הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 7204-05-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת-נתבעת שכנגד:
מטריקס בי איי בע"מ

נגד

הנתבעת-התובעת שכנגד:
סופרקום בע"מ

בשם התובעת-הנתבעת כנגד:
עו"ד גלי שחמון

בשם הנתבעת-התובעת כנגד:
עו"ד צבי גלמן; עו"ד ארז פרסי

החלטה

לאחר העיון בכתבי-הטענות – כתב התביעה, כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד, נוכח בית-המשפט כי הפלוגתאות שבין הצדדים, למצער בחלקן, הינן עניין שבמומחיות. אשר על כן, נדרש מינוי של מומחה בתחום ה- .Business Intelligence השאלות שלגביהן סבר בית-המשפט כי נדרשת חוות דעת מומחה, הועברו לעיון ולתגובה מאת הצדדים.

לאחר שהתקבלו הודעות הצדדים והתייחסותם, מצאתי למנות למומחה מטעמו של בית-המשפט, את ד"ר אוהד ברזילי ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, פרטי ההתקשרות עמו הם מרחוב בארי 15/6 בתל אביב; במייל: ohadbr@gmail.com. ככל והמומחה מוצא כי אינו בקיא בסוגיות נשוא התובענה שבהן הוא התבקש ל ֱׂׂחַווׂת דעתו, יודיע על כך לבית המשפט.

המומחה יתבקש לבחון את הפרויקט נשוא התובענה, ומתוך כך לאבחן את השירות הנדרש לתובעת-התובעת שכנגד, לאחר שיבחן זאת יתבקש המומחה לבחון את השאלות שלקמן:

האם האפיון שהתובעת (הנתבעת שכנגד) סיפקה לנתבעת (התובעת שכנגד), במסגרת הפרויקט לגביו התקשרו, תאם את האפיון שעליו הסכימו הצדדים?
האם המוצר מסוג QV אשר הוצע על ידי התובעת הוא המוצר המתאים לפרויקט דנן. לעניין זה יתבקש המומחה לבחון האם מוצר זה ענה על דרישות הרישוי, גמישות ופיתוח תוכנה וכן הדרישות המיוחדות של הלקוחות לפרוייקט זה?
כמו כן, המומחה מתבקש לבחון את המוצר אשר פותח על ידי התובעת, ולחוות דעתו, האם המוצר ענה על דרישותיה של הנתבעת-התובעת שכנגד. לעניין זה יתבקש המומחה לבחון האם התאפשרה התקנתו של המוצר במספר משתמשים מצומם ('users') או שמא לא הייתה מניעה להתקינו למספר של מאות משתמשים וזאת במסגרת הרישוי שנרכש.
ככל שהמומחה ישב על השאלות שלעיל בשלילה, יתבקש להתייחס לסוגיית העלויות הנוספות אליהן נדרשה הנתבעת.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 30.9.2018. הצדדים רשאים להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 20.10.2018. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 5.11.2018. 546

5129371עד ליום 25.11.2018 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית למועד זה.

ניתנה היום, י"ט באב התשע"ח, 31 ביולי 2018, שלא במעמד-הצדדים.