הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 53281-05-18

לפני כבוד השופט רועי פרי

המאשימה:

מדינת ישראל
באמצעות תביעות תל אביב
ע"י עו"ד רעות בן משה

נגד

הנאשם:
ניסים נחמיאס
ע"י ב"כ עו"ד גל מנשה

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו, במסגרת הסדר טיעון דיוני, בכתב אישום מתוקן, בעבירות של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 ותקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג לפי סעיף 382(ג) לחוק .

למקרא כתב האישום המתוקן עולה כי הנאשם והמתלוננת בני זוג מזה 21 שנים ולהם שתי בנות משותפות. השניים התגוררו בעת הרלוונטית לאישום בדירתם בתל אביב.
ביום 19.5.18 , בשעת ערב, התגלע ויכוח בין בני הזוג אשר לסירובה של המתלוננת לקיים יחסי מין עם הנאשם, או-אז איים הנאשם על המתלוננת בפגיעה שלא כדין בכך שאמר לה כי ירצח אותה, בכוונה להפחידה או להקניטה.

למחרת היום, בדירה, בהמשך לוויכוח האמור, החל הנאשם מגדף את המתלוננת באוזני בנותיהם הקטינות.
בהמשך, נכנס הנאשם לחדר בו שהתה המתלוננת בדירה, דחף בחוזקה את הדלת, המתלוננת נבהלה וסברה כי הנאשם עומד לתקוף אותה, ומשכך החלה לצעוק והשליכה לעברו קופסת תפירה אשר פגעה בו.
אחת הבנות התערבה במתרחש וניסתה להרחיק את הנאשם מהמתלוננת בעוד זו נוטלת את חפציה.
בתגובה תקף הנאשם את המתלוננת שלא כדין בכך שסטר בפניה. למתלוננת נגרמה חבלה של ממש בדמות שריטה בפניה.

הצדדים לא הציגו הסדר עונשי, והנאשם נשלח לקבלת תסקיר מאת שירות המבחן.

התובעת המלומדת עמדה על נסיבות ביצוע העבירות, החבלה שנגרמה למתלוננת (תע/2) , הערכים המוגנים והפגיעה בהם, הפנתה לפסיקה ועתרה למתחם שנע בין מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד ל- 18 חודשי מאסר. הפנתה לעברו הפלילי של הנאשם (תע/1), לרבות הרשעות רלוונטיות לענייננו, העובדה שהנאשם ריצה מאסרים בעברו, מטשטש מהתנהגותו בפני שירות המבחן, ובתוך כך ביקשה למקם את הנאשם במרכז המתחם, ולהשית עליו בנוסף מאסר על תנאי, קנס ופיצוי.

הסנגור המלומד עש ה ככל שניתן לטובת מרשו תוך שלימד עליו סנגוריה רהוטה.
סקר את נסיבותיו האישיות והרפואיות של הנאשם (נע/1, נע/2), הנאשם בן 72 תומך כלכלית במשפחתו, מנהל דוכן בשוק הכרמל.
הנאשם סובל ממחלת סכרת קשה, שאינה מאוזנת ועתיד לעבור ניתוח בעתיד הקרוב.
אכן לנאשם יש עבר פלילי אך המדובר בעבר ישן משנת 2009.
בתקופת הביניים הגיעו בני הזוג לידי הסכם שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הנאשם תומך במשפחתו. הסנגור עדכן כי ניתן פסק דין ע"י בית המשפט לענייני משפחה שאישר את ההסכם בין בני הזוג (ס/1).
הסנגור עתר לאימוצן של המלצות שירות המבחן בדבר סיומו של ההליך בצו מבחן, תוך שהדגיש כי הטלת מאסר תפגע בבנותיו של הנאשם, שכן הוא תומך בהן כלכלית.

דיון והכרעה
על פי תיקון 113 לחוק העונשין, העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, אשר מכוון ליצירת יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיה ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו.
על בית המשפט, בקביעת מתחם העונש ההולם, להתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, הערך המוגן שבבסיס העבירה ומידת הפגיעה בו, ובמדיניות הענישה הנוהגת.

בחינת נסיבות ביצוע העבירות מעלה כי עסקינן בבני זוג, שאינם נשואים, שהתגוררו יחדיו מזה 21 שנים ולהם שתי בנות משותפות. על רקע ויכוח בין בני הזוג, איים הנאשם על המתלוננת כי ירצח אותה. המדובר באיום מילולי ללא שימוש באמצעי מדגים.
למחרת היום גידף הנאשם את המתלוננת, ובהמשך סטר לה בפניה וכתוצאה מכך נגרמה למתלוננת שריטה בפניה (תע/2).

מבלי להקל ראש בדברים, אין המדובר באלימות חמורה או במסכת אלימות, שהאירוע מהווה חוליה אחת במסכת זו, אין המדובר בהטלת "טרור משפחתי", כהגדרת הפסיקה. האיום הינו מילולי, על רקע ויכוח בין בני הזוג, ללא שימוש באמצעי מדגים או בחפץ פוגעני כזה או אחר. האלימות שהופעלה בדמות סטירה גרמה לחבלה במדרג הנמוך (שריטה).

עבירת התקיפה, ובוודאי התקיפה החובלנית, מגנה על הערך המרכזי של שלמות הגוף והנפש. ערך זה הינו ערך חשוב במארג הערכים החברתיים, כאשר לעבירות אלימות בתוך התא המשפחתי או הזוגי נודעת משמעות מיוחדת, המשקפת את רצון החברה להכיר בחומרתן היתרה של עבירות מסוג דא.

הטעמים לחומרה נעוצים בעובדה כי המדובר בתקיפה בתוך מערכת משפחתית סגורה המבוססת על אמון הדדי, הקושי בחשיפה, מצבה של הנפגעת, הקרועה בין מצב של אלימות המופגנת כלפיה אל מול הרצון לשמור ולגונן על התא המשפחתי והנזקים הקונקרטיים והפוטנציאליים, בעיקר בתחום הנפשי והרגשי הנלווים לעבירות מסוג דא – ראו בין היתר ע"פ 4875/11 מדינת ישראל נ' פלוני (26.1.12) והפסיקה הרבה המצוטטת שם.

עבירת האיומים מושא תיקנו חולשת על הערך המוגן של שלוות נפשו של האדם, תוך אפשרות לחיים חופשיים מלחצים. ראו לדוגמה ע"פ 103/88 ליכטמן נ' מדינת ישראל (1989), כאשר הפסיקה ערכה הבחנה בין איום מילולי לבין איום באמצעות אמצעי מדגים, או אז המתחם העונשי גבוה יותר.

לאחר ששמעתי ברוב קשב טיעוני הצדדים, עמדתי על נסיבות ביצוע העבירות, הערכים המוגנים והפגיעה בהם, הנזק שנגרם בדמות שריטה, בשים לב למדיניות הפסיקה הנוהגת – מצאתי לקבוע מתחם עונש הולם שיכול לנוע בין מאסר מותנה לצד צו של"צ ועד למאסר של 12 חודשים, לצד ענישה נלווית.
ראו בין היתר: ת.פ 7097-02-17 פלוני (21.11.17); ת.פ 29812-10-16 מדינת ישראל נ' הליאל חאג יחיא (6.11.18); ת.פ. 66166-06-16 פלוני (28.10.18); ת.פ. 33777-02-13 מדינת ישראל נ' פלוני (9.2.15).

מיקומו של הנאשם בתוך המתחם
הנאשם כבן 72, אב לשתי בנות, הודה בפתח משפטו וחסך בזמן שיפוטי ניכר, לצד חסכון בזמנה של התביעה הכללית כמו גם עדי התביעה. לחסכון בהעדת המתלוננת, בתיקים מסוג דא, יש ליתן משקל לא מבוטל.
הנאשם סובל ממצב רפואי שאינו פשוט, לרבות ממחלת הסכרת (ראו נע/1 וחוות דעת הממונה על עבודות השירות).

לנאשם עבר פלילי הכולל 11 הרשעות קודמות, עם זאת המדובר בעבר ישן, כאשר ההרשעה האח רונה מלפני 7 שנים, בשנת 2012 בגין עבירות משנת 2011. לחובת הנאשם הרשעות בתחום הסמים והאלימות, ריצה מאסרים בעברו הרחוק , כאשר הרשעותיו האחרונות הינן הרשעות רלוונטיות, בתחום האלמ"ב – איומים ותקיפת בת זוג.

בהתאם לחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות, הנאשם מתאים לעבודות שירות במגבלות.

לתיק הוגשו שלושה תסקירים מאת שירות המבחן המגוללים את נסיבות חייו של הנאשם, מצבו הרפוא י והתייחסותו לעבירות. שירות המבחן התרשם כי הנאשם מקטין ומטשטש את הבעייתיות בהתנהגותו ומשליך את הבעיות ביחסים הזוגיים על המתלוננת.

הנאשם נקלט בקבוצה טיפולית במרכז לשלום המשפחה בעיר מגוריו, ושיתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן.
הנאשם השתלב בטיפול במרכז "גליקמן", והגיע ל- 10 הפגישות השבועיות, בקביעות ובזמן.
הנאשם מסר בדיקות שתן שהעידו על ניקיונו מסמים.
הנאשם שב וביטא עמדה קורבנית במצבו, לצד זאת ניכרים מאמציו לאורך זמן לשתף פעולה עם שירות המבחן כנדרש, כמו כן הנאשם מצליח לגלות כיום הבנה באשר לפסול שבהתנהגותו.
שירות המבחן ער לגילו של הנאשם, וסבור כי יתכן ולאור גילו ובמצבו של הנאשם יכולותיו מוגבלים לערוך שינוי משמעותי בדפוסיו, עם זאת המשך הטיפול לרבות הטיפול במרכז "גיל הזהב", בו החל הנאשם, יש בהם כדי להפחית מרמת הסיכון במצבו של הנאשם להישנות התנהלות אלימה בקשר זוגי.
שירות המבחן ממליץ להעמיד את הנאשם במבחן למשך שנה, במהלכה ימשיך הנאשם בטיפול במרכז "גיל הזהב".

לקחתי בחשבון, בין יתר שיקולי, כי הנאשם שהה מזה תקופה בתנאים מגבילים, תוך ששמר עליהם, קלה כחמורה.

12. לאור כלל הטעמים דלעיל, מצאתי למקם את הנאשם בשליש התחתון של מתחם העונש ההולם ובתוך כך לגזור עליו ענישה מוחשית, בדמות מאסר קצר שירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם להמלצת הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו שהוגשה לתיק, לצד מאסר מותנה וצו מבחן, כהמלצת שירות המבחן, למען ימשיך הנאשם בטיפול בו החל בתחום האלימות הזוגית.
בין יתר שיקולי לקחתי בחשבון את גילו, מצבו הרפואי של הנאשם, חלוף הזמן ואי פתיחת תיקים חדשים, הטיפול שעבר ועובר במסגרת שירות המבחן, כאשר ידוע כי הליכי טיפול ושיקום אינם אך אינטרס אישי או פרטי של הנאשם עצמו אלא המדובר בחלק מהאינטרס ציבורי, ההסכם אליו הגיעו בני זוג במסגרת ההליך בבית המשפט לענייני משפחה, והעובדה כי בית המשפט אישר את ההסכם, והתק ופה בה שהה הנאשם בתנאים מגבילים, תוך ששמר עליהם קלה כחמורה, ללא הפרות.

אציין כי לאור האמור בתסקירי שירות המבחן, עברו הפלילי של הנאשם, גם אם מדובר בעבר ישן, יש בחובו הרשעות רלוונטיות לתיקנו, לא ניתן לסיים תיק זה, כהמלצת שירות המבחן, ללא רכיב של מאסר ולו בעבודות שירות לצד ענישה נלווית.

לא מצאתי בתיק זה לסטות ממתחם העונש ההולם, אליבא דענישה אותה הציע שירות המבחן בתסקירו, שאינה עומדת בשום קנה מידה אשר להלימה הצריכה להתקיים בתיקנו בין חומרת מעשי העבירות לפי הנסיבות שנקבעו ומידת אשמ ו של הנאש ם, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו. כל שכן האמור אינו עומד בהוראת סעיף 40ד לחוק העונשין .

מכלל הטעמים דלעיל מצאתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

מאסר לתקופה של 45 ימים שירוצה בדרך של עבודות שירות בהתאם לחוות דעתו של הממונה על עבודות שירות שהוגשה לתיק בית המשפט.
על הנאשם להתייצב בפני הממונה ביום 27.1.20 עד השעה 08: 30 בבוקר, מפקדת שב"ס מחוז המרכז, רמלה, כשהוא מצויד בתעודת זהות לצורך תחילת ריצוי עבודות השירות.
אני מזהיר את הנאשם כי כל הפרה קלה כחמורה מהנחיות וכללי הממונה על עבודות השירות עלולה להביא להפסקת העבודות וריצוי יתרת הימים מאחורי סורג ובריח.

מאסר על תנאי בן 4 חודשים למשך שנתיים מהיום, והתנאי שהנאשם לא יעבור בתקופה זו כל עבירת אלימות או איומים.

צו מבחן למשך שנה מהיום – לאור המלצת שירות המבחן בתסקירו.
אני מזהיר את הנאשם כי אי עמידה בהוראות הצו עלולה להוביל להפקעתו ולהחזרתו לבית המשפט, תוך גזירת ענישה נוספת.

לאור נסיבותיו האישיות והרפואיות של הנאשם לא מצאתי להשית רכיב כספי בתיק זה.

לאור סיום התיק – התנאים המגבילים מבוטלים.

צו כללי למוצגים – ככל שישנם מוצגים בתיק זה יטופלו בהתאם להחלטת קצין משטרה.

ככל שקיימים פיקדונות בתיק זה או בתיקים קשורים – מ"י/מ"ת – יוחזרו לנאשם או למי מטעמו בכפוף לכל דין או החלטה אחרת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 ימים מהיום.

המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות השירות ולשירות המבחן.

ניתן היום, כ"ז כסלו תש"פ, 25 דצמבר 2019, במעמד הצדדים.