הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 15016-10-15

לפני כבוד השופט רועי פרי

המאשימה:

מדינת ישראל
באמצעות תביעות תל אביב
ע"י עו"ד נדב שחם

נגד

הנאשם:
פראס אבו קיעאן
ע"י ב"כ עו"ד נאשף דרוויש

גזר דין

1. הנאשם הורשע עפ"י הודאתו, במסגרת הסדר טיעון דיוני, בעבירה של הסעת תושב זר השוהה שלא כדין, לפי סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל.
2. נטען עפ"י כתב האישום המתוקן כי ביום 29.9.15 , בשע ת בוקר, סמוך לכפר שמריהו, הסיע הנאשם ברכבו שניים מתושבי האזור שאין בידם היתרי כניסה או שהיה או תעסוקה בישראל כנדרש על פי חוק.
3. לא נקשר הסדר עונשי בין הצדדים והנאשם נשלח לקבלת תסקיר מאת שירות המבחן ולחוו"ד הממונה על עבודות השירות.
4. התובע המלומד, עמד על נסיבות ביצוע העבירות שבוצעו לטענתו על רקע כלכלי ולאחר תכנון מוקדם, הערכים המוגנים ועברו הפלילי והתעבורתי של הנאשם (ת/1 ות/2). כמו כן, הפנה למאסר המותנה בר הפעלה הקיים לחובת הנאשם והתחייבות להימנע מעבירה ע"ס 10,000 ₪ עליה חתם הנאשם (ת/3 ות/4). התובע המלומד הפנה לחומרת ביצוע העבירה ולפוטנציאל הנזק, היקף התופעה והקושי באיתור נאשמים מסוג דא. לפיכך, עתר התובע למתחם עונש הולם שנע בין מ ס' חודשים שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל- 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל. התובע הפנה לתסקירי שירות המבחן וטען כי המדובר בתובנה ראשונית בלבד מצד הנאשם וחרף שמדובר בנאשם צעיר בעברו הרשעה זהה לצד מאסר מותנה בר הפעלה, שלא הרתיעו מלשוב ולבצע אותה עבירה. התובע ביקש למקם את הנאשם במרכז המתחם, תוך הפעלת ההתחייבות הכספית והמאסר המותנה במצטבר לצד ענישה נלווית. הפנה להוראות החוק והפסיקה ועתר לחילוט הרכב ופסילת רישיון הנהיגה, שכן קיימת זיקה ישירה בין הרכב לביצוע העבירה.
5. הסנגור המלומד, עשה ככל שניתן לטובת מרשו תוך שלימד עליו סנגוריה רהוטה. הסנגור המלומד עמד על נסיבות ביצוע העבירה, טען כי יש ללמוד עליהן מהעולה בכתב האישום בלבד, כאשר הדגיש כי העבירות לא בוצעו לאחר תכנון מוקדם ולא לשם צורך כלכלי. הסנגור המלומד עתר למתחם עונש הולם שמתחיל מ מאסר על תנאי ומסתיים בתקופה קצרה של מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות.
הסנגור המלומד הפנה לנסיבות חייו של הנאשם, בן 28, שאמור להתחתן בקרוב ונמצא במסגרת תעסוקתית קבועה בתחום עבודות הבניין שבמסגרת עבודתו מסיע עובדים. עוד הפנה לכך שהעבירות מושא תיקנו והעבירות מושא כתב האישום בגינו הוטל עליו המאסר על תנאי בוצעו בתקופה סמוכה, כאשר מאז ביצוען ועד היום חלפו עברו כ-5 שנים, בהם השתקם הנאשם, שינה את אורחות חייו בתקופה זו, חזר לדרך הישר ולמסלול נורמטיבי ולא נפתחו כנגדו תיקים חדשים. עוד הפנה הסנגור לאמור בתסקיר המשלים מאת שירות המבחן לעניין השיקום והשינוי במסלול חייו של הנאשם. הסנגור ביקש כי בית המשפט יסטה ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום וישית על הנאשם ענישה בדמות הארכת המ אסר על תנאי. לעניין החילוט, ההגנה הסכימה לחילוט הרכב במסגרת ההודאה. לעניין פסילת רישיון הנהיגה, הנאשם נפסל שיפוטית, במסגרת התנאים המגבילים שהוטלו ע ליו (מ"ת 15043-10-15) תקופה המגעת לכדי למעלה משנה והסנגור ביקש להסתפק בתקופה זו ו להסתפק בפסילה מותנית, לאור העובדה כי פסילת רישיון משמעה פגיעה קשה ביכולתו של הנאשם להתפרנס. הסנגור השאיר את רכיב הקנס לשיקול דעת בית המשפט והסכים להתחייבות.
6. הנאשם בדברו האחרון הביע חרטה על מעשיו וציין כי עובד כיום בבניין.
דיון והכרעה
7. על פי תיקון 113 לחוק העונשין, העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, אשר מכוון ליצירת יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיה ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו.
על בית המשפט, בקביעת מתחם העונש ההולם, להתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, הערך המוגן שבבסיס העבירה ומידת הפגיעה בו, ובמדיניות הענישה הנוהגת.

8. נסיבות ביצוע העבירה מושא תיקנו, מלמד ות כי הנאשם הסיע באמצעות רכב שבבעלותו, 2 תושבי האזור, במרכזה של הארץ, שאין בידם היתרי כניסה או שהיה או תעסוקה בישראל כנדרש על פי חוק. הנאשם ביצע את העבירות בגפו וחלקו בביצוען הוא משמעותי ובלעדי, והכל מטעמים כלכליים (ראו הרקע לביצוע העבירות כמפורט בדברי הנאשם לשירות המבחן). עם זאת אין כל אינדקציה ביטחונית ועל כן אני מניח לטובת הנאשם כי מטרת ההסעה היתה לצרכי עבודה.
9. חוק הכניסה לישראל מגן על ערכים מרכזיים שעניינם שלום הציבור וביטחונו. עבירות בניגוד להוראותיו של חוק זה טומנות בחובן סיכון פוטנציאלי לביצוע מעשי טרור ופיגועים. מי שמסייע לשוהים בלתי חוקיים בהסעה או העסקה, עלול לתרום גם אם בעקיפין, לטרור ולאלימות. בנוסף, מגן החוק על ערכים נוספים שהינם ריבונותה של מדינת ישראל והסדר החברתי שבהסדרת כניסתם ושהותם של זרים לתחומי המדינה. סדר זה הוא חיוני לביטחון הצ יבור וכן ליציבות חברתית וכלכלית – ת"פ 481-09-16 מדינת ישראל נ' עומר בשיר (3.4.17) והפסיקה הרבה המצוטטת שם.
10. הערכים המוגנים בעבירה של הסעת שב"ח בפרט, הם זכותה של המדינה לקבוע מי הבא בשעריה והקטנת הסיכון הביטחוני - ראו רע"פ 5861/11 דניאל נ' מדינת ישראל (2011). בענייננו המדובר בפגיעה של ממש בערך החברתי.
11. לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, עמדתי על נסיבות ביצוע העבירות, הערכים המוגנים והפגיעה בהם, בשים לב למדיניות הפסיקה הנוהגת, מצאתי לקבוע מתחם עונשי הולם שנע בין מאסר קצר שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר לריצוי בפועל, לצד ענישה נלווית הכוללת רכיבים כספיים ופסילת רישיון נהיגה.
ראו בין היתר: רע"פ 8344/15 עלי מחאמיד נ' מדינת ישראל (8.12.15); רע"פ 7726/13 גמעה נסאסרה נ' מדינת ישראל (8.1.14); עפ"ג (ב"ש) 58809-10-13 עאווני אבו מחארב נ' מדינת ישראל (1.1.14); ת"פ 481-09-16 מדינת ישראל נ' בשיר (3.4.17); ת"פ (רחובות) 60312-01-13 מדינת ישראל נ' אברהים אבו סבית (9.3.15); ת"פ (ת"א) 6303-08-14 מדינת ישראל נ' אלתיתי (13.4.16); ת"פ (ת"א) 51984-09-14 מדינת ישראל נ' מוהנאד חרובי (3.3.16); ת"פ (ת"א) 36789-11-15 מדינת ישראל נ' אבו עאייש (13.3.18); רע"פ 2572/16 חננאל סויסה נ' מדינת ישראל ((6.4.16); ת"פ (ק"ג) 58422-05-15 מדינת ישראל נ' יסאם נסאסרה (25.6.17).

מיקומו של הנאשם בתוך המתחם

12. הנאשם בן 28, הודה בפתח משפטו, חסך בזמן שיפוטי, בזמנה של התביעה הכללית ובזמנם של עדי התביעה. מאז קרות האירוע, עברו חלפו כ- 5 שנים ולא נפתחו כנגד הנאשם תיקים חדשים.

ההליך נדחה מעת לעת, לצורך קבלת תסקירי שירות המבחן, חוות דעת ממונה, ובתוך כך גם חילופי מותבים.

13. לתיק הוגשו שני תסקירים מאת שירות המבחן.
שירות המבחן סוקר את נסיבות חייו של הנאשם, תושב חורה, השביעי בסדר הלידה במשפחה המונה זוג הורים ו- 13 ילדים.
לנאשם הרשעה קודמת בשתי עבירות של הסעת שב"ח משנת 2014, נדון למאסר בעבודות שירות ולענישה נלווית.
לטענתו משהוצע לו לעבוד בהסעת שוהים בלתי חוקיים התפתה להסכים וביצע זאת לצרכי פרנסה.
עשה כן במשך שבועיים עד שנתפס.
ביטא מוטיבציה מילולית לשינוי בהתנהלותו, נטל אחריות על המיוחס לו, עם זאת הפחית מחומרת ביצוע העבירה והביע עמדה מצמצמת.
שירות המבחן המליץ להטיל על הנאשם מאסר לריצוי בעבודות שירות, תוך הפעלת המאסר המותנה.
בתסקירו העדכני הביע הנאשם הבנה כי העבירה שביצע מלמדת על סיכון. כיום עובד בהסעת עובדים לאתרי בניה. שירות המבחן מציין כי מאז פתיחת ההליך לא נפתחו כנגד הנאשם תיקים חדשים, ומשכך חוזר השירות על המלצתו להטיל על הנאשם מאסר בדרך של עבודות שירות לצד פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית, אשר תאפשר אפיק שיקומי לנאשם.

14. הנאשם כאמור נטל אחריות על מעשיו, הביע חרטה. לחובתו הרשעה קודמת בשתי עבירות של הסעת שב"ח, נדון למאסר בן 3 חודשים בעבודות שירות, למאסר מותנה בן 6 חודשים וענישה נלווית.
לנאשם עבר תעבורתי המורכב מברירות משפט, ללא תאונות דרכים בעברו, נהיגה בזמן פסילה או בשכרות.

15. מכלל הטעמים דלעיל, בהינתן הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, לרבות חלוף הזמן, גילו הצעיר של הנאשם, נסיבותיו האישיות, חתונתו הקרבה, נטילת אחריות והבעת חרטה, חסכון בזמן, אי פתיחת תיקים חדשים, יציבותו התעסוקתית כיום והמלצת שירות המבחן אליבא דתסקירו, מצאתי למקם את הנאשם בשליש התחתון של מתחם העונש ההולם.

לא מצאתי כי בתיק זה מתקיימות הנסיבות האמורות בסעיף 40ד לחוק העונשין לסטות ממתחם העונש ההולם או הארכת המאסר המותנה לפי סעיף 56 לחוק העונשין.

אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים שירוצו בדרך של עבודות שירות.
הנאשם יתייצב לריצוי עבודות השירות ביום 1.4.20 עד השעה 08:30, במפקדת שב"ס, מחוז דרום, באר שבע, כשהוא מצויד בתעודת זהות.

אני מפעיל את המאסר המותנה מושא תיק בית משפט השלום בבאר שבע,
ת"פ 6468-11-13 מיום 19.10.14, בן 6 חודשים , במצטבר ובחופף למאסר אותו הטלתי בסעיף 1 לעיל, כך שחציו ירוצה במצטבר וחציו בחופף.

למען הסר ספק ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל, כולל הפעלת התנאי, בדרך של עבודות שירות.

מאסר על תנאי בן 6 חודשים למשך 3 שנים והתנאי שלא יעבור עבירה על חוק הכניסה לישראל.

קנס בסך של 2000 ₪ או 40 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם עד ליום 1.3.20.

הפעלת ההתחייבות הכספית על סך 10,000 ₪ מושא תיק בית משפט השלום בבאר שבע, ת"פ 6468-11-13 מיום 19.10.14. ההתחייבות תשולם ב- 5 תשלומים, חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.4.20 ואילך.
אי תשלום במועד, יגרור להעמדת מלוא היתרה לפרעון מיידי.

לאור הפסילה השיפוטית שהוטלה על הנאשם במסגרת התנאים המגבילים בתיק מ"ת 15043-10-15 אני מסתפק בפסילה זו.

חילוט בהסכמה של רכבו של הנאשם, מסוג טויוטה, מ.ר. 82-511-27.

אני מזהיר את הנאשם כי אי מילוי עבודות השירות עלול להוביל להפקעתן וריצוי יתרת התקופה מאחורי סורג ובריח.

צו כללי למוצגים – ככל שישנם מוצגים בתיק זה יטופלו בהתאם להחלטת קצין משטרה מוסמך.

ככל שקיימים פיקדונות בתיק זה או בתיקים קשורים – מ"י/מ"ת – הקנס והתחייבות יקוזזו מההפקדה, בהסכמת ההגנה באולם, וככל שתיוותר יתרה תושב לב"כ הנאשם, בכפוף לכל דין או החלטה אחרת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 ימים מהיום.

המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לשירות המבחן ולממונה על עבודות השירות.

ניתן היום, ג' שבט תש"פ, 29 ינואר 2020, במעמד הצדדים.