הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 67345-07-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעים

  1. יצחק שמש
  2. שלמה שמש

ע"י ב"כ עוה"ד עידו גרינפלד ואח'

נגד

הנתבע

אבנר שמש
ללא ייצוג משפטי

החלטה

לפניי בקשות מטעם הצדדים הסותרות זו את זו במהותן:
ביום 25.11.19 הוגשה מטעם התובעים בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבע (להלן: "בקשת הפס"ד).
ביום 27.11.19 הגיש הנתבע בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, ללא ציון מועד מבוקש (להלן: "בקשת הארכה").

ראשית ולמען הסדר הטוב אסקור הקיים והרלוונטי בתיק:

עובדות והליכים

ביום 28.7.19 הוגש מטעם התובעים כתב תביעה "פירוק שיתוף, כספית, חוזית" לסעד של פירוק שיתוף במקרקעין וכן לסעד כספי ע"ס 22,760 ₪ . בכתב התביעה לא צוין סדר דיון מסוים וההליך נפתח בביהמ"ש בסדר דין רגיל. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי הצדדים הם אחים ושותפים כשוכרים של נכס בשכירות מוגנת בדרך יפו בת"א. עוד נטען כי לאחרונה ניהלו התובעים מו"מ עם בעלי הנכס ע"מ לסיים את ההתקשרות ביניהם ואולם הנתבע מסרב לקבל אילו מהצעות בעלי הנכס לגמר ההתקשרות ובכך מכשיל את המו"מ ומסב נזקים לתובעים, ועל כן מבוקש, בין היתר, לפרק את השותפות בין הצדדים.
ביום 31.10.19 הוגשה מטעם התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של השמטת הסעד "פירוק שיתוף" וכן שינוי סכום התביעה והעמדתו ע"ס 81,869 ₪.
בהחלטתי מיום 3.11.19 נעתרתי לבקשה כמבוקש, בכפוף לתשלום תוספת אגרה רלוונטית, והוריתי לתובעים להמציא את כתב התביעה המתוקן לנתבע.
ביום 3.11.19 נסרק לתיק ביהמ"ש כתב תביעה מתוקן, "כספית, חוזית", ע"ס 81,869 ₪.
ביום 25.11.19 הוגשה מטעם התובעים בקשת הפס"ד שבה נטען, בין היתר, כי כתב התביעה המקורי נמסר לנתבע ביום 29.7.19 וכתב התביעה המתוקן נמסר לנתבע ביום 4.11.19 . עוד נטען כי ע"פ הוראת סעיף 91(ב) לתקסד"א המועד האחרון להגשת כתב הגנה מטעם הנתבע חלף ביום 19.11.19.
לבקשה צורפו כנספחים:
תצהיר אימות מיום 25.11.19 מאת התובע 1.
מכתב מיום 28.7.19 מאת ב"כ התובעים לכבוד הנתבע שעניינו הודעה לנתבע בדבר הגשת התביעה נגדו והזמנה להגשת כתב הגנה תוך 60 יום. המכתב נחזה להראות כנושא את חתימת הנתבע, ללא תאריך החתימה.
מכתב מיום 31.10.19 מאת ב"כ התובעים לכבוד הנתבע שעניינו הודעה לנתבע בדבר הגשת כתב תביעה מתוקן לתיק ביהמ"ש. המכתב נחזה להראות כנושא את חתימת הנתבע, ללא תאריך החתימה.
בהחלטתו מיום 26.11.19 הורה כבוד הרשם יוחנן גבאי לתובעים לצרף לבקשתם תצהיר לאימות העובדות המפורטות בבקשה, כאמור בתקנה 241 לתקסד"א.
ביום 27.11.19 הוגשה ע"י בקשת הארכה. בבקשה נטען, בין היתר, כי הנתבע קיבל את כתב התביעה מב"כ התובעים (ללא ציון מועד רלוונטי) וכי בין הצדדים נערך מאבק משפטי משך כ-7 שנים, בין היתר בת"א (שלום ת"א) 13751-06-14. הנתבע מבקש ארכה, ללא ציון מועד רלוונטי, "על מנת שייבחן את כתב התביעה המתוקן לעומקו". הבקשה הוגשה ללא תצהיר לתמיכה בכל עובדותיה הנטענות, וללא כל נספח אחר.
ביום 28.11.19 הוגשה מטעם התובעים בשנית בקשת הפס"ד, אליה צורפו כנספחים שני המכתבים שצורפו לבקשה מיום 25.11.19 וכן תצהיר מיום 27.11.19 מאת התובע 1.
הערת ביהמ"ש: בסעיף 1 לתצהיר נמסר שהוא נעשה בתמיכה לבקשה למתן פס"ד נגד הנתבע "בתמ"ש 67345-07-19 בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב" ועל כן ספק אם תצהיר זה רלוונטי לענייננו.
ביום 1.12.19 הוגשה מטעם התובעים תגובה לבקשת הארכה בה נטען, בין היתר, כי התובעים אינם עומדים על בקשתם למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד הנתבע, כי הם מסכימים להארכת מועד בת 14 יום להגשת כתב ההגנה, וכי הם מותירים את שאלת ההוצאות לשק"ד ביהמ"ש.
ביום 16.12.19, ולאחר שלא הוגש דבר מה נוסף לתיק מטעם מי מהצדדים, הוגשה מטעם התובעים בקשה למתן החלטה בהיעדר תגובה מטעם הנתבע.

דיון והכרעה

בקשת הפס"ד נדחית, בקשת הארכה מתקבלת בהתאם להסכמת התובעים.

נימוקיי בקצרה:

התובעים טוענים כי מסירת כתב התביעה המתוקן לנתבע בוצעה ביום 4.11.19. הנתבע, מאשר למעשה את קבלת כתב התביעה המתוקן ללא ציון מועד הקבלה. בנסיבות אלה אני קובע שמועד המצאת כתב התביעה המתוקן לנתבע הוא 4.11.19 ולאור היות התביעה בסדר דין רגיל ובהתאם לתקנה 19 לתקסד"א עומדים לנתבע 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה המתוקן לשם הגשת כתב הגנה מטעמו. לפיכך, לא היה מקום להגשת בקשה למתן פס"ד בהעידר הגנה, מאחר שמועד ההתגוננות החוקי טרם חלף, כך שאין למעשה משמעות להסכמת התובעים לחזרתם מבקשתם, משום שדין הבקשה להידחות ממילא.
התובעים מסכימים להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבע ב-14 יום בלבד , אולם אינם מציינים ממתי יש למנות ימים אלה. הנתבע ביקש הארכת מועד להגשת כתב הגנה ללא ציון יעד לדחיית המועד . לאור הסכמת התובעים יוארך המועד להגשת כתב הגנה ב-14 יום בלבד, מהמועד החוקי.

על כל האמור לעיל, אני קובע כעת כך:

בקשת התובעים למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד הנתבע – נדחית.
המועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבע עד יום 20.1.20 .
בנסיבות, איני עושה צו להוצאות למי מהצדדים.

המזכירות תשלח ההחלטה לכל הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.