הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 9872-11-12

לפני: כבוד השופט גיא הימן

המבקש:
עו"ד יגאל דורון, בתפקידו ככונס נכסים

נגד

המשיבים:

  1. עו"ד דב פישלר
  2. עו"ד איתן מונרוב

3. אלכסנדר וינגרטן
4. דן ישראל וינגרטן
5. רן יעקב וינגרטן
6. יעלה (וינגרטן) פורטי

בשם המבקש:
בעצמו
בשם המשיבים 1-2:
עו"ד גור עמרם
בשם המשיבה 6
עו"ד גדעון היכל

החלטה

בבקשה לפסיקת שכר טרחתו של כונס הנכסים, עו"ד יגאל דורון, הריני מורה כמבוקש.

כונס הנכסים הגיש בקשה לפסיקת שכר טרחה סופי. המשיבים 1-2 והמשיבה 6 הודיעו כי הם מסכימים לבקשה. הנתבעים 3-5 לא הגישו עמדה מטעמם.

לאחר שבחנתי את האמור בבקשתו של כונס הנכסים, לרבות פלט המפרט את שעות העבודה, שהושקעו על ידו ועל ידי עובדים ממשרדו, מצאתי שיש להיעתר לבקשה.

שכר טרחתו הכולל של כונס הנכסים יעמוד על הסך של 120 אלף ש"ח בתוספת מע"מ. מסכום זה ינוכה שכר הטרחה אשר שולם זה מכבר לכונס הנכסים, כך ששכר טרחתו הסופי יעמוד על הסך של 70,200 ש"ח, כולל מע"מ. כמו כן, ישולמו לכונס הנכסים הסכומים בגין החזרים של הוצאות אשר הוציא – סכום בסך של 2,142 בצירוף מע"מ וסכום בסך של 75 ש"ח שאינו חייב במע"מ. הסכומים האמורים ישולמו על ידי בעלי המקרקעין כולם, כל אחד בהתאם לחלקם היחסי.

בהתאם לבקשת התובעים ועל פי הסכמתו של כונס הנכסים, הערת האזהרה על שמו, הרשומה במרשם המקרקעין , לא תימחק עד להשלמת רישום המכר על שמם של הרוכשים. ככל וכונס הנכסים יידרש להשקעה של שעות עבודה נוספות , בעטיו של האמור, יוכל להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט וזו תישקל בהתאם.

בית המשפט מודה לעו"ד דורון על עבודתו.

ניתנה היום, כ"ט בחשון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018, שלא במעמד-הצדדים.