הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 65280-12-17

מספר בקשה: 1
לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובעים

  1. עדי וקסלר
  2. רונן וקסלר

ע"י עוה"ד אנג'לו ניסים גניש
מרחוב ירושלים 31, בת ים 5938205
טל': 03-XXXX363; פקס: 03-XXXX226

נגד

הנתבעות

  1. חמוטל אדלר
  2. איי. אי . ג'י . ישראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יניב ברזילאי
מרחוב החילזון 5, רמת גן 5252269
טל': 03-XXXX751; פקס: 03-XXXX377

החלטה

בהמשך לבקשת התובעים מיום 07.03.2018 והסכמת הנתבעים מיום 15.03.2018, אני ממנה בזה את מר דן אורמן, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין, מרחוב הגר"א 11, רחובות, טל': 08- 9460871 (דוא"ל: ormandan@012.net.il) כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: המומחה).

המומחה יתייחס בחוות דעתו, בין היתר, למקור הנזילה, לאופן הטיפול בה ולדרכים לסילוק הנזקים שנגרמו או נותרו לבית התובעים. המומחה יתייחס גם לתקופת הזמן שתידרש, אם תידרש, לתיקון הנזקים בדירת התובעים, וככל שביכולתו לעשות כן – להוצאות העקיפות שנגרמו לתובעים כתוצאה מהנזק (לרבות, ככל שהדבר אפשרי, להפסד דמי השכירות).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש - במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי - עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן ולפי שיקול דעתו, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים או המומחים מטעמם – והכל לפי שיקול דעתו . ואולם, ככל שייקבע ביקור בנוכחות – הוא יעשה בנוכחות שני הצדדים או נציגיהם (וכך גם לגבי המומחים).

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחרת קבלת חוות דעת המומחה, יהיה רשאי כל צד, תוך 20 ימים, להפנות אל המומחה שאלות הבהרה, והמומחה ישיב לשאלות תוך 20 ימים נוספים עם העתק לתיק בית המשפט.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

9. התיק קבוע לקדם משפט ביום 05.12.2018.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ח, 19 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.