הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 58117-12-13

לפני כבוד השופטת אידית קליימן-בלק

התובעת:
טולה איבשין ג'הרה
ע"י עו"ד משה גלעד

נגד

הנתבעות:

  1. אביבה וישניה
  2. ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ

ע"י עו"ד אמנון עמיקם

החלטת מינוי מומחה רפואי (חבויות)

לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, ובהיעדר הודעה מטעם הצדדים בדבר נכות רפואית מוסכמת ובהמשך להחלטה מיום 1/11/18, הריני ממנה בזאת את ד "ר אלכס קליין, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובעת ילידת 1976 ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות תאונת הדרכים מיום 22/8/10 (להלן: " התאונה") נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:

האם התובעת לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה?
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם תזדקק?

הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום.

הגם שעסקינן בתאונת דרכים, עילת התביעה אינה מתבררת לפי חוק הפלת"ד ועל כן הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים ועל פי חשבונית שימציא להם המומחה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 10/3/19 , בשעה 09:30.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ט, 01 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.