הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 9585-05-17

מספר בקשה: 34
לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע :
פלוני (מ.ד)
ע"י ב"כ עו"ד נתן

נגד

הנתבעת :
1. איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פסחזון

החלטה

החלטה זו ניתנת בהתנגדותה של הנתבעת לחלק מראיות התובע, ובזיקה לפרוטוקול הדיון מתאריך 14.7.20.

ככלל, המגמה בנושא ראיות היא של "מעבר מקבילות למשקל" – היינו, צמצום המקרים בהם תיחשב ראיה כבלתי קבילה, תוך שבית המשפט ישים את הדגש על משקלה. לבית המשפט שיקול דעת רחב באשר לראיות שבפניו, כדי לרדת לחקר האמת (דנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני, פ"ד נט(6)653, 715-716 (2005); ע"א 119/05 חליפה נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות (2006) בפסקה 32). משנאמר כך, להלן החלטתי לגופן של ההתנגדויות:

תיק מוצגים

אישור משטרה - טענות הנתבעת שמורות לה בסיכומיה;

תיעוד רפואי - ניתן להגיש תיעוד רפואי שהיווה מסד לחוות דעת מומחה בית המשפט. יודגש כי הנכות הרפואית היא עניין להערכת המומחה שמונה, ונתונה לשיקול דעת וקביעת בית המשפט. גם השפעת הנכות על תפקודו של התובע נתונה לשיקול דעת בית המשפט.

מסמך מתאריך 20.9.16 מאת שרות התעסוקה (עמ' 248) - טענות הנתבעת שמורות לה בסיכומיה;

מסמכי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית) – אין רלוונטיות לקביעות הוועדה הרפואית שלצד הביטוח הלאומי בענף נכות כללית, שהרי בענף זה מתבררת זכאותו של אדם ללא קשר לתאונה מסוימת. ניתן יהיה להגיש מסמכים אלו באמצעות תעודת עובד ציבור (בהתאם לבקשה שתוגש על ידי התובע 60 ימים לפני מועד ההוכחות, כפי החלטה מתאריך 23.10.19) וזאת לכל היותר לעניין הניכויים.

אישורי מחלה - לא ראיתי במסגרת נספח ו אליו הפנתה הנתבעת אישורי מחלה. אולם, ניתן להגישם אם היו מסד לחוות דעת מומחה בית המשפט. יודגש כי תקופות אי הכושר נתונות לשיקול דעת מומחה בית המשפט, ולקביעת בית המשפט.

רישום לצרכי מע"מ מתאריך 28.3.16 (מסמך 268) ומכתב מתאריך 10.8.16 של רו"ח בן גל (מסמך 269) – נוכח עמדת הנתבעת, יש להגיש מסמכים אלו באמצעות עורכם. התובע יזמן את עורכי המסמכים.

מכתב פיטורין ללא תאריך חתום על ידי פרוס אסף (מסמך 276) ופרוטוקול שימוע (מסמך 278) – ככל שהתובע מבקש להוכיח את תוכנם, עליו לזמן את עורכיהם לחקורה.

רישיון להחזקה ושימוש בסם מסוכן (מסמך 279) – נרשמה התנגדות הנתבעת כי לא ניתן להוכיח באמצעות מסמך זה את צרכי התובע מההיבט הרפואי בתביעה זו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. התנגדותה שמורה לה בסיכומיה.

קבלות – טענות הנתבעת שמורות לה בסיכומיה.

תצהיר התובע ובת זוגו
נרשמה התנגדותה הכללית של הנתבעת אשר שמורה לה בסיכומיה.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, 20 יולי 2020, בהעדר הצדדים.