הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 9794-09-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

  1. א. ש.
  2. שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובמכלול הנתונים בתיק, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני – 8,000 ₪
הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות, בתוספת פנסיה – 18,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם אופי הנכות ושיעורה וכן עם גילה של התובעת, עיסוקה ונתוני השכר)
עזרה והוצאות מכל סוג - 4,000 ₪

מסכומים אלו ינוכו תגמולי המוסד לביטוח לאומי, בהצמדה בלבד.
לסכומים יווספו אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

ההצעה היא הערכה בלבד על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום ואילו הנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן. ימי הפגרה יבואו במניין.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15/1/20.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 1/3/20.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט נותר במועדו.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' אלול תשע"ט, 01 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.