הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 21699-12-15

לפני כב' השופטת מעין בן ארי

21714-12-15

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
נביל מכאוי (עציר)
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד מיטל סטי ועו"ד בני דורון
ב"כ הנאשם: עו"ד יהונתן שרמן
הנאשם הובא באמצעות שב"ס

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: הגענו להסכמה לפיה הנאשם יצרף שלושה תיקים נוספים שבשניים מהם תוקנו כתבי האישום (במסגרת ת"פ 21699-12-15 הודה והורשע בפני מותב זה), יוטל עליו עונש מאסר למשך 13 חודשים בניכוי כל ימי המעצר בכל התיקים שאפרט בהמשך ומאסר על תנאי.
ב"כ הנאשם: מאשר את דברי ב"כ המאשימה. הקראתי לנאשם את כתב האישום והוא מודה במיוחס לו.
הנאשם: מאשר, ידוע לי כי בית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון. מודה בכתבי האישום הנוספים.

<#2#>
הכרעת דין (שני תיקי צירוף)

נוכח הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו כדלקמן:
תיק צירוף 9487-09-15 - בעבירה של החזקת מכשירי פריצה, לפי סעיף 409 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
תיק פל"א 431292-15 - בעבירות של פריצה לרכב , לפי סעיף 413ו' סייפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977, גניבה מרכב לפי סעיף 413ד'(א) לאותו חוק.

המזכירות תסרוק את שני כתבי האישום של הצירוף לתיק האלקטורני.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשע"ו, 09/03/2016 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ המאשימה: מגיש ה גיליון הרשעות קודמות. אבקש לכבד את ההסדר הטיעון שכן הנאשם הודה והורשע בכל כתבי האישום. מדובר בכתבי אישום מתוקנים שתוקנו לקולא באופן משמעותי בהתאם לחומר הראיות, למעשה הנאשם היום ניקה את שולחנו, אין לחובתו תיקים נוספים פתוחים, הרשעתו האחרונה משנת 2013, עבירה שלא מענייננו לפיכך אבקש לכבד את ההסדר. מגישה מסמך עם פירוט ימי המאסר.

ב"כ הנאשם: מצטרף לנימוקי המאשימה. נסיבות חייו של הנאשם אינן קלות, מדובר באדם שהיה בקשר עם העו"ס שטיפל בו מחוץ לכותלי בית המשפט, באחד מתיקי הצירוף שקבוע למועד אחר בפני מותב זה שלחנו אותו כמשוחרר לבחון השתלבות בבית משפט לסמים וזה לא צלח. עקב העובדה שמדובר אז היה בדר רחוב העניין לא הסתייע, צרות אחר כך הוא נעצר בתיק אחר שגם עליו אנו מדברים היום. הנאשם פנה אליי בביקורי האחרון אצלו ומסר שהופסק לתת לו טיפול ועקב כך הוא אושפז באיכילוב, מכתב שאני שלחתי לקצין האסירים לא קיבלתי עליו תגובה אבקש שבית המשפט ייתן הוראה שיידרש לעניין זה בבית המעצר. ההסדר ראוי ואבקש לכבדו. אני מדגיש כי אין לנאשם עבירות קודמות בתחום הרכוש.

הנאשם: מתנהגים אליי בגזענות בגלל שאני ערבי. הפסיקו לתת לי טיפול בלי שום סיבה. נותנים לי היום טיפול שלא מתאים לי. כשהייתי במיון אמרו לי שאני מקבל טיפול שלא מתאים לי.

<#4#>
גזר דין
(תיק שבכותרת, ת"פ 24074-10-15, ת"פ 9487-09-15, פל"א 431292/15)
  
1. הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירות רכוש כפי שמפורט בהכרעות הדין, שביצע במהלך שנת 2015.

2. נוכח הודיית הנאשם, נטילת האחריות, צירוף כלל התיקים שתלויים ועומדים, נסיבותיו האישיות, העובדה כי אין בעברו הרשעות מתחום הרכוש, ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי, ואני מוצאת לאמצו.

3. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר בפועל למשך 13 חודשים בניכוי ימי מעצרו: 15.4.15 עד 17.4.15, 7.10.15 עד 20.10.15, מיום 10.12.15 עד היום.
ב. מאסר למשך 6 חודשים, ואולם הנאשם לא יישא עונש זה אלא אם תוך שנתיים יעבור עבירה בה הורשע.

4. המוצגים יחולטו/יושמדו/יושבו לבעליהם על פי החלטת קצין משטרה.

5. ככל שהופקד פיקדון בתיק על ידי הנאשם, ובהיעדר מניעה על פי דין, יש להחזירו לידיו או לידי גורם אחר לפי בקשת הנאשם.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מהיום.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשע"ו, 09/03/2016 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

<#6#>
החלטה

המזכירות תבטל את הדיונים הקבועים בתיקי צירוף, כדלקמן: 24074-10-15 ביום 23.6.16 בפניי, ת"פ 9487-09-15 בפני כב' השופט דרויאן ביום 19.4.16.

אין להביא את הנאשם למועדים האמורים.

בשל הנתונים שעלו מדברי ב"כ הנאשם והנאשם עצמו שאף נלקח לבית החולים, ראיתי להפנות העתק פרוטוקול לקצין האסירים על מנת לבחון את הטיפול המתאים לנאשם.
<#7#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשע"ו, 09/03/2016 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת