הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 5141-02-14

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 טובי שיגריס ת.ז. XXXXXX789
.2 זאב גרופר ת.ז. XXXXXX822 - נמחק
.3 דוד קוטוק ת.ז. XXXXXX447 - נמחק

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד לאה בירק
ב"כ הנאשם 1 – עו"ד אהרון פרקש
הנאשם 1 בעצמו
פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הגשנו לבית המשפט הודעה על הסדר טיעון יחד עם כתב אישום מתוקן, נבקש לקבל היום את הכרעת הדין.

הנאשם:
אני מכיר את כתב האישום המתוקן ואני מודה באמור בו.

<#3#>
הכרעת דין
אני מרשיעה את הנאשם על פי הודאתו בעבירות של ניהול עסק להדברת מזיקים שלא כדין, עבירות לפי תקנות 4 ו-5 לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975 ולפי סעיפים 10 ו-14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968. פרסום מודעות בדבר מזיקים העשויות להטעות, עבירה על תקנה 49 לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975 ולפי סעיפים 10 ו-14 לחוק רישוי עסקים , התשכ"ח – 1968. ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק, עבירות על סעיפים 1, 4 ו-14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 בצירוף פריט 3.3 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) , התשנ"ה – 1995 [כנוסחם , במועדים הרלוונטיים לכתב האישום ושלא השתנו גם בנוסחם החדש בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי תשע"ג – 2013) ], בעבירה של עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים כדין, לפי סעיפים 3 ו-15(ב)(1) לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993 ותקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ"ו – 1996, שימוש אסור בקוטל מזיקים, עבירות לפי תקנה 16 לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) , התשל"ה – 1975 וכן סעיפים 10 ו-14 לחוק רישוי עסקים.
<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ח, 30/11/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ הנאשם:
יש הסכמה דיונית לדחיית הטיעונים לעונש ליום 04.01.18.

<#5#>
החלטה
נדחה ליום 04.01.18 לשעה 13:00

שירות המבחן יודיע לבית המשפט האם תכנית של"צ שגובשה לנאשם בפברואר 2015 תהא תקפה גם בשנת 2018.
היה ועל שירות המבחן לזמן את הנאשם לצורך עריכת תכנית חדשה, ניתן לעשות כן.

ניתן ליצור קשר עם הנאשם, בטלפון: 050833388, כמו כן ניתן לזמנו באמצעות בא כוחו – עו"ד פרקש, בפקס: 037255770.

מועדי ההוכחות שנקבעו ליום 08.02.18 וכן ליום 19.02.18 מבוטלים בזאת.
<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ח, 30/11/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת