הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 48766-06-15

בקשה מס': 17

לפני כבוד השופטת יעל פרדלסקי

המבקשת:
אחמד אבו חליפה
2. כרימה אבו חליפה

נגד

המשיבה :

פרקליטות מחוז ת"א(פלילי)

החלטה
בפני בקשה לבטל את כתב אישום מחמת הגנה מן הצדק בהתאם לסעיף 149 (10 ) לחוק סדר הדין הפלילי(נוסח משולב )התשמ"ב-1982(להלן:"החסד"פ")
בתמצית אציין כי כנגד המבקשים אם ובנה הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע עבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות עבירה לפי סעיף 274(1) לחוק העונשין התשל"ז -1977 (להלן:"חוק העונשין") ועבירה של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו , עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין . הבקשה הוגשה לאחר שמיעת ראיות התביעה ובטרם שמיעת ראיות ההגנה
לטענת ב"כ המבקשים תלונתם למח"ש בדבר אלימות שוטרים כלפיהם לא נחקרה ולא טופלה כראוי בטרם הגשת כתב האישום ובכך נפגעה זכותם להליך הוגן ונפגע עקרון השוויון ,כשהפגיעה אינה ניתנת לריפוי אלה בדרך של ביטול כתב האישום .
ב"כ המשיבה התנגד לבקשה וטען כי לא נתגלו פגמים בהגשת כתב האישום .לחילופין טען כי אין מדובר בפגמים בעוצמה גבוהה אלה בעוצמה מינורית , כשהמבקשים יכלו למסור גרסתם במח"ש בחודש נובמבר 2015 ויש לברר טענת המבקשים לאחר שמיעת פרשת הגנה ולאחר שמיעת גרסתם.
דוקטרינת ההגנה מן הצדק הוכרה לראשונה בפסיקה בע"פ 2910/94 מדינת ישראל נגד יפת ואח' פד"י נ(2)221, והורחבה בע"פ 4855/02 מדינת ישראל  נ' א'  בורוביץ ואח', פד"י נ"ט(4)776 (להלן: " בורוביץ "). עוד נקבע בפסיקה שגם לאחר הוספת סעיף 149(10) לחסד"פ, טענה שעניינה ביטול כתב האישום מטעמי הגנה מן הצדק, תתקבל רק במקרים נדירים ביותר לאחר בחינה תכליתית ומהותית של כלל הנסיבות שבמקרה הנתון, כאשר יתברר שלא ניתן להבטיח לנאשם משפט הוגן, וכי בניהול ההליך הפלילי תהא פגיעה ממשית בתחושות הצדק וההגינות. מהותה של ההגנה מן הצדק נקבעה בהלכת בורוביץ, כצורך "בהבטחת קיומו של הליך פלילי ראוי, צודק והוגן". עוד נקבע בהלכת בורוביץ, כי המבחן ליישומה הוא בעריכת איזון נאות בין מכלול הערכים, העקרונות והאינטרסים הכרוכים בקיומו של ההליך הפלילי, כשאלו מול אלו ניצבים האינטרס הציבורי שבהבאת עבריינים לדין ומיצוי הדין עמם, מחד גיסא, והאינטרס של שמירה על זכויות היסוד של הנאשם ועל טוהר ההליך השיפוטי, מאידך גיסא.
לאחר שעיינתי בראיות שהובאו בפני ,בפסיקה ושקלתי את הבקשה ,מצאתי כי מן הראוי לדון בבקשה לאחר שמיעת פרשת ההגנה ובמסגרת הכרעת הדין ,כאשר יובאו בפני כלל הנסיבות.
לפיכך בשלב זה אינני נעתרת לבקשה .
מובהר כי מועד פרשת הגנה יעמוד בעינו .
מזכירות תשלח החלטה לב"כ הצדדים.נ
ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ח, 04 יוני 2018, בהעדר הצדדים.