הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 41758-02-16

מספר פל"א 491736/2014

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 צדיק נפתלי ת.ז. XXXXXX846
.2 יוסף עזיז ת.ז. XXXXXX221

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד אלברט זמנסקי
ב"כ הנאשם 1 – עו"ד שמרית צור
ב"כ הנאשם 2 – עו"ד אורלי פרייזלר
אין התייצבות לנאשם 1
הנאשם 2 בעצמו
פרוטוקול

ב"כ הנאשם 1:
הנאשם אותו אני מייצגת נמצא באשפוזית "דולפין" . מציגה לבית המשפט אישור שהייה שקיבלתי ביום חמישי אחרי הצהריים. על פי המסמך, הוא ישהה באשפוזית עד ליום 14.12.17. שלחתי את ההודעה לתביעה ומסתבר שחברי לא קיבל אותה.
לאחר שלא הצלחתי ליצור אתו קשר, דיברתי עם בנו והבנתי ממנו שהנאשם נמצא באשפוזית. לא ניתן להגיש היום מסמכים בהעדרו של הנאשם.

(השעה כעת 11:57, התייצבה ב"כ הנאשם 2)

הערת בית המשפט:
בנסיבות בהן אין לנאשם 2 טלפון נייד, נמסר לו מספר הטלפון של עורכת הדין פרייזלר והודע לו כי עליו להיות אחראי ליצירת קשר עם באת כוחו.

ב"כ הנאשם 2:
אין לי התנגדות להגיש את הודעתו של המתלונן, בעל הרכב, בכפוף למחיקת עדויות שמיעה מגוף ההודעה. עם זאת, מבקשת לחקור אותו נגדית.

ב"כ המאשימה:
אני אבקש ברשות בית המשפט לתקן את כתב האישום ולהוסיף עד תביעה נוסף, רומן פולור, הוא חוקר מתחנת מסובים.

ב"כ הנאשמים:
אנו מסכימות שרומן פולור בדק וגילה שאין מצלמות במקום. אנו מסכימות שהוא בדק, איננו מסכימות שאין מצלמות. בחומר החקירה יש אינדיקציה אחרת.

ב"כ המאשימה:
אני עדיין מבקש לתקן את כתב האישום ולהוסיף את העד.

ב"כ הנאשמים:
כשאנו מעיינות במזכר, אנו רואות שלא קיבלנו קודם לעיוננו את המזכר.

ב"כ הנאשם 2:
במזכר מופיעה אמרת הנאשם 2. אני מתנגדת לבקשה, המזכר לא הופיע בחומר החקירה לא אצלי ולא אצל חברתי. זה לא צולם. יש במזכר בקשה לבדוק מצלמות באזור הפריצה, אין תוצאה של הבדיקה, מצוינת רק הבקשה. במזכר יש איזושהי תמצית הכוללת אמרת נאשם.

ב"כ הנאשם 1:
המענה לכתב האישום ניתן ביום 16.03.17, לפני כ-9 חודשים. לאחר מכן הוגש כתב אישום מתוקן. מאז היה די והותר זמן וגם הנאשם 2 כפר במועד מאוחר יותר וגם אז התביעה לא ביקשה את התיקון. בספטמבר 2017 כפר הנאשם 2 במיוחס לו. היו למאשימה לפחות 3 הזדמנויות לבקש את תיקון כתב האישום ולא נעשה כך, לא ברור מדוע נזכרו עכשיו. המסמכים שערך העד שהמאשימה מבקשת להוסיפו, לא הועברו לידי ההגנה. מדובר ביותר ממסמך אחד. הוא לא גבה הודעות, הוא עושה איזושהי עבודה מאחורי הקלעים אבל הוא מתמצת את התיק בתוך המסמך אליו התייחסה חברתי. לכן, אני גם מתנגדת לכך.

<#3#>
החלטה
קבוע דיון נוסף ליום 12.12.17. בנסיבות אלה אני מתירה את תיקון כתב האישום. לו היה הנאשם 1 מתייצב לדיון כפי שמצופה ממנו, או לפחות מגיש בקשת דחייה מבעוד מועד, יכול והייתי מטילה על המאשימה הוצאות .

בהעדרו של הנאשם 1 ובמצב דברים בו מסרבת באת כוחו להגיש מסמכים אף אם ניתן לעשות כן בהסכמה, אני נמנעת מהטלת הוצאות על המאשימה.

המאשימה תוודא מסירת עותק מהמסמך לבאות כוח הצדדים.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ הנאשם 1:
אין לי התנגדות לשמיעת המתלונן.

ב"כ הנאשם 2:
אני מתנגדת לכל עדות שמיעה.

<#5#>
החלטה
רשמתי לפניי את התנגדותה של באת כוח הנאשם 2 לעדויות שמיעה.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

עד תביעה 1 – אליאור אלימלך לאחר שהוזהר כדין:

חקירה ראשית:
ש. איפה אתה גר?
ת. דגניה 9, אור יהודה.
ש. איזה רכב יש לך?
ת. היה לי פורד קונקט. מס' רישוי 5615671.
ש. איפה חנית את הרכב ב-7.11.14?
ת. במקביל לבנין בו אני גר, ברחוב דגניה. בסמוך לשעה שש בערב, חזרתי לכיוון הבית, ראיתי חלון שבור, החלון בצד ימין אחורי של הרכב. השכנים למעלה הזמינו משטרה ואמרו לי שהשכן ממול הוא שבר את החלון.
ש. מי השכן שדיבר איתך?
ת. ששון ואבא שלו גם היה שם.
ש. מה היה בתוך הרכב לפני שעזבת את הרכב ?
ת. משקאות חריפים, בהרבה ארגזים. לשאלת בית המשפט, זה רכב מסחרי קטן. היה שם את הארנק שלי גם וכל מיני פריטים קטנים שאני לא זוכר בדיוק.
ש. מה נגנב מתוך הרכב?
ת. כלום. לשאלת בית המשפט, כל מה שהיה בו היה גם אחר כך.
ש. איזה עוד נזק נגרם לרכב?
ת. המבנה של החלון, הייתי צריך לטפל בו, לא סידרו אותו נכון. לשאלת בית המשפט, גם אחרי התיקון נכנס לרכב גשם.

ב"כ הנאשם 2:
אני מתנגדת. אין לדבר זכר בחומר הראיות ואף לא בכתב האישום.

המשך חקירה ראשית:
ש. מה עלות הנזק שנגרם לשמשה ?

ב"כ הנאשם 2:
אני מתנגדת לגישה הזאת של התביעה. היא לא מקובלת עליי ולא חוקית. זה שהתביעה מנסה בכל דרך ללחוץ ולהוסיף עדים בישיבת ההוכחות ולהכניס ראיות וחומרי חקירה, ועכשיו הוא גם מבקש להביא ראיות שגם לא קיימות אצלו בחומר החקירה, מפי העדים, לראשונה באולם בית המשפט, אין לי אפילו מילים איך לתאר את זה. הוא מנסה לעשות זאת ביודעין ואפילו לא בטעות. אין לכל אלו אינדיקציה.

ב"כ המאשימה:
זה לא עקרוני, זה העניין של העד שעומד בפני בית המשפט. בית המשפט אמור להיחשף לפרטים של האירוע ועלות הנזק הוא פרט של האירוע. העד יענה לבית המשפט מה עלות הנזק שנגרם לו או לא יענה. גם אני לא יודע את התשובה.

<#7#>
החלטה
צודקת ב"כ הנאשם 2 בטרוניתה לפיה היה על ב"כ המאשיימה לברר את סוגיית הנזק לפני מועד ההוכחות ולהעביר בהתאם מזכר לבאת כוח הנאשם. עם זאת, בנסיבות בהן נאמר ככל הנראה בחומר החקירה כי נגרם נזק לחלון ובזה בדיוק מואשמים הנאשמים, אני מתירה את השאלה, שכן ניתן יהיה להביא את המידע בסוף ההליך, היה ויורשעו הנאשמים.
<#8#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

המשך חקירה ראשית:
ת. אני לא זוכר בדיוק את גובה הנזק, זה היה יום עבודה. החלון היה מבוטח. נשאתי רק בעלות הגומיות שמסביב לחלון בעלות של כ-200 ₪.
ש. יש טענה שבאזור יש מצלמות אבטחה. מה ידוע לך על זה?
ת. אני לא יודע אם היו.

חקירה נגדית לב"כ הנאשם 2 :
ש. שאל אותך השוטר, רומן פרצוב, לגבי מצלמות שיש ברכב ?
ת. הייתה שם מצלמת אבטחה אבל אני לא יודע אם בתקופה שזה קרה. אם אמרתי אז כנראה שזה היה באותה תקופה. היה שכן בשם מרציאנו, לו הייתה מצלמה. לשאלת בית המשפט, הוא גר בדיוק צמוד לרכב שנפרץ.

ב"כ הנאשם 2:
מגישה לבית המשפט את דוח בדיקת מז"פ, הדוח מוגש ומסומן נ/1.

המשך חקירה נגדית:
ש. אני מניחה שאם אמרת זאת לשוטר, זה מתוך הנחה שיבררו באמצעות מצלמות מי פרץ לרכב?
ת. נכון. לשאלת בית המשפט, בא שוטר למקום ואני דיברתי אתו. הוא לא שאל אותי את כל השאלות במקום, זה היה יום שישי בערב. אמרתי שהשכנים ראו ואמרו לי מי פרץ. הוא בדק כמה פרטים על הרכב, אני לא זוכר יותר מזה. ביום ראשון הייתה כל הגשת התלונה. לשאלת בית המשפט, הרכב נפרץ ביום שישי בערב. אם הוא כתב, סימן שזה היה ביום ראשון. אני רק אמרתי לשוטר מה אמרו לי השכנים. את התלונה הגשתי ביום ראשון. לא הייתי בתחנת המשטרה בשבת. לקחו גם טביעות אצבע. אני שומר שבת, לא הלכתי בשבת. כשאני מבין שהודעתי נושאת תאריך 8.11.14 בשעה 20:30, אני מניח שבצאת השבת הלכתי למשטרה. לשאלת בית המשפט, אני לא זוכר אם הצבעתי במקום האירוע לשוטר על השכן שאמרו לי ששבר את החלון. אני לא זוכר אם בא אליי שוטר לבית ביום ראשון. בדקו טביעות אצבעות בתחנת המשטרה, נסעתי עם הרכב והם בדקו במקום.
ש. השוטר לא שאל אותך איפה המצלמה?
ת. אם הוא לא רשם, הוא כנראה לא שאל.
ש. אם היה שואל אותך, היית אומר לו?
ת. כן.

<#9#>
החלטה
פוסקת הוצאות העד, מר אליאור אלימלך, בסך 150 ₪.
<#10#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ הנאשמים:
איננו מסכימות להגיש את דוח הפעולה של איש המשטרה, מוטי פלצ'י, משום שהדוח כולל עדויות שמיעה רבות.

עד תביעה 2 – מוטי פלצ'י לאחר שהוזהר כדין:

חקירה ראשית:
ש. מה היה תפקידך במועד האירוע?
ת. בתקופה הזו אני שירתתי כקצין יחידת סיור בתחנת מסובים. קראתי את דוח הפעולה שלי, אני לא זוכר את האירוע.

ב"כ המאשימה:
אני מבקש לרענן את זיכרונו של העד ולהציג לעיונו את הדוח.

ש. באיזה תאריך ושעה קיבלת את הקריאה?
ת. ביום 7.11.14, בשעה 17:26. התקבל אירוע של חשד לפורצים ברחוב דגניה באור יהודה. לשאלת בית המשפט, קיבלתי את ההודעה מהמוקד. אני משער, זה לא כתוב בדוח. את כל האירועים אנו מקבלים ממוקד 100.
ש. מה רשמת בפרטי המודיע?
ת. המערכות המשטרתיות מוסיפות באופן אוטומטי, זה לא אני כתבתי, זה כנראה המוקדן שקיבל. לפי המוקד, המודיע היה איציק שמספר הטלפון שלו 0542658001.
ש. תספר מה קרה מהרגע שהגעת למקום?
ת. אני הגעתי למקום, פגשתי מודיע אחר בשם ששון פלתיאלוב, הוא מתגורר בסמיכות למקום האירוע. הכתובת שרשמתי היא דגניה 9. הוא טען שראה שני...

ב"כ הנאשם 2:
אנחנו מתנגדות.

<#11#>
החלטה
ההתנגדות נרשמה ואני מתירה לעד לומר את הדברים לצורך העובדה שנאמרו לו ולא לאמיתות תוכן העדות.
<#12#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

המשך חקירה ראשית:
ת. המודיע טען שראה שני חשודים, שהיה שם איזה רכב שעניין אותם. הסביר שראה את אחד החשודים כאשר הוא מצמיד את פניו והסתכל פנימה והשני שימש כתצפיתן.
ש. מה הוא אמר לגבי ההיכרות עם אותם החשודים?

ב"כ הצדדים:
לשאלת בית המשפט, מדובר בעדי התביעה 1 ו-3.

<#13#>
החלטה
בהמשך להחלטתי, אני מתירה את השאלה והתשובה תינתן בכפוף לעדותם של העדים.
<#14#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

המשך חקירה ראשית:
ת. הוא אמר שאחד הציץ לתוך הרכב והשני שימש כתצפיתן. באיזשהו שלב...לגבי ההיכרות, הוא אמר שהוא לא יודע את שמם אבל הוא מכיר אותם מהרחוב. (העד קורא מתוך הדוח). הוא נתן תיאור של הלבוש שלהם. מאוחר יותר, הגיע המודיע איציק והוא כבר מסר פרטים יותר מדויקים על מי הם. על זהותם וכתובת מגוריהם.
ש. על איזה רכב הוא הצביע, שהם הסתכלו ?
ת. רכב מסוג פורד, מפנה לדוח הפעולה. לוחית הרישוי שלו 5615671. זה המספר.
ש. בדקת למי שייך הרכב, מה אתה עשית?
ת. בדקתי במסוף, רשום על שם אליאור אלימלך שגר ברחוב דגניה 9. בדוח הפעולה תיארתי את הדברים שסיפר לי המודיע הראשון ששון ולאחר מכן ביצעתי השלמות בעזרת המודיע העיקרי שהתקשר למוקד, יצחק יחזקאל.

ב"כ המאשימה:
אני מבקש לאפשר לעד לספר את מה ששמע מהמודיעים.
<#15#>
החלטה
כפי שנקבע, אני מתירה את השאלה לעצם העובדה שהדברים נאמרו לשוטר.

<#16#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

המשך חקירה ראשית:
ת. בגלל שבתחילה לא היו את הפרטים הראשונים, השמות שלהם, של החשודים, עד אשר המודיע המקורי הגיע. אלא רק פרטי הלבוש שלהם, זה מה שהיה בהתחלה. הוסבר שהחשוד הראשון, שאחר כך הצמדתי לו את השם המקורי, יוסי עזיז, הצמיד את ראשו לחלון, החלון האחורי ימני של הרכב. צדוק שימש כתצפיתן. ששון נתן את תיאור הלבוש ואיציק מסר את שמותיהם של החשודים.
ש. מה נעשה לאחר מכן עם הרכב, מה המודיע ששון סיפר לך על מה שעשה יוסי ?
ת. נאמר כי יוסי ניפץ את השמשה של הרכב, המודיע ששון צעק לעברם והם ברחו מהמקום. כמו שכתבתי פה, המודיע לא ידע את שמם של החשודים ומסר תיאור לבוש שלהם. אני מעיד על מה שכתבתי. כתבתי פה את מה שנאמר לי, מסר כי אחד החשודים היה שמן, בקפוצ'ון כתום-צהוב והשני רזה בחולצה לבנה עם גב מכופף. המשכתי וכתבתי שאת שמותיהם קיבלתי מאחד הדיירים שהיה במקום והתקשר למאה, יצחק יחזקאל, הוא גם מסר לי את הכתובת המדויקת של היכן הם גרים.

(הנאשם 2 שהיה באולם, יצא מהאולם לאחר שהטלפון הנייד שברשותו צלצל)

ש. של מי הכתובת עליה אמרו לך?
ת. הוא אמר שיוסי עזיז גר בכצנלסון 2, קומה שנייה, דלת מימין. זה לגבי יוסי עזיז. הייתה כתובת נוספת.

(הנאשם 2 נכנס לאולם)

המשך:
ת. כתובת נוספת שקיבלתי היא דגניה 26, בשתי הכתובות ביקרתי. בכתובת הראשונה לא היה מענה בדירה, היא הייתה חשוכה עם תריסים מוגפים. הראשונה, הכוונה לרח' כצנלסון. ביקרתי, זה לא מצוין בדוח, אבל אם אמרתי שהתריסים מוגפים אז הסתובבתי מסביב לבית. הגעתי לדלת, דפקתי בדלת ולא היה מענה. לגבי דגניה 26, הדירה נמצאת בקומה ראשונה, דלת לבנה משמאל, הייתה מעט פתוחה, נכנסתי פנימה תוך כדי שאני מזדהה כמשטרה, הבית נראה כבית נטוש עם הרבה זבל ובגדים מלוכלכים. באחד החדרים ישן אדם, קראו לו דוד דבורה. מצוין כאן בדוח מספר הזהות שלו. הוא היה שיכור ודיבר בכבדות רבה.
ש. עם מי עוד דיברת?
ת. לאור מה שהיה שם ומה שהצלחתי להשיג מבחינת המידע, דיברתי עם רכז המודיעין של אור יהודה.
ש. עם מי עוד דיברת במקום?
ת. בעל הרכב, סירב להגיש תלונה מפני שנכנסה שבת. מבחינתו, עד כמה שהוא ראה, לא נגנב שום דבר מהרכב.
ש. כשאתה הגעת, איפה היה הרכב, ראית אותו או שלא?
ת. ראיתי את הרכב, רשום גם שבחנתי את הרכב, תא המטען היה מלא עד גובה החלונות בחפצים, שהיו מכוסים בבד. לא היה ניתן לראות מה יש מתחת לבד. בתשאול שלו עולה שהוא מוביל אלכוהול ברכב.

ב"כ הנאשם 1:
בכפוף להחלטת בית המשפט, לפיה עדויות השמיעה נשמעו בכפוף לעדותם של העדים, אין לי שאלות.

חקירה נגדית לב"כ הנאשם 2 :
ש. אתה מספר שעלית לדירה, אליה הפנה אותך אותו מודיע והדירה הייתה סגורה?
ת. נכון.
ש. לדבריך, הדירה הזו היא של יוסי עזיז, כך אמר לך המודיע?
ת. נכון.
ש. לא ביקשת להיכנס או ניסית להיכנס ולמנוע את יציאתו מהדירה?
ת. לא. לשאלת בית המשפט, המודיע לא אמר לי שהוא נכנס לדירה, הוא רק נתן לי את הכתובת. הוא לא ציין שהוא ברח פנימה.
ש. בדוח שלך כתוב ברחו לרח' כצנלסון?
ת. יש רחוב שלם עם בתים, הצביעו על כתובת שלו, לא אמרו לי שהוא נכנס לבית. אני מאמת האם יש בן אדם בכתובת הזאת שעונה על השם הזה. אני לא פורץ פנימה.
ש. אתה לא מנסה לבדוק באמצעות הזמנת ניידות האם הוא נמצא בדירה?
ת. לא היה לי מידע לפיה הוא נמצא בדירה ולכן לא פרצתי. אין לי סמכות כניסה לבית, הסעיף שאת מדברת עליו זה פשע במקום, באותו מקום. הפשע לא בוצע בדירה אלא ברחוב. אין לי סמכות כניסה. הוזעקה ניידת, רשום מס"ב 405 הגיע למקום ואבטח את הדירה, לראות שבן אדם לא נכנס או יוצא ממנה. כנראה שלא מצאו את האדם, גם להם אין סמכות כניסה לדירה. זה לא משנה. לא ראתה אותו נכנס ולא ראתה אותו יוצאת. לא ציינתי כמה זמן עמדה שם ניידת. אין לי דרך לאמוד כמה זמן עמדה הניידת. היות ולא הייתי שם בזמן שעמדה הניידת במקום אז אני לא כתבתי. התייחסתי לפעולות שלי בלבד.
ש. מפנה אותך לדוח הפעולה שלך. תאשר שכתבת "הלכתי לדירה של יוסי עזיז בכצנלסון 2, הדירה הייתה מוחשכת והתריסים היו מוגפים. השארתי את צוות 405 ופניתי לדגניה 26, שם מתגורר החשוד השני העונה לשם עזיז?
ת. התבלבלתי. ראיתי את זה רק עכשיו.
ש. למה במהלך חקירתך הראשית לא סיפרת לנו על הטעות וחיכית לחקירה הנגדית?
ת. אין לי תשובה.
ש. אתה שוחחת עם מי שחקר אחר כך את אדון ששון פלתיאלוב?
ת. לא זכור לי.
ש. מתי כתבת את דוח הפעולה שלך?
ת. בסיום הטיפול באירוע, אמור להיות כך. הדוח נחתם בשעה מסוימת ואפשר לראות את זה. לאחר שאני מעיין בדוח, אינני יודע מתי כתבתי את הדוח. אני לא יכול לציין שעה. אני לא יודע להגיד מתי. זה לא מצוין בשום מקום, אני יכול לומר מתי נגמר האירוע. זה לא משהו שנמנעתי מלעשות, אין לי את המועד הזה.
ש. לא ביצעת חקירה מדוקדקת נכון אלא רשמת בדוח את תמצית הדברים שנאמרו לך בשטח?
ת. נכון. ציינתי מי ראה מה. לא גביתי תלונתו של אדם כמו שחוקר עושה בתחנה. קיבלתי פרטים ראשונים, מה ראה העד הזה ומה ראה העד הזה ואמרתי להם לגשת לתחנה למסור עדות מפורטת. אני לא יודע אם הם הגיעו.
ש. העדים הגיעו למשטרה, מרצונם, ונתנו הודעה מפורטת. ששון אף נחקר על ידי חוקר. כששואלים את ששון האם הוא ראה את שבירת השמשה או את הפריצה, הוא אומר שלא ורק ראה אותם עומדים ליד והסיק את המסקנה. אני אומרת לך שהוא נותן תיאור של לבוש ומה שהוא ראה, אבל אומר שאת הפריצה לרכב הוא לא ראה, הוא רק הניח שמכיוון שהם הסתובבו במקום והיו בסביבת הרכב, אז הוא הניח שאלה הם שפרצו ומסר את כל הנתונים שהוא מסר. אתה לא הלכת לבדוק אחר כך את הפערים בדברים האלה או מה בדיוק ראה כל אחד ?
ת. לא.
ש. שאלת בסביבה אם יש מצלמות אבטחה שראו את האירוע?
ת. לא ציינתי בדוח. האירוע היה לפני 3 שנים, אני לא זוכר.
ש. שוחחת עם המתלונן והוא אמר לכם שיש מצלמות אבטחה במקום ובדיוק איפה שהרכב שלו חנה ?

ב"כ המאשימה:
אני מתנגד. חברתי מטעה את העד בשאלותיה.

העד:
לשאלת בית המשפט, אני מסכים שאני השוטר שהגיע ביום שישי בערב. אני לא זוכר אם המתלונן אמר לי שיש מצלמות, אם היה הייתי כותב את זה וסביר להניח שהייתי פונה לכיוון המצלמות, זה משהו מקובל וידוע. אני לא יכול להתייחס לזה כי כמעט לא כתבתי את זה בדוח.

המשך חקירה נגדית:
ש. המתלונן באירוע פגש במקום עצמו שוטר, אחר כך הוא גם שוחח בתחנה עם איש מז"פ, חוקר כלשהו. לטענת המתלונן, הוא אמר לשוטר שהיה במקום שיש מצלמות אבטחה ומעבר לזה שהוא אמר זאת אחר כך לאיש מז"פ. גם אם המתלונן לא היה אומר לך, אתה לא מסתכל לראות שיש מצלמות אבטחה במצב כזה שאתה רוצה לראות מי פרץ לרכב עכשיו?
ת. אני מעיד על האירוע הספציפי הזה. אני לא זוכר מה היה שם. לשאלת בית המשפט, אני משרת כ-15 שנים במשטרה. אם הוא היה אומר לי, כמו כל הדברים שכתבתי בדוח, אז הייתי עושה את זה. לי זה לא הוצג. אם זה היה מוצג לי הייתי רושם את זה. זה לא קשור למה אני חושב אלא מה אני עושה בשטח.
ש. אתה השוטר היחיד שהגיע לזירה ואתה צריך להבין את התמונה בזירה. הפנית מישהו לבדוק אם יש מצלמות אבטחה?
ת. האירוע לא התחיל ונגמר בי, היו מספר עוד גורמים משטרתיים שנגעו בזה. אם המודיע טען, לפי מה שאני מבין, שיש מספר מצלמות, אז אני יוצא מנקודת הנחה, לפי דברייך, שחלק מהחקירה הייתה צריכה להתייחס לזה.
ש. רומן פולור הוא חוקר מתחנת דן?
ת. מסובים. השוטרים עוברים תפקידים.
ש. רומן ביקש לבדוק האם יש מצלמות אבטחה באזור הפריצה , המסמך נושא תאריך 24.11.14. הוא מבקש לבדוק את מצלמות האבטחה באזור הפריצה. יש לך מושג מאיפה נובעת הבקשה שלו?
ת. כנראה המודיע אמר לו. אולי בעדותו.
ש. נכון שכשעליתם לדירה ברח' דגניה, מצאתם דייר העונה לשם דוד דבורה, שאמרת שהיה שיכור ודיבר בכבדות רבה והוא גם אמר לכם שהוא בעל הבית, בעל הדירה?
ת. נכון. הוא בעל הבית.

ב"כ הנאשם 1:
אני לא ביקשתי לחקור את המתלונן ולכן לא התנגדתי שיעיד וכנ"ל גם לגבי העד מר פלצ'י. לגבי יתר העדים, שקשורים למרשי, שמסיבה מוצדקת אינו נמצא היום, אבקש לשמוע את העדים בדיון הבא.

<#17#>
החלטה
בקשת ב"כ הנאשם 1 מתקבלת בכפוף להטלת הוצאות על הנאשם 1 בסך 750 ₪, שכן היה עליו להודיע מבעוד מועד שלא יוכל להגיע לדיון ואולי היה עליו לדחות את מועד התאשפזותו באשפוזית.
<#18#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ הנאשם 1:
אבקש לעכב את ביצוע ההחלטה עד לאחר הדיון הבא ולאפשר לנאשם להסביר לבית המשפט מדוע לא הגיע.

<#20#>
החלטה
על הנאשם 1 לשלם את ההוצאות עד ליום 13.12.17.
<#21#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ המאשימה:
אבקש לשמוע את העד, מר אלון ברזילי, בהעדרו של הנאשם 1. הנאשם 1 לא רק שעשה דין לעצמו אלא גם עשה זאת בדקה ה-90 וגם במכתב שהוצג, אני מניח שלא כתוב שעקב התאשפזותו באשפוזית הוא לא יוכל להתייצב ב בית המשפט. התביעה סבורה שהנאשם 1 עשה ניסיון להתחמק מלהתייצב לדיון היום והוא לא התייצב, לכן נבקש לשמוע את העד שהוא שוטר שממתין כאן מזה שעתיים ועד נוסף שהוא אזרח, שגם כן ממתין כשעתיים.

העד, מר ששון פולטיאלוב:
אני מבין שהדיון נדחה מהיום. אינני יודע אם אוכל להתייצב ביום 12.12.17, משום שאם בעל הבית שלי לא נמצא אינני יכול לעזוב את העבודה. אודיע זאת לתובע עד מחר.

ב"כ המאשימה:
אבקש להוציא כנגד הנאשם 1 צו הבאה.

ב"כ הנאשם 1:
אני מתנגדת. המצאתי אישור לבית המשפט.

ב"כ הנאשם 2:
אני מבקשת לחקור את עד תביעה מס' 4.

<#19#>
החלטה
בנסיבות שנוצרו, יידחה הדיון ליום 12.12.17 לשעה 08:30.

המאשימה תזמן לדיון את עד תביעה מס' 8 ואת עד תביעה מס' 4, וכן את עד תביעה מס' 9, כפי שהוסף היום, מר רומן פולור וכן את עד תביעה מס' 3.

נקבע בזאת מועד נוסף ליום 08.02.18 לשעה 13:30.

רשמתי לפניי הודעתה של ב"כ הנאשם 1, לפיה לא תוכל להישאר לאחר השעה 14:50.

המאשימה רשאית לזמן את העדים במסירה אישית.

בנסיבות בהן נודע לבאת כוח הנאשם 1 כי הוא נמצא באשפוזית, רק ביום 30.11.17, מוצא בזאת צו הבאה כנגד הנאשם 1 אשר יוכל להשתחרר בכפוף לחתימה על התחייבות בסך 1,500 ₪.

המועד מודע לעד התביעה מס' 1.

הנאשם 2 מוזהר בחובת התייצבותו.
<#22#>

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת