הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 57128-10-19

לפני: כ בוד השופט גיא הימן

התובעים:

  1. רן חולי
  2. סוזן חולי

נגד

הנתבעת:
שפיר מגורים ובניין בע"מ

בשם התובעים:
עו"ד שאול בן שמואל
בשם הנתבעת:
עו"ד הדר זכריה

החלטה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ולאחר שניתנה לצדדים ההזדמנות לטעון בעניין, מצאתי כי נדרשת חוות דעת שבמומחיות לבחינת חלק מן הפלוגתאות שבתובענה. לפיכך, הריני ממנה את המהנדס מרדכי בס כמומחה מטעמו של בית המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרחוב יפה לייב 14 רמת גן; בטלפון: 03-XXXX160; בפקס: 03-XXXX720.

המומחה מתבקש לבחון את הנכס נושא התובענה ולחוות דעתו אם קיימים בו ליקויים, כנטען בכתב התובענה ובצרופות לו. ככל שהמומחה ימצא כי אכן קיימים ליקויים כאמור, מבוקש להעריך את עלויות התיקון, כולל פיקוח, בידי קבלן מבצע ובידי קבלן מזדמן.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

לנתבעת ניתנת שהות בת 45 יום להגיש חוות דעת מטעמה, בטרם יחל לפעול המומחה מטעם בית המשפט.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 30.6.2020. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 15.7.2020 . בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 30.7.2020.

לתזכורת פנימית ליום 2.8.2020. 54678

ניתנה היום, כ"ג באדר התש"ף, 19 במרס 2020, שלא במעמד-הצדדים.