הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 66611-10-18

לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע:
פלוני (ג.כ)
ע"י ב"כ עו"ד בלגה

נגד

הנתבעים:

  1. אברהם אוריאל גמזו
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד חיות

החלטה

אני ממנה את ד"ר ארנולד שטיין כמומחה מטעם בית-המשפט בתחום רפואת הכאב להערכת מצבו הרפואי של התובע והקשר הסיבתי שבין מצבו לבין התאונה מיום 24.12.17.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) תשמ"ז – 1986 ועל פי המועדים הקבועים בה, על מנת ש יעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת. כן ימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחיה יעיין במסמכים הרפואיים יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם נותרה נכות בעקבות התאונה? ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעורה?
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה?
מגבלות תפקודיות;
נכויות זמניות ומשכן;
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב בעתיד?
טיפולים רפואיים או תרופתיים שידרשו בעתיד, לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. בכלל זה תתייחס המומחית, כמיטב יכולתה, לשאלה האם הטיפול כלול בסל הבריאות אם לאו.

ב"כ התובע יתאם מועד לבדיקה ויודיע אותו לצד שכנגד.
ב"כ התובע יוודא בהקדם שאין מניעה לקבל חוות דעת מהמומח ה.

בשכר המומחה, אשר יעמוד על 7,000 ₪ בצרוף מע"מ, תישא נתבעת 1 כמימון ביניים ועד למתן פסק דין סופי בתיק.

על-מנת שלא לעכב את ביצוע התשלום, מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ נתבעת 1 בצירוף פרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לתיק בית המשפט לא יאוחר מתוך 45 ימים לאחר שישולם לה שכר ו.

למען הסר ספק, המומחה מקבל את הנחיותיו מבית המשפט בלבד.

תז"פ 15.10.20.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, 14 יולי 2020, בהעדר הצדדים.