הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 57628-12-18

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובע:
רון שטרייכמן
ע"י ב"כ עוה"ד חגי טימנס ואח'

נגד

הנתבעים:

  1. איתי גיל
  2. איתי גיל הנדסה בע"מ
  3. רם-גיל הנדסה ותשתיות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רמי שר-ישראל

4. טל גולדפרב
5. ט.ג. קדם ניהול פרוייקטים בע"מ
6. קדם ארזים בע"מ
ע"י ב"כ עוהד קרן תגר ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 28.06.20, אני ממנה בזה את מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין, מר צבי רון, מדרך בן גוריון 1, בני ברק, מגדלי ב.ס.ר 2, טל': 03-XXXX030, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות בכל הנוגע לתחום מומחיותו. למען הסר ספק, המומחה לא יתייחס לש אלות משפטיות העולות מהתיק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט.

ת.פ. 10.7.20.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ט' תמוז תש"פ, 01 יולי 2020, בהעדר הצדדים.