הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 45890-09-15

לפני כב' השופטת מעין בן ארי

45912-09-15

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
אדם פיורן (עציר)

נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו "ד בני דורון ועו"ד מיטל סטי
ב"כ הנאשם: עו"ד אייל שמחוני
הנאשם: הובא
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ המאשימה: הגענו להסכמה לפיה הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן, שמוגש על ידי כעת, יורשע, יצרף ת.פ. 40145-03-15, שגם בו מוגש כתב אישום מתוקן, ונעתור במ שותף לעונש של 12 חודשי מאסר בפועל, ומאסר על תנאי.
<#2#>
החלטה
המזכירות תוודא סריקת כתבי האישום המתוק נים לתיק האלקטרוני.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ו, 16/11/2015 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ הנאשם: מאשר את דברי ב"כ המאשימה. הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן והוא מודה במיוחס לו. הנאשם מודה בכתבי האישום המתוקנים.
הנאשם: מאשר, ידוע לי כי בית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון. מודה בכתבי האישום המתוקנים.

<#5#>
הכרעת דין

נוכח הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתבי האישום המתוקנים כדלקמן:

תיק מקורי – בעבירה של התפרצות לפי סעיף 406 (ב) לחוק העונשין, תשל"ז -1977 (להלן: "החוק"), גניבה לפי סעיף 384 לחוק, היזק לרכוש במזיד לפי סעיף 452 לחוק.

תיק צירוף – 40145-03-15 – בעבירה של הסגת גבול לפי סעיף 447 (א)(1) לחוק, גניבה לפי סעיף 384 לחוק.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ו, 16/11/2015 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ המאשימה: מגיש גיליון הרשעות קודמות. אין צורך להכביר מילים, מפנה לערכים המוגנים. ראשית הזכות לפרטיות וקניין של קורבנות העבירה. בעבירה של הסגת גבול. מבחינת המתחם אנו סבורים שהמתחם הוא 12-24 לגבי עבירה של הסגת גבול ממאסר קצר עד 8 חודשים במקרה זה. בנסיבות הרבות שחברי ציין לגבי מצבה של אמו, ולכך שזה מאסר ממושך ראשון והנתונים שעולים ממן המסמכים, ההסכמה שהגענו אליה 12 חודשים היא הרתעתית ומספקת את הפן של ההלימה. נבקש לאמץ.
ב"כ הנאשם: הנסיבות של העבירות פורטו, עניינו בעבירות שמבחינה פורמלית הן חמורות הרבה. ההתנהגות אולי בלי גבולות, אך מייאוש של אדם שצריך לאכול ופותר זאת בדרך לא דרך. גם לנאשם קשה להבין את ההסתכלות על המעשים שלו מצד החברה, אני חושב שהתביעה עשתה כברת דרך ממשית לכיוונו של הנאשם, התוצאה הסופית מאזנת בצורה ראויה את הנימוקים לקולא ולחומרא במיוחד שנעשה פה ניסיון לצמצם במידת מה את החומרה שניתן היה באופן משפטי לעמוד על דקויות ולהגיע לעבירות חמורות יותר. מבקש לאשר את ההסדר. מבקש כי בשולי גזה"ד תהיה הפניה לשב"ס לנסות לסייע לו ככל שניתן הן בנושא ציוד אישי, יש קושי למשפחה להגיע והן מבחינת טיפול בנאשם עצמו.
הנאשם: אני רוצה ללכת לפגישות של אלכוהליסטים אנונימיים, אני מודה בעבירות, שעשיתי אותן במצב של שכרות. אני מודע למצב שלי כרגע. המצב הרפואי של אמא שלי לא בסדר. מקבל עלי את גזה"ד. ומקווה שאחזור לנורמה החברתית.
#7#>
גזר דין
1. הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירות של התפרצות, הסגת גבול, וגניבה שביצע במועדים 16.3.15 ו- 20.9.15.

2. נוכח תיקון כתבי האישום לקולא, הודיית הנאשם ונטילת האחריות, נסיבותיו האישיות כפי שעלו מטיעוני בא כוחו וכן ממצבור המסמכים שהוצגו לעיוני, ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי, ואני מוצאת לאמצו.

3. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר למשך 12 חודשים החל מיום 23.9.15 וכן יש לנכות במסגרת תיק הצירוף את ימי המעצר 16.3.15 עד 23.3.15.
ב. מאסר למשך 6 חודשים, ואולם הנאשם לא יישא עונש זה אלא אם תוך שנתיים מיום שחרורו יעבור עבירה בה הורשע.

4. המוצגים יחולטו/יושמדו/יושבו לבעליהם על פי החלטת קצין משטרה.

5. ככל שהופקד פיקדון בתיק על ידי הנאשם, ובהיעדר מניעה על פי דין, יש להחזירו לידיו או לידי גורם אחר לפי בקשת הנאשם.

יש לספק לנאשם ציוד בסיסי לרבות ביגוד ההולם את עונת השנה.

תשומת לב שלטונות שב"ס לרצונו של הנאשם להשתלב בטיפול לרבות טיפול נפשי וגמילה מאלכוהול.

העתק גזר הדין לקצינת האסירים.

המזכירות תבטל מועד הדיון הקבוע בפני כב' השופט מלמד בתיק הצירוף ליום 3.3.16. אין להביא את הנאשם במועד זה.

 זכות ערעור לבית משפט המחוזי בתוך 45 ימים מהיום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ו, 16/11/2015 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת