הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 17158-11-15

מספר פל"א 351109/2015

לפני כבוד השופטת מעין בן ארי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
אחמד אלגבור (עציר) ת.ז. XXXXXX881

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד מיטל סטי
ב"כ הנאשם: עו"ד פינרסקי
הנאשם בליווי שב"ס (אסיר)
פרוטוקול

ב"כ המאשימה: הגענו להסכמה לפיה הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן, שמוגש על ידי כעת, יורשע, ונעתור במשותף לעונש של שמונה חודשי מאסר, הפעלה של מאסר מותנה בן שלושה חודשים בחופף באופן בו שישה חודשים ירוצו במצטבר למאסר הוא מרצה כעת, מאסר על תנאי.

<#2#>
החלטה

המזכירות תוודא סריקת כתב האישום המתוקן לתיק האלקטרוני.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ז, 03/07/2017 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ הנאשם: מאשר את דברי ב"כ המאשימה. הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן והוא מודה במיוחס לו.
הנאשם: מאשר, ידוע לי כי בית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

<#4#>
הכרעת דין

נוכח הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן, בעבירה של הסגת גבול, לפי סעיף 447(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ז, 03/07/2017 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ המאשימה: מגישה גיליון הרשעות קודמות ומאסר מותנה. אבקש לכבד את ההסדר בשים לב לתיקון כתב האישום, בשים לב לחומרים שונים שנמצאו בחומר החקירה ביחס למורכבות מצבו הנפשי של הנאשם, בשים לב לכך שנגזר דינו בחודש מרץ 2017 בתיק שהתנהל בירושלים, דברנו שבמכלול הנסיבות ניתן לסיים את התיק בהסדר שהוצג, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם: מצטרף לדברים. הנאשם צירף את כל כתבי האישום שתלויים ועומדים. חסך זמן שיפוטי, לקח אחריות וזאת גם בנוסף למצבו הנפשי המורכב, אנוס בורים שבנסיבות האלו ההסדר ראוי ונבקש לכבדו.
אציין שהוא וויתר על עדכון וועדת אבחון למרות שהוא מחכה מאז דצמבר 2015 וזאת למרות שהתקבלו מספר החלטות של בית המשפט והדבר טרם קרה עד למועד זה.

הנאשם: סליחה על הכל. אני מודה לתביעה ולעורך הדין שלי.

<#6#>
גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של הסגת גבול, שביצע ביום 9.8.15.

2. נוכח הודיית הנאשם, נטילת האחריות, מצבו הנפשי של הנאשם כפי שעולה גם מגיליון הרשעותיו, ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי, ואני מוצאת לאמצו.

3. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. שמונה חודשי מאסר בפועל.
ב. אני מורה על הפעלת שלושה חודשי מאסר מת"פ 30774-11-12 מיום 4.12.13.
ג. המאסר שהוטל והמאסר שהופעל ירוצו בחופף ובמצטבר כך שהנאשם ירצה שישה חודשי מאסר במצטבר למאסר אותו הוא מרצה כעת וזאת בניכוי ימי מעצרו 5.11.15 עד 8.11.15.
ד. מאסר למשך 4 חודשים, ואולם הנאשם לא יישא עונש זה אלא אם תוך שנתיים יעבור עבירה בה הורשע.

4. המוצגים יחולטו/יושמדו/יושבו לבעליהם על פי החלטת קצין משטרה.

5. ככל שהופקד פיקדון בתיק על ידי הנאשם, ובהיעדר מניעה על פי דין, יש להחזירו לידיו או לידי גורם אחר לפי בקשת הנאשם.

 זכות ערעור לבית משפט המחוזי בתוך 45 ימים מהיום.

<#7#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ז, 03/07/2017 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת

ב"כ הנאשם: ציינתי בטיעוניי כי התנהלות הוועדה הייתה לא תקינה בעניין זה ואציין כי לוועדה היו את כל פרטי ההתקשרות איתי.

<#8#>
החלטה

בשים לב לדברי בא כוח הנאשם, ראיתי להעיר כי אכן לא ניתן לקבל את התנהלות וועדת האבחון אשר למרות החלטות ברורות של בית המשפט, לא הגישה חוות דעת כנדרש אודות הנאשם.

אודה לוועדה אם תבחן התנהלותה לבל תשנה.

המזכירות תשלח העתק לאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הגב' ענבל לוריא, מפקחת מחוז ירושלים.

<#9#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ז, 03/07/2017 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי , שופטת