הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 25875-10-15

לפני
כבוד ה שופט עידו דרויאן-גמליאל

המאשימה
פרקליטות מחוז תל אביב פלילי
ע"י ב"כ עו"ד כהן

נגד

הנאשם
מאיר מטטוף (נאשם 3)
ע"י ב"כ עו"ד סגרון

גזר דין (נאשם 3)

הרשעת הנאשם והסדר הטיעון:
ביום 16.2.17 הודה הנאשם בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, והורשע בעבירות הבאות:
קשירת קשר לביצוע עוון (ניפוק מטבע מזויפת ), לפי סעיף 499 (א) (2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (שתי עבירות);
זיוף מטבע פשוטה לפי סעיף 477 (1) וסעיף 477 (2) לחוק הנ"ל ;
הצדדים טענו לפי המוסכם ביניהם:
התביעה עתרה לקביעתו של מתחם עונשי הולם החל מ-20 ועד ל-36 חודשי מאסר בפועל ולקביעת העונש העיקרי בשליש התחתון של המתחם, בעוד ההגנה טענה לעונש עיקרי של מאסר בעבודות שירות;
הצדדים עתרו במשותף להפעלת מאסר מותנה שחל על הנאשם, חציו בחופף וחציו במצטבר;
עוד עתרו הצדדים במשותף להטלת מאסר מותנה, לקנס בסך 25,000 ₪, ולתשלום התחייבות בסך 15,000 ₪.
במסגרת ההסדר ולבקשת ההגנה הופנה הנאשם לשירות המבחן והתקבל בעניינו תסקיר מיום 3.9.17.

מעשי הנאשם:
במהלך שנת 2012 שכר הנאשם 1, מר זנטוקובסקי , שני מחסנים סמוכים זה לזה בבת-ים, וקנה מכונה המסוגלת לייצור מטבעות בערכים שונים ובהם 1, 5 ו-10 ₪, אותה העביר לאחד המחסנים.
בספטמבר 2013 קשרו הנאשם דנן והנאשם 1 קשר לניפוק מטבעות מזויפות, לרבות החזקת מכשירים לייצור המטבעות המזויפות. במסגרת הקשר, הוכנסו לאחד המחסנים מכונות מכבש המסוגלות לייצור מטבעות מזויפות. במהלך חודש יוני 2015 הגיע הנאשם פעמיים למחסנים.
בחודש מאי 2015 קשרו הנאשם דנן והנאשם 2, מר פיטוסי, קשר לניפוק המטבעות המזויפות שייצרו הנאשם דנן והנאשם 1, באמצעות קשריו של הנאשם 2 בתחום. במסגרת קשר זה, שוחחו הנאשם דנן ונאשם 2 בטלפון מספר פעמים וביום 7.5.15 נפגשו בבית הנאשם 2 , ודנו במטבעות המזויפות – למי אפשר למכרן, מחירן, והעברת דוגמאות מהנאשם לנאשם 2 – והכל לשם הפצת המטבעות המזויפות על-ידי הנאשם 2.
ב-30.9.15 נערך חיפוש משטרתי במחסנים, שהעלה ציוד רב שיועד לזיוף מטבעות ואף מטבעות מזויפות שכבר יוצרו:
מכונת הייצור הנזכרת לעיל; חמש מכונות מכבש ; שקית ובה 470 דיסקיות מתכת דמויות מטבעות בערך של 10 ₪ במשקל כולל של 3.260 ק"ג ; שקית ובה מטבעות מזויפות וחלקי מטבעות בערך של 10 ₪ במשקל כולל של 2.730 ק" ג; שקית ובה מטבעות מזויפות בערך של 10 ₪ במשקל כולל של 3.490 ק"ג, מטבעות מזויפות בערך של 5 ₪ במשקל כולל של 90 גרם, וחלקי מטבעות; שקית ובה מטבעות מזויפות בערך של 10 ₪ במשקל כולל של 0.870 ק"ג וחלקי מטבעות; שלוש שקיות ובהן חלקי מתכת בצבע זהב; דיסקיות מתכת דמויות מטבעות בערכים 1, 5 ו-10 ₪; אלפי דיסקיות מתכת טרם הטבעה, גלופות ודפוסים (שבלונות) לחריטה, ופריטי מתכת; שתי שקיות של דפוסים, שק מטבעות כסופים; שקית ובה מטבעות מזויפות בערך של 10 ₪ במשקל כולל של 0.045 ק"ג; גלופת נחושת; קופסה ובה 160 מטבעות מזויפות בערך של 5 ₪, מטבע אחד בערך של 10 ₪ ומטבע נוסף בערך של 1 ₪, וכן 26 דפוסים;
במעשיו אלה, קשר הנאשם עם הנאשם 1 קשר לביצוע ניפוק מטבעות מזויפות; קשר עם הנאשם 2 קשר לביצוע ניפוק מטבע מזויפת ולהפצתן; והחזיק יחד עם הנאשם 1 במחסנים ובהם מכשירים לעשיית מטבעות פשוטות מזויפות ומטבעות מזויפות רבות.

נסיבות הקשורות לביצוע העבירות –קביעת מתחם העונש ההולם:
הערכים החברתי ים המוג נים בעבירות זיוף כספים ובולים הקבועות בפרק י" ב לחוק העונשין, ובכללן עבירות זיוף וניפוק מטבעות, הנם כבדי משקל, ואין תמה שהמחוקק קבע לצדן עונשי מאסר מחמירים: ראשית לכל, פגיעתן של עבירות אלו ביציבות הכלכלית הנה חמורה, ובכלל זה מידת הוודאות ויכולת ההסתמכות על המטבעות והשטרות; ערעור האמון בתקפותו של הילך חוקי מזיק לכלכלה ופוגע ביכולת העבִירוּת וכך גם ביעילותן של עסקאות; נזקן של מטבעות מזויפות אינ ו חד-פעמי, והן גוררות עמן את הנזק גם הלאה בהעברות תכופות המאפיינות את השימוש במטבעות; צד תמים המקבל את המטבע תמורת ממכר או שירות יוצא וידיו על ראשו, כשמתגלה שלא קיבל תמורה; היקף גדול של זיוף והפצת מטבעות מזויפות עלול אף לפגוע ביעילות המדיניות המוניטארית של המדינה; טביעת מטבעות היא מאפיין יסודי של ריבונות מדינה, והטובע ללא הסמכה פוגע בריבונות המדינה (וראו עפ"ג 15156-08-14 מ.י נ' יעקבי (2014) ;
הנאשם פגע חמורות בערכים המוגנים, הגם שמרבית הנזק נותר כפוטנציאלי ולא קונקרטי: הנאשמים בפרשה זו לא הורשעו בניפוק (הפצה) של המטבעות המזויפות, אלא רק בזיוף ובשלב המקדים של קשירת קשר להפצה, כך שיש לקבוע כי המטבעות שהנאשם היה שותף לזיופן לא הגיעו עדיין לשוק.
העבירות בוצעו כחלק מתכנית מדוקדקת, בה השקיעו הנאשמים ובכללם הנאשם דנן, זמן ומשאבים ניכרים – שכירת המחסנים, רכישה ותפעול של מכונות הייצור ומכשירים נוספים, רכישה ושימוש בדיסקיות מתכת, ודיונים על דרך ההפצה.
כמות המטבעות שכבר זויפו, וכמותם של חומרי הגלם שנועדו לייצור מטבעות מזויפות נוספות, מוסיפות ומעידות על ההיקף הגדול של הפעילות האסורה, כמו-גם על היקף הנזק הפוטנציאלי. ניתן לומר, שהנאשם דנן וחבריו הקימו מפעל של-ממש לייצור מטבעות מזויפות.
מעמדו של הנאשם בתכנית העבריינית היה מרכזי:
הנאשם 1 שכר את המחסנים וחלקו מאז היה מצומצם לעניינים טכניים שטופלו בהזדמנות יחידה. יתר מעשיו נעשו יחד עם הנאשם דנן. לכן, העונש המקל שהוטל עליו, בבחינת חלקו ונסיבותיו האישיות, אינו יכול לשמש מדד לעונשו של הנאשם דנן;
הנאשם 2 הורשע בעבירה יחידה של קשירת קשר לביצוע פשע (זיוף מטבע פשוטה), ולנוכח חלקו המוגבל כמו-גם נסיבות אישיות ייחודיות, לא יכול עונשו לשמש מדד לעונשו של הנאשם דנן;
הנאשם דנן הוא שהיה החוליה המקשרת, בין ייצור המטבעות המזויפות יחד עם הנאשם 1, לבין ההפצה המתוכננת עם הנאשם 2.
הענישה בעבירות אלה ודומותיהן מגוונת ומקשה על זיהוי של מדיניות ענישה או ענישה נוהגת. עם-זאת, סקירת הפסיקה מעלה כי היקפי פעילות דוגמת זו בענייננו הצדיקה מאסר, לרוב בכליאה ובמיעוט בעבודות שירות. כך ראו עניין יעקבי הנ"ל, בו נקבע מתחם עונשי בין שלוש לבין חמש שנות מאסר, אך במקרה חמור במיוחד; ת"פ (י-ם) 1830/06 מ.י. נ' אילוז (2006); ת"פ 9596-05-15 מ.י. נ' רון (2016), לרבות סקירה מקיפה של גזרי-דין; ת"פ 17435-08-14 פרקליטות מחוז תל אביב פלילי נ' קריכלי ( 2017) ואף בו סקירה מקיפה של גזרי-דין.
כללם של השיקולים לעיל מחייב את קביעתו של מתחם עונשי שאף סִפּו בכליאה. לעניין העונש העיקרי ייקבע אפוא מתחם בין 18 לבין 30 חודשי מאסר, ולצד עונש זה גם קנס משמעותי.
נסיבות שאינן קשורות בעבירה – מיקום העונש במתחם:
הנאשם יליד 1971, כבן 46 כיום, נשוי ואב לארבעה ילדים, שהצעיר ביניהם בן 10. מוצא הנאשם במשפחה נורמטיבית, שסבלה מצוקה כלכלית עקב שקיעת האב בחובות. הנאשם עובד אצל אחיו בתיווך מקרקעין בצורה לא סדירה, בהמשך להיעדרה של יציבות תעסוקתית לאורך חייו. גם הנאשם שקע בחובות ומשפחתו מתמודדת עם המצוקה הכלכלית ועם הליכי הוצאה לפועל.
לחובת הנאשם עבר פלילי רלוונטי: בחודש דצמבר 2013 הורשע הנאשם בגין מעורבותו בפרשה דומה בעבירת ניפוק מטבע מזויפת, אותה ביצע בחודש ספטמבר 2013. במסגרת הסדר טיעון, נדון הנאשם למאסר מותנה, קנס והתחייבות. המאסר המותנה וההתחייבות יופעלו עתה. עוד הורשע הנאשם בשנת 2002 בעבירות שבל"ר ותקיפת שוטר.
מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם, שדרכו בחיים מושפעת מדפוסי חשיבה שוליים, אינו נוטל אחריות על מעשיו, מצמצם ומטשטש את מידת מעורבותו, ומתכחש לחומרת המעשים. הנאשם רואה עצמו כאדם עובד ונורמטיבי, והשירות לא הצליח להניע אותו להתייחס להסתבכויותיו בפלילים או לבדיקה עצמית של התנהלותו. השירות מסכם ואומר שאין בסיס להמלצה שיקומית ואף לא להמלצה להארכת המאסר המותנה.
אין ספק כי הנאשם עתיד להינזק מעונש מאסר, ככל עבריין הנכנס לראשונה אל בין כתלי הכלא. אף משפחתו עתידה לסבול ממעשיו ומכליאתו: למרבה הצער, בין הנפגעים הראשונים ממעשיו של עבריין מצויה משפחתו.
הנאשם אינו נוטל אחריות ממשית למעשיו, ואין כעת מקום לשיקום או לתיקון. לכך יש להוסיף את העובדה המחמירה של הרשעה קודמת בעניין דומה.
לזכות הנאשם תעמוד הודייתו, אף שאינה משקפת תובנה למשמעות מעשיו או חרטה כנה, ואת החיסכון בזמן שיפוטי ובמשאבי ציבור; לעניין זה, יש לציין לקולא את הודייתו המלאה (לאחר תיקון מתון בכתב האישום), את הסכמתו לעיצום כספי נכבד, ואת עצם ההודאה ללא הסדר עונשי לעניין העונש העיקרי.
עוד אתן משקל-מה לחלוף הזמן, במהלכו היה נתון הנאשם בתנאים מגבילים שונים;
סיכומם של דברים מעלה, כי עתירת התביעה למיקום עונשו העיקרי של הנאשם בתחתית המתחם, עושה עמו חסד של-ממש. עם-זאת, עתירה זו סבירה ומאוזנת, ויש לאמץ אפוא את המוסכם בהסדר ולקבוע את עונשו העיקרי של הנאשם בתחתית המתחם. לעונש המאסר יצטרפו עיצומים נוספים לפי המוסכם, לרבות הפעלת המאסר המותנה בחפיפה חלקית.

סוף-דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 18 חודשי מאסר בפועל , בניכוי תקופת מעצרו 30.9.15 עד 28.10.15;
ב. אני מפעיל, בחפיפה חלקית, את המאסר המותנה בן ארבעה חודשים שהוטל ביום 12.12.13 בת"פ 36988-09-13, כך שסך הכל ירצה הנאשם 20 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מיום 30.9.15 ועד ליום 28.10.15;
ג. שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירה לפי פרק י"ב (זיוף כספים ובולים) לחוק העונשין, או כל עבירה אחרת שיש בה יסוד של זיוף או מרמה;
ד. קנס בסך 25,000 ₪, או שלושה חודשי מאסר תמורתו;
ה. אני מפעיל את ההתחייבות בסך 15,000 ₪ שהוטלה ביום 12.12.13 בת"פ 36988-09-13, וקובע כי אם לא תשולם – ייאסר הנאשם למשך חודש ימים. הקנס וסך ההתחייבות יופקדו בקופת בית המשפט בעשרה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, שהראשון שבהם לא יאוחר מיום 1.2.18, וכשמחדל או עיכוב באחד התשלומים יוביל להעמדת מלוא הסכום לפירעון מידי. בקשות לדחיית התשלום או לפריסה נוספת יוגשו למרכז לגביית קנסות;

הוראות נלוות:
א. מוצגים: מכשירים, מכונות, וחומרי גלם יושמדו, אלא אם יורה קצין משטרה על מכירתם; מטבעות מזויפות יושמדו; כל מוצג אחר, פרט לכסף, יועבר להכרעה פרטנית של קצין משטרה;
ב. הנאשם יוכל לבקש העברת פיקדון בתיק מ"ת 25923-10-15 לזכות הקנס, ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת, אך באחריות ההגנה לוודא כי הסך מצוי וזמין לקיזוז;
ב. עותק גזר הדין יועבר לידיעת שירות המבחן;

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו.

ניתן היום, י"ב חשוון תשע"ח, 01 נובמבר 2017, במעמד הצדדים.