הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 55106-03-18

לפני כבוד השופט איתי הרמלין
המאשימה
מדינת ישראל
ע"י עו"ד אסף תומר

נגד

הנאשמים
1.עדיאל שגן
2.אלכסיי רודומישלסקי
שניהם ע"י עו"ד דוד ונטורה

גזר דין

1. הנאשמים הורשעו לפי הודאותיהם בשורה ארוכה של עבירות הקשורות לפעולותיהם בעסק של הדברת מזיקים שהפעילו ללא רישיון תחת השמות: "בר הדברות" ו"זמן הדברות" בין השנים 2012-2017 . כתב האישום מתאר עשרות רבות של מקרים שבהן בוצעו על ידי עסקם של הנאשמים הדברות בלתי חוקיות. ברובם המכריע של המקרים כתב האישום אינו מתאר יצירת סיכון חריג בפועל או סטייה בפועל מהוראות השימוש בחומרי ההדברה , ואי החוקיות בעיקרה היא בהיבטים רגולטוריים הקשורים בכך שפעולות ההדברה בוצעו על ידי נאשם 1 או על ידי מי מעובדי העסק בלי שהיה להם היתר מתאים ובלי שקיבלו הוראות כדין ממדביר מוסמך. רובן המכריע של פעולות הדברה אלה בוצעו בין השנים 2012-2013, ומצער הדבר שלא ננקטו בגינן צעדים לפני שנת 2018 אז הוגש כתב אישום זה . בחלק מן המקרים המתוארים בכתב האישום בוצעו פעולות ההדברה ללא ציוד מגן מתאים, תוך מהילת חומרי ההדברה שלא לפי ההתוויה, העברתם ממיכליהם המקוריים לבקבוקי משקה ללא העברת התוויות שעליהם, הובלתם שלא בארגז סגור, אי תליית שלטי אזהרה וכדומה. בצד זאת, בקבלות בחשבוניות ובתעודות אחריות שבהן השתמש העסק הייתה משום הטעיה בכך שנאמר בהם שהמדבירים מוסמכים על ידי המשרד לאיכות הסביבה וכך גם בפרסומים של העסק שבהם נכתב שמדובר בחברה המובילה לכל סוגי ההדברה. לנאשם 1 אף הונפק כרטיס ביקור שהציגו ׂ כמדביר מוסמך תוך שימוש במספר היתר המפעיל של נאשם 2 שקיבל בשלב כלשהו היתר כזה. כתב האישום מציין כי כ ּלְבּהּ של סועדת במסעדה תל אביבית שבה בוצעו הדברות על ידי הנאשמים נפגע כתוצאה מן ההדברה.

2. ראויים לציון מיוחד שני מקרים חמורים באופן חריג המפורטים בכתב האישום. במקרה הראשון שאירע ב-24.6.2012 נמצא ברשות העובד ששלח נאשם 1 לדירה בחולון זרחן אורגני בשם Chlorphyrifos-Ethyl שבשל רעילותו ה רבה הוא אינו מותר לשימוש תברואתי (ביתי) בישראל. 42 ליטרים של Chlorphyrifos גם נמצאו בביתו של נאשם 1. במקרה השני שהתרחש ב-19.7.2015 ניסה נאשם 1 לבצע בתוך דירת מגורים בתל אביב הדברה באמצעות החומר "שמד-פוספון" (Aluminum Phophide 56%) שהוא חומר שאינו מיועד כלל לשימוש ביתי אלא לשימוש חקלאי בלבד, לשימוש באיוד נפח בלבד (אסור לאייד בבניין מגורים).

3. מעשיהם של הנאשמים יצרו סיכון לא מבוטל בכוח ובפועל לחיי אדם ו לחיי בעלי חיים אחרים.

4. הצדדים הגיעו להסדר טיעון שלפיו יגזרו על נאשם 1 שלושה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס בסך 30,000 ₪, וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה. על נאשם 2 הוסכם בין הצדדים שייגזר מאסר על תנאי, קנס בסך 20,000 ₪ וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה. הוסכם בין הצדדים כי יוצא נגד הנאשמים צו הפסקת עיסוק לפי חוק רישוי עסקים. משכו של צו הפסקת העיסוק שנוי במחלוקת בין הצדדים.

5. עיון בפסיקת בתי המשפט מלמד כי אם לוקחים בחשבון את מספר המקרים של ההדברות הבלתי חוקיות שבהם הורשעו הנאשמים ואת סוגי המעשים הספציפיים שבהם מדובר, העונשים שהוסכמו בין הצדדים נמצאים בתוך מתחם העונש ההולם שלפי רמת הענישה הנוהגת במקרים מעין אלה נע בין מאסר על תנאי ל-12 חודשי מאסר בפועל, שאליהם מתלווים קנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה (ראו עפ"ג (תל אביב) מדינת ישראל נ' טובי שיגריס (2018) ות"פ (תל אביב) 10944-10-16 מדינת ישראל נ' פרדי טיילור (2017) ופסקי הדין הנזכרים בהם).

6. לחובת נאשם 1 יש לציין כי הוא הורשע כבר בבית משפט זה בעבירות דומות בשנת 2015 (ת"פ (תל אביב) 27801-02-12) ונדון לעונש של קנס וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה. בשנים 2003 ו-2013 הורשע נאשם זה בבית משפט זה בשני תיקים נוספים ובהם עבירות פליליות של זיוף, קבלת דבר במרמה, התחזות ועבירות דומות.

7. עוד יש לציין כי ב-26.4.2018 הותלה רישיון המדביר של נאשם 2 עד לקבלת פסק דין סופי בתיק שבפניי על ידי הרשם לענייני מדבירים, ועתירה שהוגשה נגד החלטה זו נדחתה (עת"מ 14418-05-18 אלכסנדר רודומישלנסקי נ' הרשם לענייני מדבירים במשרד לאיכות הסביבה, ד"ר גבריאל שגיא (21.5.2018)) ונקבע שההתליה תיכנס לתוקף ב-31.5.2018 . על כך יש להוסיף שלאחר הגשת כתב האישום הוציא בית המשפט צו לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים המחייב את הנאשמים לסגור את עסקם (צ"א (תל אביב) 33362-05-18 המשרד להגנת הסביבה, ת"א נ' עדיאל שגן (26.6.2018)) וצו האוסר עליהם לעסוק בהדברה לפי סעיף 33 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016 (עצ"מ (תל אביב) 31053-08-18 מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה, ת"א נ' עדיאל שגן (4.9.2018)).

8. לסיום אציין כי נאשם 1 לא גילה בדברו האחרון הפנמה כלשהי של חומרת המעשים שבהם הורשע. נאשם 2 בחר לא לומר דבר.

9. לנוכח האמור עד כאן אני מוצא את הסדר הטיעון, שמשלב סוגי עונשים שונים ומבדיל בין הנאשמים בהתאם לעברם הפלילי וחלקם בביצוע העבירות, מקל מעט אך סביר ומאשרו.

10. לפיכך אני גוזר על נאשם 1 את העונשים הבאים:

א. 3 חודשים מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות במקום ובתנאים שקבע הממונה על עבודות שירות. הנאשם יתייצב לריצוי עונשו ביחידת עבודות השירות במפקדת פיקוד מרכז של שב"ס ברמלה ביום 27.10.2019 בשעה 8:00 בבוקר.

ב. 3 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא ישוב ויעבור עבירה שבה הורשע בתיק זה או כל עבירה אחרת שעניינה עיסוק בהדברה שלא כדין .

ג. 30,000 ₪ קנס או 90 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-24 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל ביום 1. 6.2019.

ד. הנאשם יחתום בתוך 7 ימים מהיום על התחייבות בסך 25,000 ₪ להימנע מעבירה שבה הורשע בתיק זה או כל עבירה אחרת שעניינה עיסוק בהדברה בניגוד לדין. ההתחייבות תיכנס לתוקף ביום חתימתה ותוקפה למשך 3 שנים. לא תחתם ההתחייבות במועד יאסר למשך 60 יום.

11. אני גוזר על נאשם 2 את העונשים הבאים:

א. 3 חודשים מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא ישוב ויעבור עבירה שבה הורשע בתיק זה או כל עבירה אחרת שעניינה עיסוק בהדברה שלא כדין.

ב. 20,000 ₪ קנס או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-20 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל ביום 1. 6.2019.

ג. הנאשם יחתום בתוך 7 ימים מהיום על התחייבות בסך 25,000 ₪ להימנע מעבירה שבה הורשע בתיק זה או כל עבירה אחרת שעניינה עיסוק בהדברה בניגוד לדין. ההתחייבות תיכנס לתוקף ביום חתימתה ותוקפה למשך 3 שנים. לא תחתם ההתחייבות במועד יאסר למשך 60 יום.

12. מוצא בזאת צו לפי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 המורה לכל אחד מן הנאשמים לסגור באופן מיידי את עסק ההדברה המכונה "זמן הדברות" או "בר הדברות" או כל כינוי אחר שבו מוכר עסק זה ולהפסיק את העיסוק בו (למען הסר ספק: אין להפעילו גם תחת שם אחר). צו זה יעמוד בתוקף כל עוד לא קיבל העסק רישיון. אם יקבל העסק היתר זמני לפעולתו יותלה הצו למשך התקופה שבו יהיה ההיתר תקף.

13. חוק רישוי עסקים עוסק כאמור בכותרתו ברישוי של עסקים ולא ברישוי של עוסקים. לא ניתן להגביל עיסוק של אדם בסוג עסק מסוים מכוחו של חוק זה. לפיכך, אני דוחה את בקשת התובע שאאסור מכוחו של חוק זה על עיסוקם של הנאשמים בהדברות.

14. אני מורה לתביעה להעביר את כתב האישום, הכרעת הדין וגזר הדין ל וועדה המייעצת לענייני מדבירים ולרשם לענייני מדבירים באופן מיידי . גופים אלה הם האמונים על אסדרת העיסוק בהדברה וכל עוד מנגנון זה מתפקד היטב, מוטב להשאיר בידיו את ההחלטות המקצועיות הנוגעות לרישו י מקצועי של מדבירים, ולהפקיד בידי בית המשפט את הביקורת השיפוטית על החלטותיהם בהתאם לכללי המשפט המנהלי.

15. אף על פי שהתובע לא ביקש את התליית רישיונו של נאשם 2 מכוחו של חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016, הרי שלנוכח הרשעת נאשם 2 גם בעבירות לפי חוק זה, והואיל ובהחלטת הרשם הותלה רישיון המדביר של נאשם 2 עד קבלת פסק דין סופי בתיק זה, ועל מנת לאפשר לגורמים אלה לקבל את החלטותיהם בלי שייווצר חלל בין מועד מתן פסק הדין לבין ק בלת החלטת הרשם אני מתלה את רישיון המדביר של נאשם 2 עד 21.6.2019 מכוחו של סעיף 33 לחוק.

המזכירות תשלח גזר דין זה לממונה על עבודות שירות.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, 29 באפריל 2019, בנוכחות הצדדים.