הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ט 5279-04-18

מספר בקשה: 1
לפני כבוד הרשמת קרן כ"ץ

המבקשים:
ליזט סימנופור

נגד

המשיבים:
אי.אר.אן. ישראל בע"מ

החלטה

לאחר עיון בהתנגדות לביצוע שיק  ע"ס 650 ₪/בבקשת הרשות להגן, ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 205 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ניתנת בזאת למבקשת רשות להגן על יסוד הטענות שפורטו בהתנגדות ובבקשה להארכת המועד. בין היתר, נטען שהחתימה על ההמחאה אינה חתימתה של המבקשת, אלא של בן זוגה בחשבון משותף. נטען כי לפי הדין, ללא חתימה אין לחייב המבקשת בתשלום השטר, ולא ניתן לתבוע אותה תביעה שטרית לשלמו גם אם מדובר בחשבון משותף . טענת הגנה טובה זו מקנה רשות להגן.
לכן ניתנת רשות להתגונן ומוארך המועד  בהתאם להלכה בעניין ע"א (באר-שבע) 1229/01- שושנה בוקסבאום נ' ארמונד מלכה. תק-מח 2002(2), 4751, שכן טיעוני ההגנה הטובים מהווים אף הם טעם להארכת מועד.
לפיכך, ניתנות ההוראות כדלקמן:
1.         המזכירות תפתח תיק אזרחי בסדר דין מהיר לפי פרק טז1 (תקנות 214א-214טז) בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 , שעניינן תובענות בסדר דין מהיר ובכפוף להוראות שלהלן.
2.         התצהיר התומך בהתנגדות ישמש כתב הגנה.
3.         הצדדים יגישו תצהירי אימות וגילוי מסמכים מוקדם תוך 30 ימים מהיום.
4.         תצהירי עדות ראשית יוגשו במקביל תוך 45 ימים מהיום.
            הצדדים יגישו עותק כרוך, מדוגלן וממוספר לביהמ"ש לנוחיות המותב השיפוטי שידון בתובענה.
5.         המזכירות תקבע כעת ישיבה מקדמית בפני מותב שיפוטי, במעמד בעלי הדין שתאריכו יהיה לאחר תום המועדים הנ"ל ולא לפני יום 12.6.18.
תשומת לב הצדדים, שדין אי התייצבות לישיבה המקדמית, כדין אי התייצבות למשפט.
6. הדיון הקבוע בפני ליום 5.6.18 מבוטל. המזכירות תעדכן את יומני בהתאם ותשלח החלטתי זו לצדדים. ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ח, 15 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.