הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 58392-04-19

לפני כבוד השופטת אידית קליימן-בלק

התובע:
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד אבי בן יהודה

-נ ג ד-

הנתבעת:
איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דן הדר

החלטת מינוי מומחה רפואי

בהתאם להסכמת הצדדים, הריני ממנה בזאת את ד"ר ששון עמיהוד, כמומחה רפואי בתחום האורטופדי , מרח' יהושוע בן נון 31, תל אביב.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע יליד 12.6.1991 ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות האירוע מיום 25.3.2017 (נפילה במהלך רכיבה על אופניים) (להלן: "התאונה") מושא התביעה, ובמיוחד יקבע:

האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
במסגרת זו, מתבקש המומחה להתייחס לסוגיית הקשר הסיבתי בין התאונה מושא התביעה לבין מצבו כיום, ובשים לב לעבר רפואי בתחום הרלוונטי , במידה וקיים.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?

הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום.

הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ ב צירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים ועל פי חשבונית שימציא להם המומחה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

עם קבלת חוות דעת המומחה, יבואו הצדדים בדברים ויביאו תובענה זו לכלל סיום בהתאם לתנאי הפוליסה מושא התובענה .

בנסיבות אלו, קדם המשפט הקבוע ליום 20.11.19 מבוטל בזאת.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 9.6.2020, בשעה 09:30.

תשומת לב הצדדים, כי לאור מעברו הצפוי של מותב זה לבית המשפט השלום בבת ים בחודש פברואר 2020, מומלץ לצדדים, בסמוך למועד הדיון, ליצור קשר עם מרכז המידע של בתי המשפט, טלפון: 0772703333, או בטלפון  3852*/לבדוק במערכת נט המשפט (לבחירה), על מנת לוודא מיקומו.

המזכירות תודיע החלטתי לב"כ הצדדים ולמומחה .

ניתנה היום, כ"א חשוון תש"פ, 19 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.