הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 69419-06-17

לפני כבוד השופטת אידית קליימן-בלק

התובע:
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד אנג'לו ניסים גניש

-נ ג ד-

הנתבעים:

  1. דוד יצחקוב יוסף
  2. איילון - חב' לביטוח בע''מ

שניהם ע"י ב"כ עו"ד ליעד חורב לוי

החלטת מינוי מומחה רפואי

לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, ובהיעדר הסכמה מטעם הצדדים בדבר נכות רפואית מוסכמת ובהמשך לפרוטוקול דיון מהיום 24/4/18 בו ניתנה החלטה בדבר מינוי מומחה מטעם בימ"ש, הריני ממנה בזאת את פרופ' יונה קוסאשוילי כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה , רח' הברזל 10 רמת החייל [ טלפון: 073-XXXX040 ] .

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע, יליד 1/1/1946, ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 19/4/16 (להלן: "התאונה") נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:
האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? במסגרת זו מתבקש המומחה להתייחס לסוגיית הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו
ולמקצועו?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק?

הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום.

הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, על פי חשבונית שימציא להם המומחה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, והנתבעת - בתוך 30 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים, בכלל זה: נתונים על גמלאות סיעוד שהתקבלו מהמל"ל בקשר לתאונה, ככל ששולמו.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 14/10/2018 , בשעה 10:00.

המזכירות תודיע החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.