הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 41688-08-17

לפני כבוד השופט עידו דרויאן-גמליאל

המאשימה
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד לופז

נגד

הנאשם
ניר אוגניו דנקנר
ע"י ב"כ עו"ד שי נודל

גזר דין

השתלשלות ההליך:

ביום 30.4.18, במסגרת הסדר טיעון דיוני ללא הסכמה עונשית , הודה הנאשם בכתב אישום מתוקן והורשע בעבירות הבאות:
גידול סם מסוכן, לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים התשל"ג – 1973 ;
החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) בצירוף סעיף 7(ג) רישא לפקודה הנ"ל (שתי עבירות);
סחר בסם מסוכן לפי סעיף 13 בצירוף סעיף 19א' לפקודה הנ"ל (שתי עבירות);
הוסכם, כי ההגנה תוכל לטעון שעבירות הסחר בוצעו בנסיבות חברתיות.
בהתאם למוסכם הופנה הנאשם לשירות המבחן למבוגרים והתקבל תסקיר מיום 15.10.18: שירות המבחן התרשם מעליית הנאשם על דרך השיקום וממליץ להימנע ממאסר ולו לריצוי בעבודות שירות, אלא לנקוט באפיק טיפולי-שיקומי של צו מבחן וצו של"צ בהיקף נכבד של 340 שעות.
ביום 28.10.18 טענו הצדדים לעונש:
התביעה, שהסכימה כי ההגנה תוכל לטעון שעבירות הסחר בוצעו "בנסיבות חברתיות", עתרה לעונש שעיקרו שנת מאסר, ולצידה עבירה נלווית;
ההגנה עתרה לאימוץ המלצתו של שירות המבחן;

מעשי הנאשם:
במהלך שנתיים קודם לאוגוסט 2017, בשלוש הזדמנויות שונות, מכר הנאשם למר מ.ת. קנבוס חמישה עד עשרה גרם סם תמורת 800 עד 1,000 ₪ בכל פעם [אישום שלישי].
במהלך שנה קודם לאוגוסט 2017, בשתי הזדמנויות שונות, מכר הנאשם למר נ.ז. חמישה גרם קנבוס תמורת 250 ₪ בכל פעם [אישום רביעי].
ביום 14.8.17 החזיק הנאשם בדירת מגוריו קנבוס במשקל כולל של 446.30 גרם, שלא לצריכה עצמית [אישום שני];
ביום 14.8.17, בדירה ששכר הנאשם לצורך גידול סמים, גידל הנאשם ב-97 אדניות שתילי קנבוס במשקל כולל של 4,897.70 ק"ג, ועוד החזיק שלא לצריכה עצמית 25.10 גרם קנבוס. הנאשם החזיק והתקין בדירה ציוד גידול – בתי מנורה, מדי לחות, שנאים ואוהל – שערכו הכולל 5,000 ₪ [אישום ראשון].

נסיבות העבירות – ק ביעת מתחם העונש ההולם:
כידוע, פגיעתם של הסמים בחברה אינה נקודתית, אלא משתרעת על מרחבים וזמנים נרחבים: נפגע הצרכן המתמכר, נפגעת משפחתו, נפגעים אלו הניזוקים מפעילותו הפלילית של הצרכן המבקש לספק את הדחף לסם, ובנוסף – מעגלי היצור והשיווק של הסם מייצרים כשלעצמם פעילות עבריינית הנלווית לעצם העיסוק בסם, והרווחים העצומים מגיעים לעתים קרובות לארגוני פשע וטרור ומאפשרים את פעילותם הפוגענית.
דרך קביעתם של מתחמי העונש:
פעולות הסחר שביצע הנאשם משתרעות על-פני תקופה של שנתיים, וכל אירוע עבירה יצדיק קביעת מתחם, הגם שזהה בכל המקרים;
בגין גידול והחזקת הסם "בדירת המעבדה" ייקבע מתחם עונשי אחד;
החזקת הסם בדירת המגורים תגרור מתחם עונשי נפרד;
עבירות הסחר:
סך הכל, בתקופה של שנתיים, מכר הנאשם קנבוס שהוא "סם קל" בחמש הזדמנויות לשניים ממכריו, בנסיבות חברתיות;
אמנם, מדובר בהתנהגות חוזרת ומתוכננת, אך מידת הפגיעה בערכים המוגנים היתה קלה למדי, והנזקים הנלווים – קונקרטיים כפוטנציאליים – קלים אף-הם;
לעניין הספקה הנעשית בסם "קל" בכמויות קטנות, נחלקת הענישה הנוהגת על-בסיס ההבחנה בין עבירה שנעשית על רקע חברתי לבין עבירה שנעשית כחלק מהפצה מסחרית של הסם. עבירה מסוג זה הנעשית על רקע חברתי, מצדיקה קביעתו של מתחם מקל-יחסית: כך ראו ת"פ 47067-01-16 מ.י. נ' ברמלי (2018) ת"פ 4475-12-13 מ.י נ' מזרחי (2017) ות"פ 14998-08-16 מ.י. נ' כהן (2017) בנסי בות חמורות יותר של פעילות תדירה וחוזרת;
מתחם העונש ייקבע אפוא בין מאסר מותנה לבין שנת מאסר, לכל מעשה עבירה ולעניין העונש העיקרי;
החזקת הסם בדירת המגורים:
הענישה המקובלת בגין עבירות של החזקת קנבוס לסוגיו שלא לצריכה עצמית, בכמויות הקרובות לקילוגרם אחד (אחד המרבה ואחד הממעיט), הנה של מאסר בפועל על-דרך של כליאה-ממש לתקופות משמעותיות ;
במקרה דנן עסקינן בכמות הקטנה מחצי קילוגרם, שלא הוחזקה בנסיבות המקרבות את העבירה לעבירות הפצה, כך שפוטנציאל הנזק נמוך, ונזק קונקרטי נמנע עקב פעולת המשטרה;
מתחם העונש ייקבע בין מאסר מותנה לשמונה חודשי מאסר, לעניין העונש העיקרי;
עבירות הגידול וההחזקה ב"דירת המעבדה":
במקרה דנן מדובר בגידולו של סם "קל" מסוג קנבוס, כך שחלקם של הנזקים המלווים את העיסוק בסמים אחרים אינם רלוונטיים. עם זאת, גם פעילות זו אסורה ומזיקה, ויש אפוא לבחון את היקפיה, הפוטנציאליים והקונקרטיים;
מדובר בביצוע עבירה מתוכננת, שבוצעה לאורך זמן תוך השקעת מחשבה ומשאבים, כמות השתילים גדולה, ומשקל הסם קרוב לחמישה קילוגרם [תצלומים תע/1] ;
שכירתה של דירה ייעודית, ההשקעה במערך הגידול וכמות השתילים (כמות המלמדת על גודלו של פוטנציאל הנזק, יותר משמלמד משקל הסם) , מעידים כי מדובר ב"מעבדה" לכל דבר ועניין. זה מכבר נקבע, כי סוג גידול זה הפך ל"מכת מדינה": אין לטעות בגידול שבהיקף התופעה בעירנו ובמחוזנו, שהפכו באופן בלתי-צפוי למרכז של חקלאות משוכללת ומכניסה, כפי שניתן להסיק מריבוי המקרים המובאים לבית המשפט, ואף תוך זהירות והתחשבות בהטיות אפשריות (כגון עליה ביכולות ובהיקפי אכיפה). כך ראו עפ"ג 12819-11-15 מ.י. נ' בן-צבי (2015), עפ"ג 17796-10-14 מ.י. נ' דדון (2015) עפ"ג 31126-05-14 מ.י. נ' חריט (2015) ועפ"ג 46738-09-14 מ.י. נ' צקבאשווילי (2014) – ענייניהן של שתיים ושלוש מעבדות סמים מסוג זה מובאים מדי שבוע בפני ערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו, כאמור בפסיקתו; וממחוזות אחרים – ת"פ (מרכז) 21059-03-16 מ.י. נ' איליספוב (2017) וע"פ (מחוזי חיפה) 42358-10-14 גיא נ' מ.י. (2015);
עיון בפסיקה הנוהגת כגון עפ"ג 24376-07-14 עמר נ' מ.י. (2015), ת"פ (מחוזי ת"א) 40182/05 מ.י. נ' מטיס (2006) , ת"פ 32795-03-12 מ.י. נ' דגן (2014) ות"פ 32887-11-12 מ.י. נ' קדשני (2013), מלמד כי העונש המוטל ברגיל בגין החזקת קנביס או גידולו בכמויות בסדרי גודל של קילוגרמים ספורים הינו של מאסר בפועל, שאינו פחוּת משישה חודשים (שלא בעבודות שירות) ועד לשנתיים;
הסניגור המלומד עמל וליקט גזרי דין ופסקי דין המקלים מאוד ביחס לענישה שנזכרה לעיל, אולם חלק ניכר מאותם מקרים זכו להתייחסות מקלה בשל נסיבות מיוחדות, ואילו אחרים סוטים בעיני ממדיניות הענישה, שהוכתבה בפסיקתו של בית המשפט העליון ושנוהגת בזרם המרכזי של הפסיקה;
מתחם העונש ייקבע אפוא בין שמונה לבין חמישה-עשר חודשי מאסר בפועל, כעונש עיקרי (המתחם נקבע לפי טיעונו של התובע המלומד, אחרת היה רף המתחם גבוה יותר) ;

נסיבות שאינן קשורות בעבירה- קביעת העונש במתחם:
הנאשם יליד 1977, כבן 41 כיום , נשוי ואב לשלוש בנות שהקטנה שבהן פעוטה והגדולה כבת עשר. מוצא הנאשם במשפחה שהתמודדה עם התמכרות אחיו לאלכוהול, כך שלהורי הנאשם לא נותרו משאבים רבים להפנות לצרכי הנאשם, שעקב זאת גדל ללא גורמי תמיכה והכוונה. הנאשם סיים לימודי ובתעודת בגרות, שרת שירות מלא בצה"ל, עבד בעבודות מזדמנות ומזה כחמש שנים הוא עובד כשרברב עצמאי.
אין לחובת הנאשם הרשעות קודמות.
הנאשם החל לצרוך קנבוס לפני כשנתיים, עקב משבר שחווה משנפטרה אמו . צריכת הקנבוס תכפה עד לצריכה אינטנסיבית ויומיומית, וגררה קשיים כלכליים. הנאשם ביצע את העבירות כפתרון לקשיים אלו ולמימון צריכת הסמים.
ביחס לעבירות, הנאשם נוטל אחריות בוגרת וכנה על מעשיו (לפי התרשמות שירות המבחן) וחש צער ובושה. מדובר בתפנית חדה מהעמדות בהן אחז בשנת 2017, שאז התרשם השירות שהנאשם מרוכז בסיפוק צרכיו וממזער את משמעות מעשיו, כשהוא מתאר שימוש מזדמן וחברתי בלבד.
מאוקטובר 2017 עד פברואר 2018 השתתף הנאשם בקבוצה טיפולית ייעודית לעצורי בית, ונראה שהנאשם נתרם מהטיפול – הנאשם נקי מסמים והפנים את חומרת מעשיו ואת פגיעתם בו ובמשפחתו.
שירות המבחן מסכם בהערכה שהנאשם מצוי על דרך השיקום, לנוכח ניקיונו מסמים, הפנמת חומרת מעשיו והמחירים שמסבים עבירות וההליך הפלילי בעקבותיהם, יכולתו להירתם ולהיתרם מטיפול, וכל-זאת על בסיס של אורח חיים ותפיסות תקינות, לרבות יציבות תעסוקתית ותפקוד נאות במסגרת המשפחה. השירות ממליץ אפוא לנקוט בענישה שיקומית-חינוכית של מאסר מותנה מרתיע, צו מבחן וצו של"צ בהיקף של 340 שעות: השירות חושש, שריצוי מאסר בעבודות שירות יקשה על הנאשם ומשפחתו, בהיותו מפרנס יחיד, ועלול לפגוע בהמשך שיקומו.
יש להעריך את מאמצי הנאשם לשתף עצמו בטיפול ואת יכולתו להפיק ממנו תועלת. נתונים אלו, שבכוחם להשפיע על מיקום עונשו של הנאשם במתחמים שנקבעו, לא יובילו לחריגה מהמתחם שנקבע לעניין הגידול: עבירה זו– שמאפייניה כאן הם תכנון ארוך-טווח, השקעת משאבים וזמן, וייצור כמות גדולה של סם – אין לה דבר וחצי-דבר עם מצוקה קשה שהנאשם כשל בהתמודדותו אתה ו לכן נזקק לשיקום כדי לחזור ולעמוד על רגליו.
לזכות הנאשם יעמדו שיקולים נכבדים:
הנאשם עתיד להיפגע קשות ממאסר בכליאה, שהינו מאסר ראשון;
משפחתו של הנאשם נפגעה כלכלית מתקופת מעצר הבית ותיפגע כך אם הנאשם ירצה עונש מאסר, בכליאה או בעבודות שירות, שכן הנאשם הוא מפרנס יחיד;
הנאשם הודה, נטל אחריות על מעשיו ונרתם לטיפול, שהעלה אותו על דרך השיקום;
הנאשם מנהל אורח חיים נורמטיבי ויצרני, ואין לחובתו עבר פלילי;
נסיבות ילדותו, ששירות המבחן קושר ביניהן לבין ביצוע העבירות;
נתונים אלה יצדיקו את קביעת עונשו של הנאשם בתחתית מתחמי הענישה שנקבעו, כשהמשמעות היא שהעונש העיקרי יתייחס רק לעבירות גידול והחזקת הסם שבוצעו ב"דירת המעבדה".
לצד העונש העיקרי יוטלו עונשים נוספים: מאסר והתחייבות כספית לתוספת הרתעה; קנס שיאזן את התועלת הכלכלית האסורה שהפיק הנאשם ממעשיו, כשגודל הסכום ייקבע גם בהתחשב בתקופת המאסר; פסילת רישיון תוטל באופן מותנה בלבד, לנוכח הפסקת השימוש בסם והצלחת הטיפול.

סוף-דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
שמונה חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בכליאה מיום 4.8.17 ועד ליום 8.10.17 (ואפילו יראו רישומי שב"ס אחרת);
שישה חודשי מאסר על-תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהיא פשע;
קנס בסך 3,000 ₪, שישולם עד ליום 1.1.19 ויועבר לזכות קרן הסמים, או חודש מאסר תמורתו;
התחייבות בסך 2,000 ש"ח למשך שנתיים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהיא פשע. לא תיחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם למשך חודש ימים;
שישה חודשי פסילה על תנאי, מלקבל רישיון נהיגה או לנהוג, למשך שנתיים מיום שחרורו;
חילוט סך של 10,000 ₪ שנתפס במהלך החקירה, לזכות קרן הסמים;

הוראות נלוות:
בקשות לדחייה נוספת של הקנס או לפריסה לתשלומים ניתן להגיש למרכז לגביית קנסות;
עותק גזר הדין יועבר לידיעת שירות המבחן;
הערובות הכספיות תעמודנה בעינן עד לכניסת הנאשם למאסר, או עד החלטה אחרת בערעור (אם יוגש), לפי המוקדם, ואז יושב פיקדון לנאשם;
סם וציוד גידול יושמדו. מוצגים שלא הוריתי מה יעשה בהם, יועברו להחלטת קצין משטרה;

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, כ"טכ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, במעמד הצדדים.