הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 31606-10-17

לפני כבוד השופט שאול אבינור

המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים:

  1. שושנה שנטרפלר
  2. יוסף כהן
  3. חיים אליעזר יעקב
  4. חנוך הרשקוביץ
  5. שלומי לחמי
  6. יחזקאל קליינמן
  7. יואב עוקבא

החלטה
בהמשך להחלטה שניתנה בתום הדיון שנערך אתמול, נקבע בזה כלהלן:
התיק יועבר לשמיעת הראיות בפני כבוד השופטת יעל פרדלסקי.
תיק המוצגים:
נוכח היקפו של התיק אני מורה למאשימה לערוך תיק מוצגי תביעה קבילים (להלן – תיק המוצגים). המוצגים בתיק המוצגים יסומנו במספור שוטף, ת/1, ת/2 וכן הלאה, ויסודרו בסדר ענייני, ככל האפשר בהתאם למועד עריכתם. המאשימה תכין תוכן עניינים מפורט לתיק המוצגים אשר יכלול, בצד מספר המוצג, את תיאורו, את שם עורכו ואת מועד עריכתו. העתק תוכן העניינים יועבר ישירות לידי ההגנה, מיד עם הכנתו.
למען הסר ספק מובהר בזה כי במונח "מוצגים קבילים" הכוונה היא למוצגי התביעה, שעל פי דיני הראיות ניתן להגישם בבית משפט בכפוף לעדויותיהם של מי מעדי התביעה המנויים בכתב האישום. מכאן, שמוצג תביעה קביל הוא למשל זיכרון-דברים שערך שוטר, הנמנה על עדי התביעה, או הודעת נאשם, שנגבתה על-ידי שוטר הנמנה על עדי התביעה (בכפוף לטענת זוטא).
תיק המוצגים יוגש כאמור בכפוף לעדויות עדי התביעה. לפיכך, אם בסופו של יום מי מעדי התביעה לא יתייצב למתן עדות בבית המשפט, המוצגים שהיו אמורים להיות מוגשים באמצעותו יוצאו מתיק המוצגים; אלא אם כן ההגנה תסכים אחרת.
ב"כ הצדדים נדרשים להידבר ביניהם בהקדם האפשרי על מנת להגיע, ככל האפשר, להסכמות בעניין תיק המוצגים, למשל בדרך של הסכמות על הגשת ראיות מסוימות אף מעבר למפורט לעיל. יחד עם זאת, מובהר בזה כי עצם הכנת תיק המוצגים והגשתו, בהתאם לאמור לעיל, אינם כפופים להסכמת ההגנה.
בנוסף, ככל שהדבר מתאפשר מבחינה טכנית מתבקשת המאשימה להגיש את תיק המוצגים גם בפורמט אלקטרוני.
מועדי הדיון:
נקבעים בזה מועדי דיון, במעמד הצדדים, כלהלן:
ליום 26.03.20 בשעה 08:30 לדיון לפי הוראות סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. במסגרת דיון זה י יקבע המועד להגשת תיק המוצגים.
לשמיעת הראיות:
ליום 06.05.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 14:00.
ליום 13.05.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 14:00.
ליום 27.05.20 החל בשעה 11:30 ועד השעה 14:00.
ליום 03.06.20 החל בשעה 09:00 ועד השעה 14:00.
ליום 09.06.20 החל בשעה 09:00 ועד השעה 14:00.
ליום 17.06.20 החל בשעה 09:00 ועד השעה 14:00.
הנאשמים מוזהרים בחובת התייצבותם בכל המועדים הנ"ל ומובהר להם כי אם הם לא יתייצבו במועדים ובשעות הנקובות, בית המשפט עשוי לקיים את הדיונים ולשמוע ראיות אף בהיעדרם.
על הצדדים להיערך לאפשרות שהדיונים יימשכו גם מעבר לשעות שנקבעו לעיל.
מובהר בזה כי מדובר בקביעת מועדי דיון בטווח זמן של חודשים ארוכים מראש. לפיכך, ב"כ הצדדים נדרשים לשריין המועדים הנ"ל ביומניהם ולעשות כל שניתן על מנת שהדיונים יתקיימו במועדם.
לבקשת ב"כ נאשם 5 נקבע בזה – בנוסף למועדים הנ"ל – מועד לישיבת גישור לפניי, ליום 23.02.20 בשעה 10:00, בעניין נאשם 5 ובעניין כל נאשם נוסף שיבקש להשתתף בישיבה זו. כאמור בהחלטה שניתנה בדיון אתמול, מובהר בזה כי בהליכי הגישור לא יהא כדי לשנות מאומה לעניין המועדים שנקבעו לשמיעת הראיות.
המזכירות:
תעדכן את כל המועדים הנ"ל ביומנה של כבוד השופטת פרדלסקי (למעט מועד הגישור שנקבע לפניי), תעביר החלטה זו לעיונה ותעביר התיק לפניה.
תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ד חשוון תש"פ, 12 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.