הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 69648-05-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעים:

  1. יוגב יעקב ארדיטי
  2. מיכל ארדיטי

נגד

הנתבעים:

  1. עו"ד משה גליקו
  2. בנק הפועלים

המודיע לצדדים שלישי ים:
עו"ד משה גליקו

נגד

הצדדים השלישיים:
עו"ד עמית יודפת

עו"ד יעקב רוטשילד

בשם התובעים:
עו"ד אמיר איבצן; עו"ד רונית דיסטניק
בשם הנתבע 1:
עו"ד אהוד שטיין
בשם הנתבעת 2:
עו"ד חגי כהנא
בשם הצד השלישי 1:
עו"ד דוד כהן
בשם הצד השלישי 2:
אין התייצבות

החלטה

החלטה זו תקיף את כל הבקשות שעניינן הליכים מקדמיים, כלפי כל הצדדים.

בקשות לגילוי מסמכים ומענה לשאלון כלפי הנתבע 1 המודיע לצדדים שלישיים
הנתבע 1, עורך הדין משה גליקו, יעביר לכל אחד מן הצדדים , שביקשו גילוי ועיון במסמכים, רק את אותם המסמכים שאינם חוסים תחת החיסיון של עורך-דין-לקוח. יצוין, כי מסמכים הקשורים לתובעים, ולהם בלבד, שלגביהם וויתרו אלה על כל טענה לחיסיון, יגולו במסגרת בקשתם.

בנוגע לשאלון שהועבר לנתבע 1 מאת הצד השלישי 1: לשאלות 3 ו-5 מצאתי כי ניתן מענה מספק. הצד השלישי יוכל להשלים את אשר נדרש לו בחקירה נגדית, במועד שמיעת הראיות ; אשר שאלות 10-7 הנתבע 1 ישלים וישיב לשאלות אלה כמיטב יכולתו והבנתו.

בקשה לגילוי מסמכים כלפי הנתבעת 2
בראשית הדברים יובהר כי בית המשפט לא יעיין בשום מסמך במעמד צד אחד. טבעו של ההליך האזרחי, בשיטת המשפט האדברסרית , היא כידוע "משחק בקלפים פתוחים". בהיעדר נסיבות מיוחדות חריגות, שאיני סבור כי מתקיימים במקרה זה , לא יחרוג בית המשפט מן הכלל האמור. לעניין הבקשה לגילוי מסמכים – הנתבעת 2, בנק הפועלים, תפעל על פי נהליו המחייבים של בנק ישראל בכל הנוגע לגילוי מסמכים, כלפיי כל הצדדים, ככל שטרם פעלה כך.

הנתבעים 1 ו-2 יפעלו בהתאם להחלטתי זו וישלימו את כלל ההליכים המקדמיים לא יאוחר מיום 20.9.2020. במועדים להגשתם של תצהירי עדות ראשית מוארכים באופן שהתובעים, ככל שרצונם בכך, יגישו תצהירים של עדות ראשית לא יאוחר מיום 20.10.2020. הנתבעים, ככל שרצונם בכך, יעשו כן לא יאוחר מיום 22.11.2020 והצדדים השלישיים לא יאוחר מיום 20.12.2020.

הדיון הקבוע יידחה ויישמע ביום 7.1.2021 בשעה 12:30.

ניתנה היום, י"ז באב התש"ף, 7 באוגוסט 2020, שלא במעמד-הצדדים.