הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ט 61548-09-19

לפני כבוד השופטת שרון הינדה

התובעים:
בשר לכל חיים פסקוביץ ובניו בע"מ

נגד

הנתבע:
נחום ברזילי

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, אני ממנה כמומח ית מכריעה את הגב' פנינה אריאלי , שכתובתה לוי אשכול 50, ת"א, טל' 052-XXXX323 לבחינת חתימת הנתבע על שטר החוב.
המומחית מתבקש ת להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח ז הותם של הצדדים, קיימת מניעה מצדה מלשמש מומח ית מטעם בית המשפט בתיק זה.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחית בתוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם, שטר החוב - מקורי ככל שיידרש, ודוגמות חתימה ככל שיידרשו.
המומחית תעביר לצדדים דרישת שכר טרחתה בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו.
בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחית בחלקים שווים.

המומחית לא תחל במלאכתה בטרם יוסדר שכרו.
המומחית תמציא חוות דעתה לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים ממועד קבלת חתימות הצדדים.
שאלות הבהרה יופנו למומחית תוך 15 ימים מעת קבלת חוות הדעת והמומח ית מתבקש ת להשיב עליהן בתוך 20 יום.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחית, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט ויודיעו תוצאות המשא ומתן ביניהם לתיק בית המשפט בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.
תז"פ ליום 20.2.21.
המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים ולמומח ית.
ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"א, 08 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.