הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ט 26122-03-16

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה רשמת קרן כ"ץ

מבקשת

דולורס אקרמן

נגד

משיבה

עקיבא - לכיש טורס בע"מ

החלטה

בפני מונחת התנגדות לביצוע שטר על סך של 1,465,518 ₪ שהוגשה במועד על מלוא הסכום.
המבקשת לא התייצבה לדיון שנקבע להתנגדות. ב"כ המשיבה הסכים לוותר על חקירת המבקשת והצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.
להלן יובאו עיקרי טענות המבקשת כפי שהועלו בהתנגדות ובסיכומים:
המבקשת הינה אלמנה בת 80. בנה של המבקשת, מר לואיס, סובל מבעיות קוגניטיביות ובריאותיות ומתגורר בביתה של המבקשת, יחד עם ילדיו.
בין בנה של המבקשת, לבין מר ישראל מרדכי קופלוביץ' (להלן: "מר קופלוביץ'") התפתחו קשרי חברות. מר קופלוביץ' נסע פעמים רבות לארצות הברית ביחד עם בנה של המבקשת בטענה כי הנסיעות נדרשות לצורך טיפולים רפואיים עבור בנה של המבקשת. לטענת המבקשת, בפועל, לא התקיימו טיפולים רפואיים במהלך אותן נסיעות אשר כל מטרתן הייתה לקבל כספים מהמבקשת.
לצורך נסיעות אלו, ביקש מר קופלוביץ' מהמבקשת שיק למטרת ביטחון בלבד. עקב קשרי הידידות בין בנה לבין מר קופלוביץ' ומתוך תמימות, מסרה המבקשת את השיק למר קופלוביץ' כשלא נקוב על גביו סכום. בנוסף לשיק נשוא ההתנגדות, המבקשת מסרה לידי מר קופלוביץ' שיק נוסף אשר מולא אף הוא בסכום גבוה של 839,473 ₪.
המבקשת מדגישה כי בנוסף לשיקים שניתנו לביטחון, נשאה המבקשת בעלויות הנסיעות והאירוח של בנה ושל מר קופלוביץ' בארה"ב וכן שילמה בגינם סכומים נוספים המגיעים עד לסך של 300,000 ₪. זאת ועוד, המבקשת טוענת כי מר קופלוביץ' השתמש בכרטיס האשראי שלה, ללא רשותה, וחייב אותו בסכומים ניכרים.
המבקשת טוענת כי לא קיבלה כל תמורה בעבור השיק נשוא ההתנגדות דנן ולכן כלל לא חייבת כספים למשיבה.
המבקשת טוענת כי המשיבה אינה אוחזת כשורה בשיק. המבקשת מסרה את השיק לידיו של ישראל עקב יחסי האמון שהיו בין הצדדים.
כמו כן, המבקשת טוענת כי אין חולק כי המשיבה הינה צד קרוב בעסקה ודי שהמבקשת תראה שיש לה הגנה כלפי הצד הקרוב ומכיוון שהגנה כזו אכן עומדת למבקשת, יש לתת לה את הרשות להגן. כמו כן נטען כי המשיבה לא הציגה כל פירוט בקשר לחוב אצלה בגין נסיעות הבן.
באשר לאי התייצבותה של המבקשת לדיון, ב"כ המבקשת הסביר בסיכומים כי חרף ניסיונותיו ליצור קשר עם המבקשת, ניסיונותיו לא צלחו ולמיטב ידיעתו, המבקשת עזבה את הארץ. עם זאת, טוען ב"כ המבקשת כי היא לא זנחה את ההליך והוא ממשיך ופועל מטעמה. באשר לאי התייצבותה של המבקשת לדיון, טוען ב"כ המבקשת לראשונה בסיכומי התשובה לתגובה כי לא ידעה על קיומו של הדיון, מאחר ולא ניתן היה ליצור עמה קשר ולעדכן אותה במועד הדיון החדש שנקבע בהתנגדות. עוד נטען בסיכומי התגובה כי המבקשת שילמה למשיבה את כל עלויות הטיסות.

להלן יובאו עיקרי טענות המשיבה כפי שהועלו בסיכומים:
המשיבה הינה חברת לנסיעות ותיירות.
המשיבה טוענת כי מבדיקה שערכה באמצעות מכריה של המבקשת וכן בהתאם להודעתו של ב"כ המבקשת, עולה כי המבקשת אכן עזבה את הארץ.
בהתנגדות נקבעו שני דיונים ולשניהם לא התייצבה המבקשת. באשר לדיון הראשון, המבקשת הגישה באמצעות ב"כ בקשה לדחיית מועד הדיון עקב מצבה הבריאותי. הבקשה הוגשה בסמוך למועד הדיון והמשיבה, אשר התייצבה לדיון, נתנה את הסכמתה לדחייתו למועד אחר. באשר לדיון השני, המבקשת לא התייצבה אף לדיון שנדחה לבקשתה וזאת מבלי לעדכן את בית המשפט או את ב"כ. מאחר ולאור הודעתו של ב"כ המבקשת וכן מבדיקה שערכה המשיבה, עולה כי המבקשת עזבה את הארץ ומכאן טוענת המשיבה לזניחת ההליך ע"י המבקשת.
המשיבה מדגישה כי הסכמתה לוותר על חקירת המבקשת נבעה מהסברה כי המבקשת לא מתייצבת לדיונים עקב מצב בריאותי וככל והיה ידוע לה שאין זה מצב הדברים, לא הייתה מוותרת על חקירת המבקשת על התצהיר הנלווה להתנגדות. מאחר והמבקשת אינה מתייצבת לדיונים מבלי לעדכן בכך את ב"כ או את בית המשפט, יש לראות בפעולותיה של המבקשת זניחת ההליך ולדחות את ההתנגדות שהגישה המבקשת.
בנוסף, טוענת המשיבה כי דין ההתנגדות להידחות לגופה, זאת בהתבסס על תצהיר המבקשת. לטענת המשיבה, השיק נשוא ההתנגדות דנן ניתן למשיבה לצורך רכישת כרטיסי טיסה. לכן, אין כל בסיס לטענת כישלון התמורה, שכן המבקשת עצמה מודה בתצהירה כי בנה ומר קופלוביץ' נסעו לארה"ב פעמים רבות ולפיכך, ניתנה תמורה בגין השיק.
באשר לסכום הגבוה הנקוב בשיק, המשיבה טוענת כי הינה אחת מחברות התיירות הגדולות בארץ ולכן נותנת אשראי בסדר גודל זה ואף למעלה מכך ללקוחות עסקיים ו/או אמידים. המשיבה טוענת כי המבקשת הינה לקוחה וותיקה של המשיבה ובעברה הייתה אישה אמידה, אשר בחרה לנצל את האשראי הגבוה שקיבלה מהמשיבה ורכשה נסיעות רבות לארה"ב עבור בנה ומר קופלוביץ' אך נמנעה לשלם עבור נסיעות אלו.

לגופה של החלטה:
באשר לטענת המשיבה כי המבקשת זנחה את ההליך, המבקשת מיוצגת ע"י ב"כ והסיכומים מטעמה הוגשו. המבקשת אמנם לא התייצבה לדיונים ועם זאת, המשיבה הסכימה לוותר על חקירת המבקשת במועד הדיון. כמו כן, בית המשפט רשאי לתת את החלטתו על יסוד ההתנגדות בלבד, זאת בהתאם לתקנה 205 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984. לפיכך, אין חובה לחקור את המבקשת על תצהירה ולכן טענת זניחת ההליך נדחית. כמו כן, במהלך הדיון שהיה קבוע בפני ליום 21.6.16 וכפי שעולה מהפרו טוקול, לא היה ברור לב"כ המבקשת מדוע המבקשת לא התייצבה לדיון. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון קודם לכן, הוטלה החובה על ב"כ לעדכן את המבקשת בדבר מועד הדיון השני ואיבד את הקשר עמה 3 ימים בלבד לפניו. מכאן שהספיק לידע אותה בטרם איבד את הקשר עימה. לכן, משממשיך ב"כ לייצגה ולהגיש סיכומים מטעמה, אין מניעה לדון בהתנגדות לגופה.
המבקשת טוענת כי מסרה את השיק נשוא ההתנגדות, אשר לא נקוב על גביו סכום, לידי מר קופלוביץ' כשיק ביטחון לצורך מימון הנסיעות של בנה של המבקשת ומר קופלוביץ' (ראו ס' 6 לתצהירה של המבקשת) .
ברור שעלות כרטיסי הטיסה היא חלק ממימון הנסיעות להם התחייבה המבקשת ואף טוענת ששילמה אותן. עם זאת, המבקשת לא פירטה באיזה אופן נרכשו כרטיסי הטיסה, מאיזו חברה נרכשו, מה היו מועדי הטיסות ויעדיהן בארה"ב, משכן והיקפן, לא פירטה כמה נסיעות הוזמנו, כיצד שולמו עלויות הנסיעה וכמה מתוכן שולמו על ידה כנטען. כמו כן, המבקשת לא צירפה כל קבלה או כל אסמכתא מכל סוג בגין כך שה מבקשת אכן שילמה בפועל עבור נסיעות אלו למשיבה או לגורם אחר. לכן, משהודתה המבקשת כי הנסיעות בוצעו, הרי שהתקבלה תמורה מלאה בגין העסקה. לכן גם טענתה הכללית כי לא התקבלה תמורה נסתרה והופרכה כהגנת בדים מתצהירה עצמה.
עוד טוענת המבקשת כי המשיבה איננה אוחזת כשורה בשיק, זאת מאחר והשיק נמסר למר קופלוביץ' והמבקשת אינה יודעת כיצד הגיע השיק בפועל לידיה של המשיבה. עם זאת, גם טענה זו לא מפורטת ועמומה. המבקשת לא מתייחסת לזהות הנפרע אשר נרשם על גבי השיק ומתצהירה לא ניתן להסיק בבירור האם מסרה למר קופלוביץ' שיקים שנרשם בהם הנפרע או לא.
המבקשת לא רק שלא פירטה את כל האמור לעיל, אלא הסתפקה בטענה כללית כי איננה חייבת למשיבה כספים (ס' 16 לתצהירה של המבקשת). העדר פירוט מטעמו של מבקש בשלב דיוני זה נקבע בפסיקה כטעם לדחיית ההתנגדות, לעניין זה ראו בש”א 8278/00 קיבוץ עין הכרמל נ’ בנק הפועלים בע”מ - פורסם במאגרים משפטיים, 01.08.06.
מאחר והטענותיה של המבקשת אינן מפורטות כפי שצוין לעיל, אני מורה על דחיית ההתנגדות שהגישה המבקשת. המשיבה רשאית להמשיך ולפעול בהליכי הוצל"פ נגד המבקשת.
המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הדיון בבקשה בסך של 5,000 ₪.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ שני הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ו, 25 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.