הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 7995-01-20

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובע:
ינון ארקין

נגד

הנתבעים:
1. עיריית באר שבע (500290002)

2. אילון חברה לביטוח

החלטה

1. מונחת לפני בקשה שהוגשה מטעמה של הנתבעת 1, למחיקתה של התביעה כנגד הנתבעת 2 וכן להעברת הדיון לבית המשפט המוסמך במחוז באר שבע, בהתאם לתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

2. לטענת המבקשת, בהתאם להערכתה את סיכויי התביעה וכנגזרת מכך, הסכום השנוי במחלוקת בין הצדדים הינו נמוך מדמי ההשתתפות העצמית שלה בפוליסה מטעמה של הנתבעת 2, המכסה אחריותה לנזקי צד ג'. לפיכך טוענת המבקשת, כי יש למחוק את הנתבעת 2 מכתב התביעה. כמו כן, טוענת היא כי יש להעביר את התיק למחוז שיפוט באר שבע, בהתאם לתקנה 3א ' ו- 3(א1) לתקנות , ובהיותו של עסק התובע כולל מספר סניפים, לרבות במקום מושבה של הנתבעת 1. המבקשת טוענת כי התובע הסכים למחיקת התביעה כנגד הנתבעת 2 ואולם התנה זאת בכך שהדיון ייערך בבית משפט השלום בתל אביב.

3. המשיב טוען בתגובתו כי אין מחלוקת כי הנתבעת 2 הינה מבטחתה של הנתבעת 1 בביטוח אחריות ומכוח סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 , עומדת לו עילת תביעה ישירה כנגדה. משכך , בהתאם לתקנה 3 (ב), רשאי היה להגיש את התביעה בבית משפט זה, לאור מקום מושבה של הנתבעת 2 בעיר רמת גן. המשיב טוען, כי עודנו שוקל את צעדיו כנגד הנתבעת 2 אך משהוגשה התביעה בהתאם לכללי הסמכות המקומית , אף אם ייעתר לבסוף למחיקתה (למשל בשלב בו ייחשף גובה ההשתתפות העצמית של הנתבעת 1 לפי הפוליסה), אזי אין הדבר יביא לשינוי הסמכות המקומית לדון בתביעה.

4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מצאתי כי הדין עם המשיב , ודין ה בקשה להעברת מקום הדיון ולמחיקת הנתבעת 2 - להידחות.

5. תקנה 3(ב) קובעת כי: "היו נתבעים אחדים, יכול שתוגש התובענה לכל בית משפט שבו ניתן להגישה נגד אחד הנתבעים". תביעה זו הוגשה כנגד מספר נתבעים - הנתבעת 1, שמקום מושבה בעיר באר שבע, וכן כנגד הנתבעת 2, אשר מקום מושבה ברמת גן. בהתאם לכך, ציין המשיב במסגרת כתב תביעתו כי לבית משפט זה סמכות לדון בתביעה לאור מקום מושבה של ה נתבעת 2. די בקיום חלופה זו בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות, כדי להקנות סמכות מקומית לבית משפט זה. יתר על כן, המבקשת מודה כי הנתבעת 2 הינה מבטחת אותה בפוליסה המכסה את אחריותה לנזקי צד ג', אולם טוענת כי גובה ההשתתפות העצמית שלה נמוכה מסיכויי הערכתה את התביעה. טענה זו כאמור לא גובתה באסמכתאות או באישור כלשהו מטעמה של הנתבעת 2, ודי בכך בכדי לד חותה, ודאי בשלב מקדמי זה אשר בו טרם הוגש כתב הגנה על ידי הנתבעת 2.

6. אשר על כן הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ לטובת המשיב.

7. על המשיב להגיש הודעה בתוך 10 ימים מהיום, בדבר המועד בו הומצא כתב התביעה לידי הנתבעת 2, לצורך מתן הוראות נוספות להמשך ניהול התיק.

ניתנה היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, בהעדר הצדדים.