הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 57631-01-15

לפני כבוד השופטת אידית קליימן-בלק

התובעים:

1. יצחק יעקב אורטס
ע"י ב"כ עו"ד טל זהבי
2. המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ראגב חורי

-נ ג ד-

הנתבעת:
י.ב. רושל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א. אלרום

החלטת מינוי מומחה רפואי

לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, ובהמשך להחלטת בית המשפט מהיום, הריני ממנה בזאת את ד"ר ניסים אוחנה , כמומחה רפואי בתחום האורטופדי , מבית החולים מאיר בכפר סבא.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע יליד 11.9.1978 ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות תאונת עבודה מיום 4.4.2013 (להלן: "התאונה") נשוא התביעה, ובמיוחד יקבע:

האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? במסגרת זו, מתבקש המומחה להתייחס לסוגיית הקשר הסיבתי בין התאונה מושא התביעה לבין מצבו כיום, ובשים לב לעבר רפואי בתחום הרלוונטי, במידה וקיים.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק?

הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום.

הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, תישא, בשלב זה, הנתבעת לבדה ועל פי חשבונית שימציא לה המומחה. (ראה סעיף 4 להחלטת בית המשפט מיום 4.10.18).

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

כאמור בהחלטתי מהיום, כתב המינוי לא ידחה את המועד לשמיעת הראיות שנקבע עוד ביום 8.10.2018 ליום 16.6.19 בשעה 10:00.

המזכירות תודיע החלטתי לב"כ הצדדים ולמומחה .

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ט, 02 מאי 2019, בהעדר הצדדים.