הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ט 11781-05-20

לפני כבוד השופטת דלית ורד

התובעת:
מיכמן בס"ד בע"מ

נגד

הנתבע:
מוסטפא זועבי

החלטה

לפני בקשת רשות להתגונן בגין שטר חוב בסכום של 93,600 ₪, נושא תאריך 20.12.18.
רקע ותמצית טענות הצדדים:
המבקש טען כי ביום 5.5.2019 פנה למשיבה על מנת לנכות שתי המחאות בסך של 93,600 ₪ אשר זמן פירעונן הינו 31.8.2019. המבקש לא הכחיש את קבלת הניכיון על פיה קיבל סכום במזומן בגין שתי ההמחאות.
המבקש טוען כי בטרם עריכת עסקת הניכיון, המשיבה פנתה טלפונית לבעל החשבון, מושך ההמחאות, מר חמודה חטיב, וקיבלה את אישורו כי להמחאות יש כיסוי, ורק לאחר מכן מסרה לו את הסך של 83,866 ₪.
המשיבה ציינה בדיון כי ההמחאות חוללו, ולכן הוגשו לביצוע בהוצאה לפועל. ה הליך המקביל בהוצאה לפועל ננקט הן כנגד המושך והן כנגד המבקש, כאשר לטענתה המבקש חתום על גב ההמחאות כמסב. לטענתה, לא שולם לה דבר בגין החוב.
טענות המבקש :
טענתו הראשונה של המבקש היא כי לא חתם על שטר החוב שהוגש לביצוע כאמור. בדיון אשר התקיים בפני, אישר המבקש כי בתחילת ההתקשרות עם המשיבה פתחו לו תיק, הוא מסר תצלום של תעודת הזהות שלו, ובהמשך ביצע עסקאות ניכיון עם המשיבה, כולל בשנת 2018. כן אישר כי קיבל מהמשיבה כספים בעקבות עסקת ניכיון ההמחאות לעיל.
המבקש ציין כי ההמחאות נמסרו למשיבה ביום 5.5.2019 בעוד שטר החוב נושא תאריך 20.12.18. הדבר מוכיח, לטענתו, כי המשיבה מנסה להתעשר על חשבונו.
כלומר, טענתו של המבקש הינה כי חתימתו על שטר החוב זויפה.
בדיון אישר המבקש כי ביצע עם המשיבה עסקאות ניכיון קודמות, וכדבריו : "כן, כמעט 4-5 עסקאות אותו הדבר" .
סעיף 23(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש], קובע כך : "חתימה על שטר שהיא מזויפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פירעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פירעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו".
הכלל הוא כי מקום בו הנתבע מכחיש כי חתימתו היא זו המתנוססת על גבי השטר, הנטל להוכיח את אמיתותה של החתימה הינו על התובע, בהתאם לכלל לפיו המוציא מחברו עליו הראיה (ראו בספרו של שלום לרנר, דיני שטרות (מהדורה ראשונה), 1999, עמוד 287.
במקרה דנן, המבקש אישר כי עם תחילת ההתקשרות עם המשיבה בוצעה פתיחת תיק כרגיל, אך כשהוצג בפניו ההסכם מיום 20.12.18, אשר כותרתו "כתב התחייבות והסכם מסגרת לניכיון שיקים מסחריים והלוואות", טען תחילה כי החתימה לא ברורה והנייר לא קריא, אך בהמשך אישר "אני פתחתי תיק וחתמתי".
יצוין כי שטר החוב נושא אותו תאריך, היינו 20.12.18. לכן אין ממש בטענת המבקש לפיה העובדה ששטר החוב נושא תאריך מוקדם יותר מתאריך ביצוע עסקת הניכיון, יש בה כדי להראות כי המשיבה מנסה להתעשר על חשבונו. מטבע הדברים, שטר חוב נועד להבטיח אירועים עתידיים של אי פירעון.
טענתו השנייה של המבקש היא כי לא ברור לו מדוע לא פעלה המשיבה כנגד המושך של שני השיקים אלא בחרה לתבוע דווקא אותו. כאמור, המשיבה טענה כי נפתח תיק הוצל"פ כנגד המושך בגין ההמחאות, והחוב בו לא נפרע.
העובדה שמושך ההמחאות אישר כי ייפרע את הההמחאות, אין בה כדי להעיד כי לבסוף עמד בהתחייבותו. המבקש לא המציא ראיה כלשהי לפיה המושך פרע בפועל את ההמחאות.
לכן, ככל שהמבקש חתם על שטר החוב, רשאית המשיבה להיפרע הן באמצעות ההמחאות והן באמצעות שטר החוב, ובלבד שלא תיפרע פעמיים.
ההחלטה בבקשת רשות להתגונן:
במקרה דנן אין חולק כי המבקש קיבל תמורה בגין ההמחאות. אין חולק כי המבקש ביצע מספר עסקאות ניכיון עם המשיבה החל משנת 2018 . המבקש אישר כי חתם על הסכם עם תחילת ההתקשרות בין הצדדים, כאשר ההסכם שהוצג נושא תאריך 20.12.18.
כאמור, שטר החוב נושא אותו תאריך, ונראה כי טענתו של המבקש כי לא חתם על שטר החוב היא בגדר טענה דחוקה. וכך, המבקש אישר חתם על הסכם עם תחילת ההתקשרות שבין הצדדים, אך התחמק מלאשר את חתימתו על הסכם המסגרת. לעניין זה, ראו למשל , את רע"א 2075/05, שחר יוסף נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, מפי כב' השופט א' רובינשטיין
אני מוצאת כי טענות ההגנה של המבקש הן קלושות על פניהן בשלב זה של ההליך, אך על מנת לא לחסום את הגישה לערכאות ולאפשר למבקש את יומו בבית המשפט –אתיר למבקש להתגונן כנגד הפקדה.
יצוין בבואו לדון בבקשת רשות להגן, יכול בית המשפט להתנות את מתן הרשות בהפקדת תנאים או ערובות לפי תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי , תשמ"ד – 1984

לכן, ניתנת רשות להגן בכפוף ל כך שהמבקש יפקיד סכום של 10,000 ש"ח בקופת בית המשפט עד ליום 30.12.20.
ככל שהסכום לא יופקד עד אותו מועד, תידחה ההתנגדות, והליכי ההוצאה לפועל יימשכו כסדרם.
מזכירות תשלח לצדדים.
ניתנה היום, כ"ט חשוון תשפ"א, 16 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.