הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 60192-02-18

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעות:

  1. ד"ר קטרינה עמארנה
  2. שור סוכנות לביטוח מורשית לויידס בישראל (2013) בע"מ

החלטה

ככלל אין מקום לתשובה לתחשיב. משהוגש, ונוכח האמור בסעיף 7 לתשובת התובע, נפנה להגשת הראיות. הצדדים יגישו ראיותיהם בכתב כדלקמן: התובע בתוך 30 יום, הנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן.
הראיות יכללו: תצהירים, חוות דעת, תעודות עובד ציבור ותיק מוצגים שיכלול כל מסמך אשר הצדדים מתכוונים להסתמך עליו במשפט לרבות בעת חקירות נגדיות. המסמכים יהיו ממוספרים באופן המאפשר זיהוי אינדיבידואלי של כל מסמך ומסמך. ראיה שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש כלל. צד המעוניין להגיש ראיה אשר אינה נמצאת בידיו, במועד זה, או מבקש לעכב הגשתה של ראיה (כגון עדות חוקר או כל מסמך המיועד להפתיע בעת חקירה נגדית) יציין זאת במפורש בעת הגשת ראיותיו, יגיש באותו מעמד בקשה ספציפית הנחוצה לעניין, ויציג לעיון בית המשפט, בישיבתו הקרובה, את המסמכים הנחוצים להכרעה בבקשה.
רצה בעל דין להתנגד להגשת ראיה שהוגשה על ידי הצד שכנגד, יגיש את התנגדותו בכתב לבית המשפט, בתוך 10 ימים ממועד קבלתה. ההתנגדות תבורר בישיבת קד"מ שנקבע עתה. התנגדות שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.
קד"מ על יסוד הראיות יתקיים ביום 15.1.20 בשעה 1 1:30. ב"כ הצדדים יוודאו זה עם זה ידיעתם. ככל שהמועד אינו נוח למי מהצדדים, הרי שיתאמו ביניהם מועדים טרם פנייה לבית המשפט.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.