הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 70460-11-17

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

התובעים:

  1. ברוך כהן
  2. שולמית כהן

נגד

הנתבעים:
שרבט יצחק ובניו, חברה לבנין והשקעות בע"מ

החלטה

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, ולצרכי קדם המשפט, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה והשמאות את מר אייל אברהם שנהב, מרח' נחל שמשון 25/3 בית שמש 99622, בטלפון: 02-XXXX953 פקס 02-XXXX568 מייל office@eshenhav.com.

הריני מורה כדלקמן:

1. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

3. המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
יש להידרש , בין היתר, לסוגיית האיטום וויטרינת החזית, וכן לנזקי התכולה.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

4. הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בנכס.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.
 
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו למומחה.

אני קובעת לקדם משפט נוסף ליום 8.7.19 בשעה 9:00.

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ט, 14 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.