הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 65327-12-15

לפני כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי

המאשימה
יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

נגד

הנאשמים
שלומי גלאם (אסיר)

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד איתן אמנו
ב"כ הנאשם עו"ד שוש חיון
הנאשם הובא על ידי שב"ס

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: לבקשת חברתי אנחנו מבקשים לתקן את כתב האישום ולתקן בהתאמה את הכרעת הדין. הנאשם לא הגיש במועד את הדו"ח האישי לשנים 2013-2014. מדובר בשתי עבירות לפי סעיפים 216(4) לפקודת מס הכנסה.

ב"כ הנאשם: מצטרפת לבקשה, אבקש לתקן את הכרעת הדין. המחדלים הוסרו.

הנאשם: אני מודה בשתי העבירות הנוספות.

החלטה והכרעת דין משלימה

כתב האישום מתוקן בגוף כתב האישום בהתאם למוסכם.

בהמשך להכרעת הדין מיום 19.7.16 אני מרשיעה את הנאשם בשתי עבירות נוספות של אי הגשת דו"ח, עבירה על סעיף 216(4) לפקודת מס"ה.

ניתנה והודעה היום כ"ו תמוז תשע"ו, 01/08/2016 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת

ב"כ המאשימה: אין שינוי בטיעוניי לעונש.

ב"כ הנאשם: חוזרת על טיעוני.

הנאשם: חוזר על דבריי.

גזר דין

הנאשם הורשע על יסוד הודאתו, כמפורט בהכרעת הדין והכרעת דין משלימה.

בתמצית מדובר במי שלא קיים דרישה להגשת הצהרת הון והגשת דו"חות על הכנסותיו לשנים 2009-2012. כמו כן הורשע הנאשם בכך שלא הגיש במועד דו"חות אישיים לשנים 2013-2014.

דומה שאין צורך לעמוד בהרחבה על הערכים המוגנים עליהם באות עבירות המס להגן, והחשיבות בדבר דיוו ח מלא במועד וקיום דרישת הרשויות למסירת דו"חות על פי דין היא ברורה. ב"כ המאשימה בהגינותו ביקש להטיל על הנאשם ענישה צופה פני עתיד לצד קנס, התחייבות ומאסר מותנה, ובנסיבות אלה דומה שאין צורך להרחיב בעניין מספר האירועים ובקביעת מתחמי ענישה. ב"כ הנאשם עמדה על הסרת המחדלים המלאה, החיסכון בזמן, עיתוי הגשת כתב האישום לראשונה, נסיבותיו האישיות של הנאשם המרצה עונש מאסר ממושך, וביקשה להתחשב בנאשם מבחינת הענישה הכספית.

אין בין הצדדים הסכמה לעניין הענישה הכספית, ובהקשר זה נדרש בימ"ש לקבוע מתחמי קנס, כשנלקחת בחשבון העובדה שמדובר בעבירות הנעשות ככלל מתוך שיקולים של כדאיות כלכלית ונדרשת ענישה שתעקר כדאיות זו. עם זאת כבר בעת קביעת מתחם הקנס נדרש בימ"ש להתחשב בשאלת היכולת הכלכלית של הנאשם. בתיק שלפניי נוכח תקופת המאסר הממושכת שמרצה הנאשם והתקופה הלא קצרה שעוד צפויה לו, מקובלת עליי הטענה כי יש קושי מבחינת מקורות כספיים, קושי שמחייב התחשבות. עוד אני לוקחת בחשבון את עיתוי המאסרים וקרבת הזמן בין אותם מאסרים לבין מועדי העבירות רובן ככולן. בנסיבות אלה, מתחם הקנס ינוע בין מאות שקלים לבין 10,000 ₪ לכל עבירה. אקדים ואציין כי לאור הנתונים המשפחתיים, האישיים והכלכליים, יש מקום לחפיפה לא מבוטלת של הקנס, לצד התחייבות ממשית להימנע מעבירה.

בגזירת הדין אני לוקחת בחשבון את העובדה שהנאשם הודה, חסך זמן שיפוטי, הסיר מחדלים ובכך ביטא חרטה ולקיחת אחריות בהתנהגות. לנאשם יש עבר פלילי שיש לו זיקה כלכלית אך לא בעבירות מס. אינני מתעלמת מן הנסיבות האישיות כפי שפורטו לעיל ואני לוקחת בחשבון את המועד שבו הוגש כתב האישום לראשונה.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, לתקופה של 3 שנים והתנאי שהנאשם לא יעבור עבירת מס מסוג עוון.

קנס בסך 4,500 ₪, או 9 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים, שווים ורציפים, כשהראשון בהם ביום 1.9.16 לא ישולם תשלום – תעמוד יתרת הקנס לפירעון.

הנאשם יחתום על התחייבות בסך 25,000 ₪ , להימנע במשך שנתיים מהיום מביצוע עבירות מס מסוג עוון. לא יחתום הנאשם, ייאסר לתקופה של 50 ימים.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ו תמוז תשע"ו, 01/08/2016 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת