הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 65218-02-19

לפני כבוד השופטת סיגל דומניץ סומך

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. ניו לייט לסרי ייצור ושיווק גופי תאורה בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

למען הסר ספק, הדיון הקבוע ליום 10.05.20 – מבוטל. התיק יקבע לתזכורת פנימית ליום 01.08.20.

בהמשך להחלטתי, בהיעדר כל הודעה מטעם הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת אשר הוגשו על ידי הצדדים, אני ממנה את ד"ר אלי קריצמן כמומחה מטעם בית-המשפט בתחום הפסיכיאטרי להערכת מצבו הרפואי של התובע והקשר הסיבתי בין מצבו לבין התאונה מיום 31.03.2015.
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים שהדין מתיר העברתם בתוך 30 ימים מהיום. העתק כל פנייה למומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם נותרה נכות בעקבות התאונה? ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעורה?
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה?
מגבלות תפקודיות;
נכויות זמניות ומשכן;
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב בעתיד?
טיפולים רפואיים או תרופתיים שידרשו בעתיד, לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. בכלל זה יתייחס המומחה, כמיטב יכולתו, לשאלה האם הטיפול כלול בסל הבריאות אם לאו.
ב"כ התובע יתאם מועד לבדיקה ויודיע אותו לצד שכנגד.
ב"כ התובע יוודא בהקדם שאין מניעה לקבלת חוות דעת מן המומחה .
אני מעמידה את שכר המומחה על 6,500 ₪ בצירוף מע"מ. בשכר המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים.
על-מנת לא לעכב את ביצוע התשלום מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ הצדדים בצירוף פרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום.
עם קבלת חוות הדעת, יגיש התובע תחשיב נזק מטעמו עד יום 30 יום לפני מועד הדיון. הנתבעות תגשנה תחשיב נזק מטעמן עד 10 יום לפני מועד הדיון. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.
הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.
המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"א אייר תש"פ, 05 מאי 2020, בהעדר הצדדים.