו יוכל הנאשם לשאת בדרך של עבירות שירות, ובנוסף לקנס כספי משמעותי – בשים לב למניע הכלכלי העומד ביסוד העבירות – וכן למאסר מותנה.
ב"כ הנאשם, מצידו, הדגיש כי עברו הפלילי של מרשו הוא ישן מאוד – ובעבירות שאינן רלוואנטיות לענייננו – ולמעשה אף היה נמחק אלמלא נפתח תיק זה. מדובר אפוא באדם שלא הסתבך בפלילים מזה 16 שנים ומשכך אין מקום ליתן משקל כלשהו לעברו הישן. בנוסף ולהבדיל, יש להתחשב בנסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם, אדם המצוי בחוסר כל ובמצב נפשי לא קל, והלכה למעשה מתפרנס מקצבת ביטוח לאומי.
ב"כ הנאשם הטעים כי הנאשם נטל אחריות על מעשיו, כאשר מנגד המאשימה השתהתה בהגשת כתב האישום למעלה משנתיים ימים, על אף העובדה שמדובר בתיק פשוט מבחינה ראייתית. כיום אנו נמצאים אפוא כמעט ארבע שנים לאחר ביצוע העבירות, כאשר בתקופה שחלפה מאז לא שב הנאשם לבצע עבירות.
יתר על כן, הנאשם פנה מיוזמתו לטיפול שיקומי ובנוסף פיצה את החברות המסחריות במסגרת הליכים אזרחיים (ב"כ הנאשם הגיש בהקשר זה מספר מסמכים, שסומנו, ס/1, מתוך ת"א (מחוזי ת"א) 8841-04-19 Eli Lilly and Company נ' שטרית ואח' . מהמסמכים עולה כי בעניינו של הנאשם ניתן פסק דין, ביום 31.10.19, וזאת במסגרת הסדר פשרה ולאחר שהנאשם שילם לתובעת סך של 7,000 ₪).
בנסיבות אלה, ובהתחשב גם במספר הנמוך-יחסית של פריטי הביגוד המפרים, עתר ב"כ הנאשם לקביעת מתחם עונש הולם שתחתיתו בענישה צופה פני עתיד בלבד . לשיטת הסניגור ראוי במקרה זה להעדיף את המסלול הטיפולי-שיקומי, תוך השתת ענישה מותנית וצו מבחן שבמסגרתו ימשיך הנאשם בטיפול בו הוא מצוי כיום. עוד עתר ב"כ הנאשם להימנע מענישה כלכלית נוכח העובדה שהנאשם פיצה את החברות המסחריות ולהסתפק בהתחייבות להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד.
לבסוף הנאשם, בדברו האחרון לעונש, אמר: "אני הבעתי חרטה. אני עושה דרך... שמתי את הדברים בבית ואם הייתי יודע שזה אסור לא הייתי מחזיק את זה... אני חי לבד. אני 20 שנה גרוש, היתה לי תקופה קשה. אמרתי לעצמי שאני אמכור קצת פריטים. אמרו לי שאסור אז עצרתי" (בפרוטוקול, עמ' 10 שורה 25 ואילך).

ד. קביעת מתחם העונש ההולם:
בעת גזירת עונשו של נאשם על בית המשפט לקבוע, תחילה, את מתחם העונש ההולם לאירוע שבגינו הורשע הנאשם, ולאחר מכן לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם; והכל כאמור בהוראות סעיף 40ג יחד עם סעיף 40יג לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). קביעת מתחם העונש ההולם תיעשה בהתאם לעיקרון המנחה בענישה – הוא עקרון ההלימה – תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות ובמידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות.
אשר לערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות מקובל עליי טיעון ב"כ המאשימה. אכן, הפסיקה שבה ומדגישה את חומרתן של העבירות הכרוכות בפגיעה בקניין רוחני ובהפרת סימני מסחר. לביצוע עבירות כאמור ישנן בין השאר השלכות רוחב שליליות, ובהן הפגיעה במסחר התקין בתוך גבולות המדינה כמו גם בתדמיתה של מדינת ישראל כמדינה אוכפת חוק. יתר על כן, כאשר מדובר בכדורים מזויפים, החזקתם לשם מסחר אף יוצרת סיכון של ממש לבריאות הציבור.
עם זאת, בחינת הפסיקה מלמדת כי הרף התחתון לו עתרה ב"כ המאשימה הוא מחמיר מדי. כך, ברע"פ 8797/14 שושנה נ' מדינת ישראל (04.01.2015), שאליו הפנתה ב"כ המאשימה, נקבע מתחם עונש הולם שבין חודשיים מאסר בפועל לבין שנת מאסר בפועל. אמנם שם דובר בהחזקת כדורים מזויפים בכמות קטנה במידה משמעותית מבענייננו, אך דובר גם על מכירה-בפועל לפחות ב-15 מקרים שונים, על כל החומרה הנוספת הנגזרת מכך ( בסופו של דבר נגזר על הנאשם דשם עונש של שלושה חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בדרך של עבודות שירות, וכן מאסר מותנה וקנס בסך של 20,000 ₪). כך היה גם בת"פ (שלום ת"א) 57238-01-15 מדינת ישראל נ' נרינסקי (לא פורסם, 19.02.2017), שאליו הפנתה ב"כ המאשימה, שאף בו דובר לא רק בהחזקת כדורים מזויפים אלא גם במכירתם, לפחות בשתי הזדמנויות שונות (לעניין מדיניות הענישה הנהוגה בכגון דא ר' גם גזר הדין בת"פ (שלום ק"ג) 31142-09-17 מדינת ישראל נ' באסיל (27.11.2018), הכולל סקירה מקיפה של מדיניות הענישה).
אשר על כן אני קובע את מתחם העונש ההולם, לאירוע מושא כתב האישום המתוקן, בין שלושה חודשי מאסר בפועל לבין 12 חודשי מאסר בפועל.

ה. גזירת עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם:
לאחר קביעת מתחם העונש ההולם על בית המשפט לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מתחם זה – למעט במקרים יוצאי דופן, בהם הוא רשאי לחרוג מכך, שאין עניינם לכאן – תוך התחשבות בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות.
אשר לנאשם שלפניי, השיקולים הרלוואנטיים לגזירת עונשו הם כלהלן:
עברו הפלילי של הנאשם – לנאשם כאמור עבר פלילי מכביד, הכולל שש הרשעות קודמות. עם זאת, מדובר בהרשעות ישנות מאוד שאינן רלוואנטיות לענייננו. יתר על כן, לנאשם לא נפתחו תיקים חדשים בתקופה המשמעותית שחלפה מאז ביצוע העבירות דנא. בנסיבות אלה אין מקום ליתן, במקרה זה, משקל לחומרה לעברו הישן של הנאשם.
הפגיעה של העונש בנאשם ובמשפחתו – הטלת עונש של מאסר בפועל תפגע בוודאי בנאשם, אך נשיאת מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות תגבש פגיעה מתונה בהרבה.
הודאה ונטילת אחריות – הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן. בכך חסך הנאשם מזמנם של העדים, הצדדים ובית המשפט. נסיבות אלה יש כמובן לזקוף לזכותו של הנאשם, הגם שבפני שירות המבחן נטילת האחריות של הנאשם היתה חלקית ומצמצמת.
נתוניו האישיים של הנאשם ונסיבות חייו – הנאשם כאמור ילידת שנת 1960, בן 60 שנים כיום, ונסיבות חייו אינן פשוטות. הנאשם חי כיום בגפו, בתנאי מחסור, ומתפרנס בעיקר מקצבת הביטוח הלאומי.
מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירות ולפיצוי על הנזק שנגרם בעטיין – על פי המסמכים שהציג ב"כ הנאשם (ס/1), הנאשם הגיע להסכם פשרה אזרחי, שבמסגרתו פיצה את אחת החברות.
חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה – מאז ביצוע העבירות חלפו כבר קרוב לארבע שנים, ויש להתחשב בנתון זה.
מכלול הנסיבות והשיקולים שפורטו לעיל מלמד כי במקרה זה נסיבות הקולה עולות במשקלן על נסיבות החומרה, באופן שניתן להסתפק בגזירת העונש ברף התחתון של מתחם העונש ההולם; וכך אני קובע.
נוכח טיבן הכלכלי של העבירות שבביצוען הורשע הנאשם יש גם מקום, כעתירת המאשימה, להשתת ענישה כלכלית. עם זאת, בהקשר זה יש להתחשב לקולה בנתונים הבאים:
ראשית, מצבו הכלכלי של הנאשם, שכאמור אינו משופר כאשר הנאשם מתקיים בעיקר מקצבת ביטוח לאומי (בהקשר זה ר' גם בהוראות סעיף 40ח לחוק העונשין).
שנית, ה עובדה שהנאשם פיצה את אחת החברות במסגרת הליך אזרחי (ס/1) , הגם שבכל מקרה ב"כ המאשימה לא עתרה לפסיקת פיצויים לטובת החברות.

ו. סוף דבר:
אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
(א) שלושה חודשי מאסר בפועל.
הנאשם יישא את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות, כאמור בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר מיום 04.02.20.
על הנאשם להתייצב לנשיאת עונשו במשרדי הממונה על עבודות השירות, ביום 17.06.20 עד השעה 08:00.
מובהר בזה לנאשם כי בכל הקשור לעבודות השירות עליו לציית להוראות הממונה על עבודות השירות, או למי שהוסמך לכך מטעמו. עוד מובהר לנאשם, כי במידה ולא יציית להוראות כאמור הוא עשוי לשאת את מאסרו, או את יתרת מאסרו, במאסר מאחורי סורג ובריח בבית סוהר.
(ב) מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, אותו לא יישא הנאשם אלא אם כן יעבור, תוך שלוש שנים מ היום, עבירה לפי הוראות סעיף 60(א) לפקודת סימני מסחר.
(ג) קנס בסך של 7,000 ₪, או 45 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-14 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 01.11.20 ובכל אחד בחודש שלאחריו. היה והנאשם לא ישלם את אחד התשלומים במועד תועמד כל יתרת הקנס לפירעון מידי.
(ד) צו מבחן, לתקופה של 12 חודשים מהיום.
במסגרת צו המבחן ימשיך הנאשם בטיפול ביחידה למניעת התמכרויות. שירות המבחן ידאג להתאמת תכנית צו המבחן לשעות עבודות השירות.
מובהר בזה לנאשם כי אם הוא לא ימלא אחר הוראות צו המבחן ולא ישתף פעולה עם קצין המבחן, יהא בית המשפט רשאי לבטל את צו המבחן ולגזור עליו, במקום צו המבחן, עונש נוסף.
ניתן בזה צו כללי, לעניין מוצגים, לשיקול דעתו של קצין משטרה.
זכות ערעור בתוך 45 יום מהיום.
המזכירות תשלח העתק גזר דין זה לשירות המבחן.
ניתן היום, ט' אייר תש"פ, 03 מאי 2020, במעמד הצדדים.