הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 65927-01-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:

ארתור אהרונוב

נגד

הנתבעים:

  1. דני פלח אלפר
  2. אבידן ארביב
  3. יורודרייב ניהול ציי רכב והשכרה בע"מ

בשם הנתבע 1:
אין התגוננות
בשם הנתבע 2:
עו"ד שושנה גלס
בשם הנתבעת 3:
עו"ד שרון פינקלשטיין

פסק דין (נתבע 1)

כתבי בית הדין נמסרו לידי הנתבע 1, באמצעות הדבקה, לאחר שהלה סירב לקבלם, בכתובת ו הרשומה במרשם האוכלוסין, ביום 18.2.2020. כך עלה מתצהירו הנלווה של השליח, שביצע א ת המסירה. חרף האמור, עד עתה לא הוגש כתב הגנה מטעמו של הנתבע 1 .

כסמכותי בתקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ניתן בזה פסק-דין בהעדר-הגנה על יסודו של כתב-התביעה לבדו. התביעה מתקבלת לפי האמור בו. עם זאת, לא כל מרכיבי התביעה התקבלו. סכום שכר הטרחה ל עורך דינו של התובע הופחת . כך מכיוון שאיני סבור שבשלב המקדמי להליך, בטרם נשמע דיון ראשון בתובענה יש מקום לסטות משיעור שכר הטרחה הנקוב בסעיף 1 לתוספת כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000.

בתוך 30 ימים מיום המצאתו לידי הנתבע 1 של פסק-דין זה, הוא ישלם לתובע את הסכומים כדלקמן:

השבה של סכומים ששילם התובע לנתבע 1 בסך של 125,680 ש"ח;
פיצוי בגין ציוד של התובע שהנתבע 1 לא השיב בסך של 29,459 ש"ח;
כספים שהוציא התובע לצורך פתיחת עסקו בסך מוערך של 20,000 ש"ח;
פיצוי בגין הוצאות שהוציא התובע לצורך פרסום עסקו 11,250 ש"ח;
פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 10,000 ש"ח;
הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח;
שכר טרחה של עורך דין בסך כולל מע"מ של 17,500 ש"ח.

בסך הכל ישלם הנתבע 1 לידי התובע סך של 2 18,889 ש"ח.

תשומת לבם של הצדדים לאמור בתקנה 201 לתקנות האמורות, בדבר הזכות לעתור לביטולה של החלטה, שניתנה על פי צד אחד.

הבירור ימשיך בעניינם של יתר הנתבעים. התובע יודיע, לא יאוחר מיום 10.9.2020, מה נותר לבירור בעניינם של יתר הנתבעים. לתזכורת פנימית.

ניתן היום, כ"ו באב התש"ף, 16 באוגוסט 2020, שלא במעמד-הצדדים.