הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 3509-08-15

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 גוטובסקי שינוע והובלות בע"מ חברות 513983643
.2 כהן לוי - חומרי בנין בע"מ חברות 511764839
.3 עזרא גוטובסקי ת.ז. XXXXXX203
.4 זאב ארביב ת.ז. XXXXXX236
.5 מיכאל כהן ת.ז. XXXXXX234

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד אסף תומר
ב"כ הנאשמים 1, 2, 3, 5 – עו"ד אורן אבלה
ב"כ הנאשם 4 – עו"ד נחמי פיינבלט
הנאשמים 3 ו-4 בעצמם
פרוטוקול

עו"ד פיינבלט:
אני מבקש לציין פרטים שעלו בגישור בהליך בפני כבוד השופט בקר ובהם התברר כי הנאשם חתם על התחייבות בתיק אחר בסך 200,000 ₪. הצדדים הסכימו שההתחייבות הזו לא תמומש, דהיינו, לא נצטרך לשלם אותה אולם על אופן אי המימוש הייתה מחלוקת. הסכמנו שחלף מימוש ההתחייבות, יבצע הנאשם 4 חודשיים עבודות שירות.

עו"ד תומר:
אנו מפעילים את ההתחייבות אבל כמו כל נאשם, נאשם שלא משלם, יש מאסר תחתיו. אנו נסכים שהיה ולא ישלם את סכום ההתחייבות, ירצה חודשיים מאסר בעבודות שירות. היה וירצה את המאסר, נראה את ההתחייבות כאילו מומשה.

אני מגיש כתב אישום מתוקן לבית המשפט, מסומן בתאריך היום, ומוסר עותק לעו"ד אבלה. התיקון הוא לגבי הנאשם 4 בלבד. הוא יודה בעובדות כתב האישום המתוקן ויורשע בעבירות שיוחסו לו על פיו של כתב האישום ויוטלו על הנאשם 4 העונשים הבאים: ראשית, מאסר מותנה שהוטל על הנאשם 4 במסגרת גזר דין שניתן ביום 13.09.12 ב-ת"פ 52420-01-11, אותו אני מגיש לבית המשפט, מגיש עותק גם לעו"ד אבלה,
יופעל וירוצה בעבודות שירות. התחייבות שהוטלה באותו תיק על סך 200,000 ₪ תמומש ועל פי בקשת הנאשם 4 חלף תשלומה ירצה הנאשם 4 חודשיים מאסר, אף הם על דרך עבודות שירות והמאשימה מסכימה לבקשה.
בנוסף, בגין העבירות בתיק הנוכחי הנאשם ירצה עונש מאסר של חודשיים וחצי נוספים שירוצו אף הם בעבודות שירות. עוד יוטל עליו מאסר מותנה של 4 חודשים למשך 3 שנים מיום גזירת הדין, כשהתנאי הוא לא לעבור עבירה בה הורשע. בנוסף, יוטל על הנאשם קנס כספי שנע בין 5,000 ₪ ל-20,000 ₪ והצדדים יבקשו לטעון כל אחד לעונש הכספי שייפסק בסופו של דבר על ידי בית המשפט. בנוסף, הנאשם יחתום על התחייבות על סך של 200,000 ₪ למשך 3 שנים מיום גזר הדין להימנע מביצוע העבירה מבין העבירות בהן הורשע.
להבהרת הדברים, בכפוף לקבלת חוות דעת הממונה, הנאשם ירצה 4.5 חודשי מאסר בעבודות שירות.

הנאשם 4:
כשבית המשפט מקריא לי את כתב האישום המתוקן אני מודה באמור בו.

<#3#>
הכרעת דין לנאשם 4
אני מרשיעה את הנאשם בהתאם להודאתו בעבירות של עיסוק בעסק ללא רישיון, לפי סעיפים 4 ו-14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ביחד עם סעיף 1 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 ופריטים 5.1א ו-5.1ד בת וספת לצו וביחד עם סעיף 15(2) לחוק. הפעלת תחנת מעבר ללא תשתיות הנדרשות על פי דין, עבירות על סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ביחד עם סעיף 2(2), 2(7), 2(8) לתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשע"ג – 2013 וביחד עם סעיף 15(2) לחוק. אי נקיטת אמצעים למניעת זיהום אוויר וריח, עבירות לפי סעיף 11(א)(3) לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 יחד עם סעיפים 9(3) ו-9(4) לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן – 1990 (ריבוי עבירות) וכן בעבירות של פינוי פסולת לאתר שאינו מורשה לפי סעיפים 7 ו-13(ב)(4א) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד – 1984 וכן הפרת אחריות נושא משרה לפי סעיף 11ג לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 והפרת אחריות נושא משרה (ריבוי עבירות) לפי סעיף 15(א) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד – 1984.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ב' כסלו תשע"ח, 20/11/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

הנאשם 4:
אני מבין שבית המשפט אינו כפוף להסדר.

<#5#>
טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
הנאשם 4, להלן הנאשם, הורשע בעבירות שיוחסו לו לאחר שהודה בעובדות כתב אישום מתוקן ולאחר שכמעט הסתיימה כל פרשת התביעה. התיקון נעשה בסעיף 4 בלבד לכתב האישום ביחס לתיאור תפקידו של הנאשם אצל הנאשמת 1. אני מבהיר ומציין זאת כי לכך יש משמעות כפי שיעלה מהפסיקה שאני מיד אציג. הפגיעה באיכות הסביבה היא פגיעה בציבור בכללותו ופגיעה בתשתית סביבתית שמהווה כר פורה להתנהלות חיי אנוש. הפגיעה בסביבה עלולה להביא לנזקים בלתי הפיכים ולהוות בכיה לדורות. בתי המשפט, על ערכאותיהם השונות, ציינו לא פעם את החשיבות בהגנה על הערכים האלה. מפנה ל- רע"פ 8971/15, חצי חינם נ' מדינת ישראל. מקריא. בהקשר זה, אני גם מפנה ל-בג"צ 4218/02, אדם טבע ודין נ' ראש ממשלת ישראל, לדבריו של כבוד הנשיא ברק. אבקש להביא בקצרה דברים חשובים שנאמרו ב- ת"פ 2179-06-08, מדינת ישראל נ' מפעל לחידוש צמיגים. מקריא. מדובר פה בעבירות כלכליות שמתבצעות מתוך בצע כסף באופן כללי וביחס לכל אחד כמובן בפרשיה יש משקל שונה לקולא ולחומרא.
ההלכות ביחס לעבירות כלכליות הן השתת עונשים משמעותיים. במקרה של נאשם 4 ובמסגרת הסדר גישור גובש הסדר ברור מאוד, שבמסגרתו מבקשים הצדדים להטיל על הנאשם עונשי מאסר לתקופה מצטברת של 4.5 חודשים לריצוי בדרך של עבודות שירות. כאשר במסגרת הליך הגישור הנאשם 4 הציג בפני המאשימה מסמכים רבים אודות נסיבותיו האישיות , אגב יצוין כי לדיון הגישור הגיע הנאשם כשהוא מצוי באבל על מותה של אחותו. במסגרת מכלול השיקולים שהמאשימה שקלה, הגם שלא עלתה בפניה תמונה מלאה מהמסמכים אודות מקורות הכנסה , הגיעו הצדדים להסדר שסבורים הם שהוא ראוי בנסיבות העניין.
אני הקדמתי בפתח הטיעונים וציינתי התיקון בכתב האישום שאינו נובע מקשיים ראייתיים בתיק לסברת המאשימה והדברים מקבלים משנה תוקף כשאנו מצויים כפסע לפני סיום פרשת התביעה ואני אבקש להציג מתחם בפני בית המשפט. המקרה הראשון שאני מציג נדון ב-ת"פ 28286-05-15 בפני כבוד השופט קוטוו בבית משפט השלום חיפה והוא דן במקרה שנסיבותיו מאוד דומות לפרשה בענייננו בהפעלת תחנה במשך 4 חודשים בלבד, שבענייננו מדובר על 3 חודשים, עם ריבוי נאשמים. ביחס לנאשם 3 שם, בדומה לנאשם בענייננו, גזר בית המשפט קנס בסך של 80,000 ₪ וכן הטיל התחייבות ומאסר מותנה.
אני מציג לבית המשפט את ת"פ 57786-06-16. בית משפט השלום בנתניה גזר לאחרונה על הנאשם שם מאסר מותנה, כמובן במובחן מהנאשמת שהיא תאגיד והעונשים המוטלים עליה מטבע הדברים חמורים יותר. שם הוטל קנס בסך 40,000 ₪ לצד 3 חודשי מאסר על תנאי וחתימה על התחייבות בסך של 100,000 ₪.
מציג גזר דין של מחוז מרכז שניתן על ידי כבוד השופטת כפיר, ב-ת"פ 49770-03-16, שם גזר בית המשפט, לאחר שאימץ הסדר טיעון מקל שהוא תולדה של קשיים ראייתיים בתיק, קנס בסך 40,000 ₪ , 300 שעות של"צ, חודשיים מאסר מותנה והתחייבות בסך של 80,000 ₪. אני מחדד שלא כמו בענייננו ,הדבר נבע מקשיים ראייתיים.
אני מציג גם את ת"פ 293404-04-16. שם הטיל בית המשפט על עבירות כמו בענייננו, ביחס לנאשם ובדומה לענייננו קנס בסך של 80,000 ₪ והתחייבות. מדובר בגזר דין של כבוד השופט הרמלין.
אני מבקש להטיל על הנאשם 4 קנס בסך של 20,000 ₪, כשאני מתייחס למתחם שהוגדר בין הצדדים במסגרת הגישור בין 5,000 ל-20,000 ₪ .

ב"כ הנאשם 4:
אבקש לטעון לעונש בדיון הבא. לאור העובדה שהנאשם 4 עבר אירוע לבבי, יש אפשרות לעשות עבודות שירות בערב.

ב"כ הנאשמים 1, 2, 3 ו-5:
כשאני שומע את הערות בית המשפט, אני אבקש לומר שלא הגעתי לדיון בפני כבוד השופט בקר משום שהוא נדחה ואיש לא הודיע לי כי הדיון נדחה ולאיזה מועד. למועד המקורי הגעתי אלא שהדיון לא התקיים כמובן.

ב"כ המאשימה:
בכפוף, מיד לאחר מתן גזר הדין, נבקש את תיקון כתב האישום על דרך הוספת הנאשם 4 כעד תביעה וכמובן כי בקשתנו תישען על ההלכה שנקבעה ב-רע"פ 951/80 ונבקש רשות להגיש בקשה מסודרת בהמשך.
למרות מאמצים חוזרים ונשנים מול משטרת רחובות, אני מבין שצו ההבאה נגד העד מר אורמן לא בוצע. נוכח ההתפתחות בתיק ומאחר ופרשת התביעה טרם הסתיימה, אני אבקש הזדמנות נוספת לאתר את העד ולהורות על חידוש צו ההבאה בעניינו לדיון הבא שייקבע.

<#6#>
החלטה
נוכח עמדת הצדדים, יידחה הדיון בעניינו של הנאשם 4 ליום 02.01.18 לשעה 08:00 לקבלת חוות דעת הממונה בדבר התאמתו של הנאשם 4 לבצע עבודות שירות.

עד ליום 28.12.17 יואיל הממונה על עבודות השירות להגיש את חוות דעתו.

ניתן ליצור קשר עם הנאשם 4, בטלפון: 0543134134. כמו כן, ניתן לזמנו באמצעות ב"כ – עו"ד פיינבלט, בפקס: 046892591.

תשומת לב הממונה על עבודות השירות לבקשתו של הנאשם 4 לבצע עבודות שירות בשעות אחר הצהריים והערב ככל שניתן.

המזכירות תשלח החלטתי לממונה על עבודות השירות.

על הנאשם 4 להתייצב לדיון.

נקבע להמשך הוכחות לנאשמים 1, 2, 3 ו-5 ליום 22.04.18 לשעה 11:30.

אני מורה על חידוש צו ההבאה כנגד העד, מר יעקב אורמן, אשר יוכל להשתחרר בכפוף להפקדת סך של 250 ₪.
המזכירות תשלח את צו ההבאה למפקד תחנת משטרת רחובות שייתן דעתו לשאלה מדוע לא בוצע הצו עד כה.
תשומת לב מפקד התחנה לדבריו של ב"כ המדינה, לפיהם פנה לא אחת לתחנת המשטרה אך לא נענה.
<#7#>

ניתנה והודעה היום ב' כסלו תשע"ח, 20/11/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת