הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 62723-11-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
שרבי ארנון השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ששון כביר

נגד

הנתבעים:

  1. מיכאל עין דור מקרקעין בע"מ
  2. מיכאל עין דור

ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד אמודאי קין צמח ושות'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 02.06.20 אני ממנה בזה את שמאי המקרקעין ומודד מוסמך, מר אבו ריא אחמד מהדי, מסח'נין, מיקוד 30810, ת.ד. 2757, טל': 04-XXXX924, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנ ויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן:"המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות בכל הנוגע לתחומי עיסוקו. למען הסר ספק, המומחה לא יתייחס לשאלות משפטיות העולות מהתיק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ל' סיוון תש"פ, 22 יוני 2020, בהעדר הצדדים.